تبیان، دستیار زندگی
سازه های فشاری در دو نوع تعریف می شوند نوع اول پل های فشاری و نوع دوم ستون های فشاری ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه دوم

اهداف: آشنایی با سازه فشاری و همچنین تحلیل هایی در باره ستون نوعی از سازه فشاری

در این جلسه ابتدا سازه فشاری را تعریف می کنیم و پس از آن به شرح نوع های آن و همچنین تحلیل استاتیکی آن می پردازیم و مفاهیمی را چون تنش فشاری، پایداری ستون های فشاری را مورد بحث قرار می دهیم.

تعریف سازه فشاری:

سازه های فشاری در دو نوع تعریف می شوند نوع اول پل های فشاری و نوع دوم ستون های فشاری می باشند.

1- پل های فشاری: نوعی پل با دهانه کوتاه، که اکثر اعضای آن در فشار می باشند. از مزیت های این رشته از مسابقات طراحی اعضای فشاری ویروسی پدیده ی کمانش می باشد.

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه دوم

2- ستون های فشاری: اکثر سازه های فشاری به صورت ستون های فشاری ساخته می شوند ستون هایی که در برج ها و ساختمان ها ساخته می شوند همه از همین نوع سازه می باشند. ستون های فشاری غالباً با سطح مقطع های مستطیلی و مربعی و دایره ای شکل ساخته می شوند، که به شکل های زیر می باشند.

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه دوم

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه دوم

تعریف پدیده ی کمانش

مضموم کمانش به این معنی است که در اثر وارد شدن نیروی فشاری یا همان عمودی در راستای المان یا همان (ماکارونی) المان شروع به خم شدن کند به این پدیده ی حاصل پدیده ی کمانش گفته می شود.

تعریف فشاری

برای تعریف تنش فشاری ابتدا می بایست تنش را تعریف کرد.

در واقع تنش عبارت است از حاصل تقسیم نیرو بر مساحت که به صورت مقابل نشان داده می شود.

σ=F/A  

                  نیرو= F                     تنش= σ                     مساحت=A

حالا اگر نیروی وارده فشاری باشد یعنی در راستای عمودی المان وارد شود به این تنش، تنش فشاری و اگر در راستای افقی و به صورت کشش باشد به آن تنش کششی گفته می شود.

حال نکته ای که برای ستون های فشاری بسیار قابل اهمّیت است این است که پایداری خوبی داشته باشد منظور پایداری این است که سازه در برابر بارهای وارده بدون این که تنش های موجود در آن از حد مجاز بیشتر شود قابلیت سازه برای تحمل بارهای وارده بدون اینکه تغییر شکل (یا شکسته شود) آن از حد مجاز بیشتر نشود.

به صورت خلاصه می توان پایداری ستون را در این جمله خلاصه کرد: پایداری عبارت است از قابلّیت ستون برای تحمل بارهای وارده بدون این که وضعیت آن به طور ناگهانی تغییر کند.

تکلیف: تحقیق درباره ی سازه های فشاری

محل بازدید: دیدن ساختمان های در حال ساخت

منابع: کتاب مقاومت مصالح جانسون

مطالب مرتبط:

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه اول

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه سوم

ساخت سازه ماکارونی فشاری - جلسه چهارم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم: فاطمه گودرزی