سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
كلیه‌ی فعالیت‌های پُر مخاطره و مسابقه‌ایی باید از تمامی سیاست‌ها و قوانین استانداردهای اردوگاهی پیروی كند.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فعالیت‌های پُرمخاطره و مسابقه‌ای

كلیه‌ی فعالیت‌های پُر مخاطره و مسابقه‌ایی باید از تمامی سیاست‌ها و قوانین استانداردهای اردوگاهی پیروی كند.

 

فعالیت‌های آبی، ساحلی

كارمندان لازم برای فعالیت‌های آبی، ساحلی همه‌ی برنامه‌های ساحلی و شنا باید توسط یك «نجات‌غریق» دارای گواهی‌نامه، نظارت و سرپرستی شود. وجود نجات‌غریق در فعالیت‌هایی كه داخل یا نزدیك محل‌های فعالیت‌های آبی است، لازم می‌باشد. 

 

منظور از محل فعالیت‌های آبی جایی است كه شركت‌كنندگان در اردوگاه بتوانند چه از روی عمد و چه از روی بی‌توجهی وارد آب شوند؛ این محل‌ها جاهایی هستند كه در صورت ورود شركت‌كنندگان در آب و تقاضای كمك آنان، نیاز به مهارت‌های نجات‌غریق باشد؛ كسی كه در سطحی بالاتر از سطوح مقدماتی آموزش ‌دیده باشد و بتواند شكل‌های مختلف كمك‌های مرتبط را اعمال كند حتی اگر در زمینه‌ی نجات‌غریق مهارت نداشته باشد. نجات‌غریق‌ها - همان‌طور كه مۆسسه‌های آموزشی به آنان آموخته‌اند - باید دارای تجهیزات مناسبی باشند از جمله: تیوب‌های نجات، طناب نجات، جعبه‌ی كمك‌های اولیه و ...

 

از طرف دیگر حداقل نسبت نجات ‌غریق و مراقب نسبت به شناگران به ترتیب 1 به 25 و 10 باید باشد. مراقب كسی است كه در محل‌های مناسب، نظارت در ساحل یا سكوی استخرها حضور داشته و آماده‌ی كمك‌رسانی به نجات‌غریق است. در هر فعالیت ساحلی و شنا باید یك نفر آماده برای انجام عملیات احیای قلبی، ریوی حضور داشته باشد.

 

اقدامات ایمنی پیش‌بینی شده

فعالیت‌های پُرمخاطره و مسابقه‌ای

تمام فعالیت‌های آبی و ساحلی باید دارای مقررات معین باشند؛ این مقررات باید در محل فعالیت‌های مذكور در معرض دید تمامی شركت‌كنندگان قرار گیرد؛ همچنین تمام شركت‌كنندگان باید از طریق آموزش با تمام مقررات مربوطه آشنا شوند؛ در تمام فعالیت‌های آبی و ساحلی باید یك فرایند همكاری و همیاری همگانی به‌كار رود. هر منطقه‌ی فعالیت‌های آبی، ساحلی باید یك رویه‌ی مفید درباره‌ی برنامه‌های مواقع اضطراری داشته باشد؛ این رویه باید شامل رویه‌های جستجو برای افراد گم‌شده باشد.

 

حمل و نقل آبی

برای آموزش و نظارت بر برنامه‌های حمل و نقل آبی در اردوگاه، مربیان باید دارای شرایط ذیل باشند: 

 

الف – گواهی‌نامه یا تجربه در یكی از زمینه‌های ذیل: 

الف - 1 - درجه‌ی مربیگری در مورد وسایل نقلیه‌ی آبی مناسب از یك مركز ملی شناخته‌شده‌ی صادر كننده‌ی گواهی‌نامه: 

الف – 2 - آموزش نجات غریق از یك مركز شناخته‌شده‌ی ملی: 

الف – 3 – گواهی‌نامه‌ها یا تأییدیه ‌های قابل پذیرش دیگر.

 

ب – آموزش‌ها و مهارت های مكتوب در زمینه‌های ذیل:

نجات غریق و رویه‌های مواجهه با مواقع اضطراری به‌خصوص در مكان و فعالیت آبی، ساحلی مشابه.

