تبیان، دستیار زندگی
شرایط و حکم نظر به وجه و کفین، مو و سایر اعضاء بدن زن، غیر از عورت برای ازدواج چه می باشد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگاه به اندام و صورت زن برای ازدواج

ازدواج

سوال: شرایط و حکم نظر به وجه و کفین، مو و سایر اعضاء بدن زن، غیر از عورت برای ازدواج چه می باشد؟

امام خمینی(ره):

نظر به صورت و دو دست و مو و محاسن و مچ دست و سایر بدن به جزء عورت جایز است به شرط این که به قصد لذت نباشد، مانع شرعی از ازدواج با او نداشته باشد، احتمال بدهد زن ازدواج با او را قبول می کند، با این نگاه کردن اطلاع تازه ای پیدا می کند، و در صورتی که با نظر اول اطلاع حاصل نشد تکرار مانعی ندارد.

(تحریرالوسیله، ج2، کتاب النکاح، ص 245، م 28، اولین بحث)

آیة الله اراکی(ره):

نظر به صورت و دو دست و مو و محاسن و مچ دست و سایر بدن به جزء عورت جایز است به شرط این که به قصد لذت نباشد، مانع شرعی از ازدواج با او نداشته باشد، احتمال بدهد زن ازدواج با او را قبول می کند، با این نگاه کردن اطلاع تازه ای پیدا می کند، و در صورتی که با نظر اول اطلاع حاصل نشد تکرار مانعی ندارد.

(العروة الوثقی، ج2، ص 634 با استفاده از م 26)

آیة الله بهجت(ره):

نگاه کردن مرد به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج کند، جایز است به شرط آنکه بداند، مانع شرعی از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول می کند و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازه ای پیدا می کند و با این شرایط، نگاه کردن فقط برای مرد جایز است اگر چه چند مرتبه باشد، بلکه چنین نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع بعد از عقد مستحب نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست بنابر اظهر (اظهر: ظاهرتر، مساعدتر و هماهنگتر با دلایل مربوط، روشنتر از نظر تطبیق با ادله فتوا) نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن هم، با همین شرایط جایز است.

(توضیح المسائل، ص 386، م1944)

آیة الله تبریزی(ره):

نگاه به زنی که قصد ازدواج با او را دارد و قصد التذاذ هم ندارد اشکال ندارد و در صورتی که با نظر اول اطلاع حاصل نشد تکرار مانعی ندارد، نگاه به صورت و دست ها و مو و مقداری از بدن، که گردن و بعضی از سینه است، اشکال ندارد.

(استفتائات جدید، ج1، ص 355، س 1580، 1579)

آیة الله خوئی(ره):

نگاه به محاسن زنی که قصد ازدواج با او را دارد مثل: صورت، دست ها، مچ دست ها، مو و ساقین، جایز است به شرط این که به قصد تلذذ نباشد و در صورتی که با نظر اول اطلاع حاصل نشد، تکرار جایز است و احتمال اختیار زن را داشته باشد.

(منهاج الصالحین، ص 259، ج2، م 1232، تعلیقه، بر العروة الوثقی، ج2، ص 580 م 26 (3658)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

نگاه به محاسن زنی که قصد دارد با او ازدواج کند مثل: صورت، دست ها، مچ دست ها، مو و ساقین و نحو ذلک جایز است به شرط اینکه به قصد تلذذ نباشد و احتمال اختیار کردن زن را بدهد و تزویج او فعلاً جایز باشد مثلاً در حال عدّه نباشد.

(منهاج الصالحین، ج3، ص 15، م 28)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

بنابر احتیاط واجب اکتفا کند به دیدن وجه، کفین، مو، محاسن و اگر با یک مرتبه مقصود حاصل نشود؛ یعنی اطلاع بر حال او پیدا نکند تکرار نظر مانع ندارد و شرط است در جواز نظر به اینکه از حال او قبل از نظر، اطلاع نداشته باشد و احتمال تزویج با او را بدهد والاّ جایز نیست.

(هدایة العباد، ج2، ص 400، م 28 جامع الاحکام، ج2، ص 171، م 1709)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

نگاه به صورت، دست ها، موها و محاسن زنی که می خواهد با او ازدواج نماید، جایز است، بلکه به سایر بدن زن به غیر از عورت او نیز می تواند نگاه کند، البته به شرط این که احتمال دهد او را اختیار می کند و مانعی از ازدواج با او نیز وجود نداشته باشد (مثلاً در عدّه نباشد. شوهر نداشته باشد)

(احکام الواضحه، ص 374، ن 1649)

آیة الله گلپایگانی(ره):

زن مخصوص را که قصد دارد ازدواج کند جایز است نگاه کند به مقداری که زشتی و زیبایی او را تشخیص دهد و اما اگر بخواهد زن های متعدد را نگاه کند که هر کدام را پسندید انتخاب کند، جایز نیست. نگاه کردن باید بدون قصد تلذذ باشد و احتیاط واجب اکتفا کردن به صورت و دست هاست به شرط اینکه عارف به حال آن زن نباشد.

(مجمع المسائل، ج2، ص229، س 647 و 648)

(هدایة العباد، ج2، ص 309، م 1073)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

نگاه کردن مرد به زنی که می خواهد با او ازدواج کند (به مو و گردن و صورت و دست ها و محاسن او) به منظور آگاه شدن از حسن و عیب او جایز است. حتی اگر با یک بار نگاه کردن این منظور حاصل نشود می تواند چند بار در چند مجلس نگاه کند.

(توضیح المسائل، ص 409، م 3091، تعلیقات بر العروة الوثقی، ص 665، م 26)

آیة الله همدانی(دام ظلّه):

نگاه کردن به صورت، دست ها، مو و محاسن زنی که می خواهد با او ازدواج کند، جایز است؛ بلکه جواز نظر به سایر بدن او غیر از عورت نیز بعید نیست. بله اگر خصوصیات زن را از روی لباس بتواند تشخیص دهد بدون پوشش نمی تواند نگاه کند.

(تعلیقه بر العروة الوثقی، ص 440، م 26)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

نگاه کردن به زنی که قصد ازدواج با او را دارد جایز است.

(منهاج الصالحین، ج3، ص 295، م 1232)

بخش احکام اسلامی تبیان


مطالب مرتبط:

ازدواج کنیم یا مجرد بمانیم؟ 

حکم ازدواج شیعه با سنی

ازدواج های ممنوع از دیدگاه اسلام

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.