تبیان، دستیار زندگی
در این جلسه ما طریق ساخت صفحه ای سازه فشاری را آن هم به صورت ستون فشاری را آموزش می دهیم برای ساخت ابتدا باید طرح یا همان پلات مربوط به سازه فشاری ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه سوم

اهداف: ساخت صفحه ای سازه فشاری (سازه ماکارونی فشاری)

وسایل مورد نیاز: کاتر، پلات سازه فشاری، شیشه در ابعاد پلات، چسب نواری، چسب حرارتی، ماکارانی درشت، ماکارانی نازک

همان طور که در جلسه قبل گفته شد سازه های فشاری دو نوع می باشند: 1- ستون های فشاری 2- پل های فشاری که در این جلسه ما طریق ساخت صفحه ای سازه فشاری را آن هم به صورت ستون فشاری را آموزش می دهیم برای ساخت ابتدا باید طرح یا همان پلات مربوط به سازه فشاری به شکل زیر داشته باشیم.

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه سوم

پلات را به صورت کاملاً مسطح به زیر شیشه می چسبانیم به صورتی که بین پلات ها و شیشه هوا باقی نماند زیرا اگر بین پلات و شیشه هوا بیفتد باعث تا خوردن پلات شده و از طرف دیگر شیشه اندازه واقعی پلات دیده نمی شود پلات را مانند شکل زیر به شیشه بچسبانید.

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه سوم

حال به صورت شکل زیر ماکارونی درشت و نازک را مانند شکل زیر بر روی خطوط روی شیشه با چسب نواری بچسبانید توجه کنید که صورتی ماکارونی را روی پلات بچسبانید که وقتی به صورت عمودی از بالا به پلات و ماکارونی ها نگاه می کنید خط های پلات مشخص نباشد یعنی این خط ها به وسیله ماکارونی پوشیده شده باشد در این صورت است که ماکارونی ها دقیقاً بر روی پلات قرار گرفته است و خطا حاصل نمی شود.

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه سوم

پس از قرار گرفتن کامل ماکارونی ها بر روی خطوط و چسباندن ماکارونی ها روی صفحه ی شیشه ای و مطمئن شدن از این موضوع که ماکارونی ها دقیقاً روی خطوط قرار گرفته شروع به چسب زدن ماکارونی ها به وسیله ی چسب حرارتی می کنیم.

باید چسب حرارتی را در نقطه هایی که به آن گره گفته می شود بزنیم.

گره در واقع همان محل هایی است که ماکارونی ها به هم رسیده اند و آن نقطه همگی از هم قطع هستند و باید به وسیله ی چسب حرارتی به هم متصل کنند.

شکل زیر محل های چسب خوردگی را به وضوح نمایش داده است.

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه سوم
ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه سوم

پس از این که چسب حرارتی را بر روی گره ها زدیم و ماکارونی به هم متصل گردیدند و چسب نیز خشک شد حال باید چسب های نواری را بکنیم. تا بتوانیم سازه را از شیشه جدا کنیم. پس از جدا کردن سازه از شیشه باید طرف دیگری برای سازه مانند همین سازه ساخته تا بتوان توسط این دو سازه ی صفحه ای سازه را سه بعدی کرد و سازه ی نهایی را بدست آوریم.

تکلیف: چند بار از هر یک از این صفحه ها را بسازید.

مطالب مرتبط:

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه اول

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه دوم

ساخت سازه ماکاورنی فشاری - جلسه چهارم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم: فاطمه گودرزی