 

تمامی شركت‌كنندگان در فعالیت‌های آبی، ساحلی باید وسایل نجات غریق مناسب به‌همراه داشته باشند؛ وسایلی جهت شناور ماندن روی آب مثل: جلیقه‌ی نجات و تیوب. برای فعالیت‌های آبی، ساحلی حداقل نسبت مربی به قایقران 1 به 15 باید باشد؛ این نسبت برای وسایل حمل و نقل آبی 1 به 7 خواهد بود. به‌علاوه تمام فعالیت‌های قایقرانی باید توسط یك بزرگسال دارای یكی از مدارك ذیل نظارت شود: - درجه‌ی مربیگری برای وسایل نقلیه‌ی آبی

درجه‌ی مربیگری برای وسایل نقلیه‌ی آبی متناسب مثل: كانو، قایق‌های بادبانی و پارویی از یك مركز شناخته‌شده‌ی صادركننده‌ی گواهی‌نامه؛ 

مدرك مستند از تجربیات از یك انجمن معتبر اردوگاهی 

مدرك مستند از تجربیات از یك انجمن معتبر اردوگاهی كه بیانگر دانش و مهارت در آموزش و نظارت به‌ خصوص در فعالیت‌های حمل و نقل آبی باشد.

 

بدیهی است انجمن معتبر اردوگاهی نباید سیاست‌هایی مغایر با این استانداردها داشته باشد؛ به‌عنوان مثال در زمینه‌ی: تسهیلات فعالیت‌های پُرمخاطره، مربیگری ورزش‌های تیراندازی و ... در صورت نیاز، مدیران اجرایی اردوگاه می‌توانند در این موارد با انجمن‌های اردوگاهی مشورت كنند.

 

فعالیت‌های اسب‌سواری

فعالیت‌های پُرمخاطره و مسابقه‌ای

همه‌ی فعالیت‌های اسب‌سواری باید از برنامه‌ی سیاست‌های استانداردهای اردوگاهی پیروی كنند. تمامی شركت‌كنندگان در این فعالیت‌ها باید از كلاه ایمنی مناسب (دارای تأییدیه از اداره‌ی استاندارد)، پوتین‌های مخصوص فعالیت‌های اسب‌سواری و تمام وسایل و تجهیزات لازم این فعالیت‌ها استفاده كنند. افراد شركت‌كننده در فعالیت‌های اسب‌سواری باید دارای حداقل مدرك درجه‌ی 3 در این فعالیت‌ها بوده و هم‌چنین حداقل هشت‌ساله باشند. 

 

بدرفتاری با حیوانات باید ممنوع بوده و حیوانات مریض از محل فعالیت‌های اسب‌سواری خارج شوند. در هیچ زمانی نباید 2 نفر بر 1 اسب سوار شوند. بدون تأییدیه از مركز معتبر و سابقه‌دار، هیچ‌یك از كارمندان اردوگاه، علاقمندان و محققین انجمن‌های علمی نباید در تشخیص یا عملیات مستقیم امدادرسانی پزشكی به حیوانات در اردوگاه شركت كنند.

 

در مواقع اضطراری ممكن است افراد تمرینات و تجربیات كمك‌های اولیه‌ی قابل پذیرش معمول را اعمال كنند. برنامه‌ی اردوگاهی اسب‌سواری باید شامل موارد ذیل باشد: 

رویه‌های طراحی‌شده برای اسب‌سواری (EM 42)؛ 

راهنماهای ایمنی اسب‌سواری برای كلگی اسب (4849 EM)؛ 

 راحتی اسب برای سوار كارش؛ 

رویه‌های آموزش و جای دادن به طویله، حلقه‌های اسب‌سواری و مسیر دوندگی اسب؛ 

رویه‌های مناسب مانع‌گذاری و برداشتن مانع در مسیر دوندگی اسب.

 

ورزش‌های تیراندازی

همه‌ی فعالیت‌های ورزشی تیراندازی باید از رویه‌ها و سیاست‌های ورزشی تیراندازی استانداردهای اردوگاهی پیروی كند.

 

گواهی‌نامه‌های مربیگری تیراندازی و نیازهای آموزشی مربوطه

برای اجرای برنامه‌های ورزشی تیراندازی، وجود مربی با شرایط ذیل مورد نیاز است: مربی آموزش‌دیده و دارای گواهی‌نامه‌ی آموزشی مناسب كه بتواند آموزش دامنه‌ای از عملیات تیراندازی را اجرا كرده یا هدایت هر كلاس آموزشی را برعهده بگیرد؛ هر كلاس آموزشی كه در آن از سلاح گرم یا تیر و كمان استفاده می‌شود. 

 

از علاقه‌مندان، محققان انجمن‌های اردوگاهی و كارمندان اردوگاه - كه در دوره‌های آموزش مربی شركت كرده و دارای مدرك ملی در ورزش‌های تیراندازی می‌شوند - انتظار می‌رود در رشته‌ی مربیگری حداقل یك‌بار در سال و یا دو بار - براساس توصیه‌های این استاندارد - آموزش ببینند. 

