تبیان، دستیار زندگی
اداره فنی و حرفه ای و کاردانش در نظر دارد در راستای کیفیت بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش اولین جشنواره تدریس با استفاده از کلاس هوشمند را با اهداف ذیل در سطح هنرستان های دولتی و غیر دولتی برگزار نماید .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اولین جشنواره تدریس در کلاس هوشمند برگزار می شود

اولین جشنواره تدریس درکلاس هوشمند برگزار می شود


اداره فنی و حرفه ای و کاردانش در نظر دارد در راستای کیفیت بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش اولین جشنواره تدریس با استفاده از کلاس هوشمند را با اهداف ذیل در سطح هنرستان های دولتی و غیر دولتی برگزار نماید .


اداره فنی و حرفه ای و کاردانش در نظر دارد در راستای کیفیت بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش اولین جشنواره تدریس با استفاده از کلاس هوشمند را با اهداف ذیل  در سطح هنرستان های دولتی و غیر دولتی برگزار نماید .

اهداف جشنواره :

-     ترغیب همکاران هنرآموز و دبیر برای استفاده از کلاس هوشمند در ارائه برخی مطالب درسی

-     معرفی روش های برتر تدریس با استفاده از کلاس هوشمند به سایر همکاران

-     ایجاد زمینه بروز خلاقیت همکاران در روش های نوین تدریس مبتنی بر وسایل الکترونیکی و ارتباطی

مراحل اجرایی :

1-تهیه فیلم به مدت حداکثر 15 دقیقه توسط هنرآموزان و دبیران شاغل در هنرستان در شرایط واقعی کلاس درس هوشمند (انتخاب مطلب تدریس آزاد می باشد) و ارسال آن به دبیرخانه جشنواره تا مورخ 30/10/92

2-داوری آثار ارسالی توسط گروه داوری و انتخاب 9 اثر برتر تا مورخ 30/11/92

3-اجرای زنده توسط افراد برگزیده در شرایط واقعی کلاس و انتخاب سه نفر برتر توسط گروه داوری تا مورخ 20/12/92

شاخص های کلی داوری :

1-روش تدریس (کیفیت طرح درس ارائه شده)

2-رعایت مسائل تربیتی ، روانشناسی درمدیریت وکنترل کلاس درس

3-خلاقیت و نوآوری در اداره کلاس درس

در ضمن نمون برگ های  ارزیابی از طریق آدرس :  http://alborz. medu.ir   در قسمت معاونت آموزش متوسطه - اداره فنی و حرفه ای و کاردانش  قابل دسترسی می باشد .

آدرس دبیرخانه: کرج - میدان طالقانی - روبروی دادگستری -هنرستان فنی پسرانه شهید بهشتی  تلفن: 32519289


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان