این جلسه قصد داریم نکات مهم هنگام ساخت پل و همچنین نحوه تقویت پل را ذکر کنیم ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم

اهداف: نحوه تقویت پل های ماکارونی و همچنین نکات مهم در ساخت پل ماکارونی

وسایل مورد نیاز: ماکارونی درشت، کاتر، تفنگ چسب حرارتی، خط کش

 

در این جلسه قصد داریم نکات مهم هنگام ساخت پل و همچنین نحوه تقویت پل را ذکر کنیم:

1- نکته مورد توجه این است که هنگام متصل کردن دو طرف پل به هم دیگر حداقل باید از دو ماکارونی درشت استفاده کرد که دو طرف سازه به صورت مستحکم به یک دیگر متصل شوند مانند شکل زیر:

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم

2- معمولاً قسمت پایینی پل در واقع اولین شعاع در پل های قوسی را از ماکارونی درشت استفاده می کنیم که این باعث استحکام بیش تر پل می گردد ولی به این نکته دقت کنید که چون ماکارونی درشت از نظر طول کوتاه می باشد در پل های سنگین که اولین شعاع دارای طول زیادی است آن طول شعاع را اندازه گیری کرده و تقسیم به تعداد ماکارونی های قابل استفاده می کنیم و آن را روی پلات قرار می دهیم امّا قسمتی از این ماکارونی ها باید بر هم هم پوشانی داشته باشد که این که چه قدر می تواند هم پوشانی داشته باشد به قوانین پل می باشد.

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم

3- سعی کنید اگر طرح شما یک طرح پل قوسی است قسمت های قوس آن را از ماکارونی درشت استفاده کنید این کمک می کند که در هنگام بارگذاری پل شما مقاومت بیش تری را از خود نشان دهد.

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم

4- برای آن که هنگام بارگذاری پل شما از قسمت سه بعدی شده تا نشود قسمت های خالی که در بین دو طرف پل باقی می ماند را به صورت زیگزاگ یا به صورت ضربدری با استفاده از ماکارونی درست پل کنید این کار باعث می شود که قسمت سه بعدی ما باعث تقویت بیش تری شود به همان صورت که در شکل زیر می بینید.

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم

5- بیش تر پل ها از اولین پنجره یا اولین قسمت سه بعدی می شکند برای تقویت آن قسمت که به همان تکیه گاه گفته می شود می توان از بادبند یا از مثلث قائم الزاویه ای درون آن پنجره استفاده می کنیم که در واقع به صورت مقابل است:

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم

 حالت بادبند    
 
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم

حالت قائم الزاویه ای
 

در حالت بادبند باید دقت کنید مثلث ایجاد شده مثلث متساوی الساقین است که باید اندازه ساق و ارتفاع وارد بر آن را به وسیله محاسبات به دست آورید.

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم

در پایان اشکال و تصاویری از انواع سازه های سبک و سنگین به نمایش می گذاریم تا مفاهیم گفته شده را با درک بیش تری حس کنید.

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم

تکلیف: روی مقاومت سازه ها (پل ها) با روش استاتیکی تحقیق کنید.

 

مطالب مرتبط:

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه اول

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه سوم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه چهارم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه پنجم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه ششم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه هفتم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه هشتم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه نهم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دهم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه یازدهم

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم: فاطمه گودرزی