تبیان، دستیار زندگی
یکی از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه، صنعت بیمه است كه خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود. امروزه در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه كشورها ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیمه آتش سوزی - جلسه اول

اهداف: آشنایی با مبحث بیمه، لزوم بیمه شدن در جوامع امروزی، معرفی انواع بیمه ها

وسایل مورد نیاز:

مقالات مربوط به آمار آتش سوزی جنگل

مقالات مربوط به تاریخچه بیمه آتش سوزی

مقاله مربوط به انواع بیمه ها

مقدمه

یکی از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه، صنعت بیمه است كه خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود. امروزه در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه كشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخش های مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیت های اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاه های اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می كند تا حداكثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد كه این باعث حركت سریع توسعه در جامعه می شود. مثلاً در مورد آتش سوزی، احتمال وقوع آتش سوزی همواره در همه جا وجود دارد. به طوری كه روزانه ده ها مورد منازل مسكونی، اماكن تجاری و صنعتی، مراتع و جنگل ها در اثر عوامل مختلف دچار حریق می شوند و متحمل خسـارات مالی زیادی می گردند. ما براین باوریم كه بیمه آتش سوزی می تواند با جبران زیان های وارده، بیمه گذار و نیز جامعه را از نظر مالی به حالت تعادل قبل از حادثه برساند.

حریق و آتش سوزی

حریق عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از كنترل خارج شده كه معمولا" با دود و حرارت و نور زیاد توام است.

آتش سوزی عبارت از آتشی است كه از یک منبع حرارتی كنترل ناپذیر سرچشمه گرفته، یا منبع حرارتی معین كنترل شده ای را ترک كرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یافته باشد.

بیمه آتش سوزی - جلسه اول
بیمه آتش سوزی - جلسه اول

آتش گرفتن جنگل

به طور كلی بیمه را می توان به سه طبقه تفسیم كرد:

بیمه اموال، بیمه اشخاص و بیمه مسئولیت.

بیمه اموال شامل: بیمه آتش سوزی، بیمه باربری، بیمه اتومبیل، بیمه مهندسی، بیمه هواپیما، بیمه دام، بیمه انفجار اتمی، بیمه تعطیلی كارگاه ها وكارخانه ها و بیمه دزدی می باشد.

بیمه اشخاص شامل: بیمه زندگی، بیمه حوادث و  بیمه درمانی است.

 بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی توافقی است كه بین بیمه گر از یک سو و بیمه گذار از سوی دیگر حاصل می شود و در قالب بیمه نامه متجلی می گردد. بدین قرار كه بیمه گر (شركت بیمه) در مقابل دریافت وجهی كه حق بیمه نامیده می شود، متعهد می گردد كه زیان های مالی بیمه گذار در مقابل خطراتی كه تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید.

بیمه آتش سوزی خسارات وارده به اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول همانند ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و اثاثیه منزل، ملزومات اداری، موجودی فروشگاه ها و انبارها و ساختمان ها و تاًسیسات واحدهای صنعتی، غیرصنعتی، تجاری و مسكونی را جبران می كند. برابر آمارهای منتشره بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی تجاری و مسكونی، جنگل ها و مزارع و .... دچار آتش سوزی می شوند كه در نتیجه صاحبان آن ها با خسارات مالی هنگفتی مواجه می گردند، كه چنانچه خسارات وارده به آن ها جبران می شود.

بیمه آتش سوزی - جلسه اول

فعالیت كلاسی:

دانش آموزان را در چندین گروه مساوی تقسیم بندی نمایید.

مقالات و اطلاعاتی مربوط به آمار آتش سوزی جنگل ها در اختیار گروه ها قرار دهید. (بهتر است گروه ها مقالات متنوعی داشته باشند. و خود در جمع آوری آن ها نقش داشته باشند. برای این منظور می توانید از مطالب این درس نیز استفاده نمایید.)

20 دقیقه وقت در اختیار گروه ها قرار دهید تا مقاله های مربوط را بخوانند و قسمت های مهم آن را جدا نمایند. می توانید از بچه ها بخواهید مطالب را بر اساس درجه اهمیت آن ها مرتب نمایند. پس از 20 دقیقه هر گروه باید خلاصه ای از مطالب مهم مطرح شده در مقالات خود را در كلاس بیان نماید.

از دانش آموزان بخواهید با توجه به آمارها و مسائل مطرح شده در مورد آتش سوزی، راهكارهایی را برای كاهش خسارت های ناشی از آتش سوزی به كلاس ارائه دهند. توجه داشته باشید كه دانش آموزان ممكن است پاسخ های متفاوتی ارائه كنند.

اهداف:

ت

  • توجه بیشتر و مراقبت از جنگل ها
  • افزایش نیروهای اطفای حریق و ایستگاه های آتش نشانی
  • تذكر بیشتر به مردم جهت حفظ محیط زیست
  • ایجاد فرهنگ استفاده از جنگل با استفاده از رسانه های عمومی
  • بیمه كردن جنگل در برابر آتش سوزی

بحث در مورد روش های ارائه شده را ادامه دهید. می توانید همه مواردی كه بچه ها ذكر كرده اند را روی تخته بنویسید. خودتان نیز با ارائه نظر و طرح پرسش در پیشرفت بحث كمک كنید. سئوال زیر را در خلال بحث ها مطرح كنید:

بیمه آتش سوزی چه نقشی در كاهش مشكلات ناشی از آتش سوزی دارد؟

حال اطلاعات مربوط به معرفی انواع بیمه ها و تاریخچه بیمه آتش سوزی را در اختیار گروه ها قرار دهید.

مجددا 20 دقیقه وقت در اختیار گروه ها قرار دهید تا مقاله های مربوط به خود را بخوانند و قسمت های مهم آن را جدا نمایند. پس از 20 دقیقه هر گروه باید خلاصه ای از مطالب مهم مطرح شده در مقالات خود را در كلاس بیان نماید.

از دانش آموزان بخواهید درباره بیمه آتش سوزی فكر كنند و برای جلسه آینده به سئولات زیر پاسخ دهند:

اگر یک جنگل داشته باشید، چه كارهایی برای جلوگیری از آتش سوزی یا كاهش خسارات ناشی از آتش سوزی در جنگل انجام می دهید؟

چقدر احتمال می دهید كه جنگل شما با مشكل آتش سوزی مواجه شود؟

چطور احتمال آتش سوزی جنگل خود را كم می كنید؟

آیا آن را بیمه می كنید؟

چه میزان حاضرید برای بیمه شدن جنگل خود بپردازید؟

تکلیف: درباره سئوالات مطرح شده بالا تحقیق کنید و نتایج را برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: از یکی از مراکز بیمه نزدیک محل زندگی خود بازدید نمایید و از مسئولان بخواهید تا درباره انواع بیمه و شرایط آن اطلاعات مفیدی در اختیارتان قرار دهند.

منابع مطالعه: وب سایت زیر شما را با تاریخچه بیمه و انواع بیمه بیشتر آشنا می سازد.

www.irbimeh.com/atashsoozi.htm

مطالب مرتبط:

بیمه آتش سوزی - جلسه دوم

بیمه آتش سوزی - جلسه سوم

بیمه آتش سوزی - جلسه چهارم

بیمه آتش سوزی - جلسه پنجم

بیمه آتش سوزی - جلسه ششم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم: فاطمه گودرزی