تبیان، دستیار زندگی
برای سه بعدی کردن ابتدا یک طرف سازه را بر روی شیشه قرار داده و شروع به چسباندن ماکارونی های درشت با طول مشخص (طولی که خودتان برای سه بعدی کردن مناسب می دانید) می کنیم ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه چهارم

اهداف: سه بعدی کردن سازه و بار گذاری آن

وسایل مورد نیاز: کاتر، پلات سازه، شیشه، چسب نواری، چسب حرارتی، خط کش، ماکارانی درشت، یونولیت.

پس از ساخت دو طرف سازه صفحه ای در جلسه قبل اکنون باید سازه های صفحه ای را به هم متصل و سازه را سه بعدی کرد.

برای سه بعدی کردن ابتدا یک طرف سازه را بر روی شیشه قرار داده و شروع به چسباندن ماکارونی های درشت با طول مشخص (طولی که خودتان برای سه بعدی کردن مناسب می دانید) می کنیم مانند شکل زیر:

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه چهارم

توجه داشته باشید که ماکارونی های استفاده شده باید همگی ماکارونی درشت بوده و باید کاملاً به صورت عمودی در واقع عمود بر صفحه قرار بدهیم و چسب کاری کنیم برای چک کردن عمودی بودن ماکارونی های قرار گرفته بر روی صفحه می توانیم از خط کش کمک گرفته و خط کش را در کنار ماکارونی ها قرار داده تا عمود بودن آن ها را بررسی کنیم.

به این نکته توجه داشته باشید که هر چه طول ماکارونی های درشت کوتاه تر باشد تحمل آن ها بیشتر خواهد بود. پس از چسباندن تمام ماکارونی در محل گره ها به صورت عمودی مانند شکل زیر:

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه چهارم

طرف دیگر سازه ی را برداشته و نقاط گره های آن را چسب کاری می کنیم و بر روی صفحه ی سازه ای که ماکارونی های عمودی را قرار داده ایم می چسبانیم توجه داشته باشید که همواره به صورت عمودی به سازه نگاه کرده و از موازی بودن دو صفحه پشت به هم مطمئن شوید هنگامی دو صفحه در امتداد هم هستند که وقتی به صورت عمود بر روی سازه نگاه می کنید اگر یک طرف سازه را دیدید طرف دیگر آن دیده نشود آن زمان است که سه بعدی به صورت کامل صورت گرفته و در غیر این صورت سه بعدی کج بوده و سازه نمی تواند تحمّل زیادی بکند و سازه پس از بارگذاری به سرعت می شکند. به عکس های زیر دقت کنید.

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه چهارم
ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه چهارم
ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه چهارم

نکته: همواره هنگامی که ماکارونی های عمودی بر روی صفحه ی سازه قرار می دهید توجه داشته باشید که ماکارانی کج نشوند زیرا در هنگام متصل کردن طرف دیگر سازه به صفحه ی دیگرش مشکل حاصل می گردد.

بارگذاری:

برای بارگذاری این سازه باید از یک سینی فلزی استفاده کرد زیرا باید وزنه یا باری که بر سازه وارد می شود در تمام نقاط سازه وارد شود زیرا در غیر این صورت سازه مفهوم می شود باید به این نکته توجه کرد که بارگذاری این سازه راحتر از سازه های دیگر است ولی مشکل اینجاست که وزنه های زیادی را تحمّل می کند البته اگر بارگذاری به صورت صحیح انجام شود باید توجه داشت استفاده از سینی برای وارد کردن بار به صورت یکنواخت در تمام قسمت سازه است اصولاً این نوع سازه ها تا 70 یا 80 کیلوگرم را تحمل می کنند. به عکس های زیر دقت کنید:

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه چهارم
ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه چهارم
ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه چهارم

تکلیف: سه بعدی کردن سازه فشاری

مطالب مرتبط:

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه اول

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه دوم

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه سوم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان -تنظیم: فاطمه گودرزی