تبیان، دستیار زندگی
مواردی كه مكلف باید به جای وضو و غسل، تیمم بگیرد را توضیح دهید؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیمم بدل از غسل

تیمم

سوال: مواردی كه مكلف باید به جای وضو و غسل، تیمم بگیرد را توضیح دهید؟

جواب: در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم كرد:

1. آنكه تهیه‌ی آب به قدر وضو یا غسل ممكن نباشد.

2. آنكه به واسطه‌ی پیری، یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسیله‌ای كه آب از چاه بكشد، دسترسی به آب نداشته باشد.

3. آنكه از استعمال آب بر جان خود بترسد، یا بترسد كه به واسطه‌ی استعمال آب مرض یا عیبی در او پیدا شود.

4. آنكه بترسد كه اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او یا اطرافیانش از تشنگی بمیرند یا مریض شوند یا به مشقت افتند.

5. كسی كه بدن یا لباسش نجس است و كمی آب دارد كه اگر با آن وضو بگیرد یا غسل كند، برای آب كشیدن بدن یا لباس او نمی‌ماند.

6. اگر غیر از آب یا ظرفی كه استعمال آن حرام است آبا یا ظرف دیگری ندارد.

7. هرگاه وقت به قدری تنگ باشد كه اگر وضو بگیرد، یا غسل كند تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود.

(ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص386 الی398 )

سوال: بر چه چیزهایی می‌توان تیمم كرد و تیمم ما صحیح خواهد بود؟

جواب: تیمم به خاك و ریگ و كلوخ و سنگ و مانند آن اگر پاك باشند صحیح است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م684)

سوال: اگر می‌شود شیوه‌ی تیمم صحیح را برایمان روشن فرمایید؟

جواب: در تیمم چهار چیز واجب است:

1. نیت

2. زدن كف دو دست با هم بر چیزی كه تیمم بر آن صحیح است

3. كشیدن كف دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی كه موی سر می‌روید، تا ابروها و بالای بینی

4. كشیدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشیدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ.

(ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م700 )

سوال: آیا می‌توان تیمم بدل از وضو و غسل را با هم یكجا یعنی با یك نیت بجا آورد؟

جواب: خیر ـ باید هر كدام را جداگانه به جا آورد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م722 و725)

سوال: آیا تیمم بدل از غسل فقط در رابطه با جنابت است؟ در مورد حیض و... چطور؟

جواب: در هر موردی كه مكلف به جهت تنگی وقت یا عذر دیگر مثل ضرر داشتن و یا نبود آب از انجام غسل معذور باشد می‌تواند با تیمم بدل از غسل به وظایف عبادی خود عمل نماید و فرقی بین غسل جنابت و سایر اغسال در این جهت نیست. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م721 و722 )

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم

مطالب مرتبط:

فلسفه تیمم در طهارت

در چه مواردی تیمم تیمم بدل از غسل جنابت برای نماز کافی است

اگر غسل کردن سخت باشد می توان تیمم کرد؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.