 

برای به‌دست آوردن گواهی‌نامه‌ی مربیگری در ورزش‌های تیراندازی در هر نوع، لازم است شرایط ذیل حاصل شود (لازم به توضیح است كه انواع آموزش‌ها در ورزش‌های تیراندازی عبارت‌اند از: آموزش استفاده از تفنگ شكاری فشنگی، شكاری ساچمه‌ای، تپانچه‌ای، تفنگ سرپُر، تیر و كمان و كمان‌داری و مسلح كردن اسلحه): 

 

 

الف - مربی 

مربی حداقل 21 ساله باشد؛ 

 

 

ب - دستیار مربی 

دستیار مربی باید حداقل 18 ساله باشد؛ هم ‌چنین حداقل یك‌سال در ورزش تیراندازی مربوطه فعالیت كرده یا آن‌ كه در دوره‌های آموزشی شركت نموده یا تجربه‌ی اجرای مقررات مربوط به این فعالیت را تحت نظارت مربی خود داشته باشد. 

 

دستیاران مربی فقط در شرایط نظارت مستقیم مربی و حضور وی در صحنه، اجازه‌ی آموزش جوانان را دارند؛ هم‌چنین این افراد می‌توانند به‌طور موقت - آن هم به‌ شرط نظارت مستقیم مربی - به‌عنوان سرپرست و ناظر میدان تیر انتخاب شوند. 

 

 

ج - سرپرستان نوجوان (افراد 13 تا 16 ساله) 

سرپرستان نوجوان باید حداقل 14 ساله بوده و از طرف مربی انتخاب شده باشند و در طول آموزش به شركت‌كنندگان، تحت نظارت مربی باشند؛ هم‌چنین در این مواقع، حضور مربی در صحنه الزامی است؛ اما باید توجه كرد كه یك رهبر نوجوان نمی‌تواند مسئولیت میدان تیر را برعهده گیرد..

 

خوشبختانه دوره‌ی كامل آموزش مربی توسط انجمن‌های علمی اردوگاهی تصویب شده و اجرا می‌گردد. حداقل طول این دوره‌ها 15 ساعت خواهد بود و شامل مراحل سخت تمرینی می‌باشد. این دوره شامل: دوره‌های پیشنهادی ورزش تیراندازی، ایمنی، مدیریت حوادث، روش‌های آموزش و مدیریت برنامه‌های اردوگاهی خواهد بود. 

 

مربیان دارای گواهی‌نامه در زمینه‌ی آموزش قادر خواهند بود در دوره‌های آموزشی آموزش دهند؛ هم‌چنین می‌توانند دوره‌های آموزشی را هدایت كنند. برای آموزش تیراندازی، مربی باید دارای گواهی‌نامه در زمینه‌های ذیل - قبل از ارائه راهنمایی‌های لازم در برنامه‌ی آموزشی - باشد: آموزش استفاده از تفنگ شكاری فشنگی، شكاری ساچمه‌ای، تپانچه‌ای، تفنگ سرپُر، تیر و كمان و كمان‌داری و مسلح‌كردن اسلحه.

 

مربیان دوره‌های تیراندازی باید از انجمن‌های اردوگاهی، گواهی‌های ذیل را دریافت كنند: آموزش استفاده از تفنگ شكاری فشنگی، شكاری ساچمه‌ای، تپانچه‌ای، تفنگ سرپُر، تیر و كمان و كمان‌داری و مسلح كردن اسلحه. این افراد می‌توانند تدریس كنند.

 

مربیان باید در یك انجمن آموزش تیراندازی اردوگاهی آموزش دیده و گواهی‌نامه در زمینه‌های ذیل دریافت نمایند: آموزش استفاده از تفنگ شكاری فشنگی، شكاری ساچمه‌ای، تپانچه‌ای، تفنگ سرپُر، تیر و كمان و كمان‌داری و مسلح‌كردن اسلحه. بدین‌ترتیب آن‌ها می‌توانند در سطح استانی یا منطقه‌ای آموزش دهند؛ هم‌چنین توصیه می‌شود كه كارت احیای قلبی، ریوی و كمك‌های اولیه نیز داشته باشند.


مرکز یادگیری سایت تبیان - مترجم: محمد ابراهیم علیمردانی

تنظیم: مریم فروزان کیا

طرح ملی سپهر - http://www.Tnci.ir

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین