تبیان، دستیار زندگی
جنازه مسلمان باید طبق آداب اسلامی دفن شود و وصیت به سوزاندن جسد، باطل است و چنانچه شخصی این عمل را برای میت انجام داده باشد مرتکب گناه شده است و لازم است از کار خود توبه کند و طبق نظر برخی از مراجع (آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی دام ظلهم) باید دیه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم تصرف در مال الارث

وصیت

تصرف در مال الارث باید با اجازه صریح یا ضمنی همه وراث باشد. در غیر این صورت حکم غصب را داشته و نماز در آنجا صحیح نیست.


در این مقاله به چند سوال احکام پاسخ می دهیم:

سوال: شخص وصی، در عمل به وصیت، باید به نظر مرجع تقلید خود عمل کند یا مرجع تقلید متوفی؟

نظر اکثر مراجع تقلید در این‌باره بر آن است که وصى باید طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل کند، اما برخی از فقها (آیة الله سیستانی دام ظله) می‌گویند عمل وصی باید بر طبق نظر مرجع تقلید شخص وصیت کننده باشد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است: (استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست انجام گرفته است)

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

وصى باید طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل کند.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

باید به تکلیف خود عمل کند، یعنی دستورات را مطابق حکم مرجع تقلید خود به جا آورد.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

وصی باید طبق تقلید موصی عمل کند مگر در مواردی که عین واقع و آثار آن مورد نظر باشد مانند این که مورد اختلاف از ارکان ( مثل رکوع یا رکعت ) باشد، که در این موارد باید رعایت تقلید طرفین را بکنید.

حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی):

باید به نظر مرجع تقلید خود عمل کند.

سوال: نماز خواندن و غذا خوردن در خانه‌ای که از ارث پدری بوده و ارث تقسیم نشده است، چه حکمی دارد؟

تصرف در مال الارث باید با اجازه صریح یا ضمنی همه وراث باشد. در غیر این صورت حکم غصب را داشته و نماز در آنجا صحیح نیست.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است: (استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست انجام گرفته است)

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

اگر بدون رضایت و اجازه تمام ورثه باشد، جایز نیست.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

ورود در منزل بدون اذن کلی شرکا جایز نیست.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

تصرف در مال الارث باید با اجازه همه ورثه باشد.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

ورود در منزل بدون اذن کلی شرکا جایز نیست.

سوال: آیا مسلمان می‌تواند وصیت کند که جسدش را بسوزانند؟ اگر چنین وصیتی کرد، تکلیف بازماندگان چیست؟

جنازه مسلمان باید طبق آداب اسلامی دفن شود و وصیت به سوزاندن جسد، باطل است و چنانچه شخصی این عمل را برای میت انجام داده باشد مرتکب گناه شده است و لازم است از کار خود توبه کند و طبق نظر برخی از مراجع (آیات عظام  مکارم شیرازی و نوری همدانی دام ظلهم) باید دیه پرداخت نماید که در صورتى که جسد را یکجا سوزانده باشند دیه آن یک صد دینار است.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است: (استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست انجام گرفته است)

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

سوزاندن جسد جایز نبوده و باید بدن او دفن شود و اگر این عمل صورت گرفته بیشتر از نهى از منکر بر شما واجب نیست.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

این کار جایز نیست و چنانچه شخصی این کار را برای میت انجام داده باشد مرتکب گناه شده است و باید از کار خود توبه کرده و دیه پرداخت نماید یعنی در صورتى که جسد را یکجا سوزانده باشند دیه آن تنها یک صد دینار است.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

وصیت او باطل است.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

وصیت مذکور نافذ نیست و عمل مذکور حرام و مستلزم دیه است.

حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی):

جنازه مسلمان باید طبق آداب اسلامی دفن شود و حق چنین وصیتی را ندارد و باید باقیمانده جنازه را دفن کرد و سزاوار است برای او طلب مغفرت کرد چرا که با چنین وصیتی مرتکب گناه شده است.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع: سایت اسلام کوئیست

مطالب مرتبط:

مستحبات نماز میت

نماز میت

مستحبات نماز میت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.