از ساخت دو طرف پل نوبت می رسد به سه بعدی کردن پل. سه بعدی کردن پل ماکارونی از مهم ترین قسمت های ساخت پل است زیرا اگر این سه بعدی ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه یازدهم

اهداف: طرز سه بعدی کردن پل های ماکارونی، توضیح روش های متفاوت سه بعدی

وسایل مورد نیاز: ماکارونی درشت و نازک، کاتر، یونولیت، شیشه، خط کش، چسب حرارتی، تفنگ چسب حرارتی

 

پس از ساخت دو طرف پل نوبت می رسد به سه بعدی کردن پل. سه بعدی کردن پل ماکارونی از مهم ترین قسمت های ساخت پل است زیرا اگر این سه بعدی کردن درست انجام نشود در نهایت پلی داریم که یک طرف آن بالاتر یا پایین تر از طرف دیگر است و این کج بودن پل باعث لنگر شده و در هنگام بارگذاری باعث واژگونی پل می گردد.

امّا دو روش که به وسیله ی آن پل را سه بعدی می کنند: 1- روش عمود کردن دو شیشه به هم و 2- روش یونولیت است که در بخش های بعدی هر کدام را توضیح می دهیم.

 

1-1: در روش اول به این گونه عمل می کنیم که دو شیشه را که به اندازه ای بزرگ تر از اندازه ی پلات ما می باشد را عمود بر هم قرار می دهیم به عنوان مثال: 1- شیشه را به دیوار می چسبانیم و شیشه دیگر را در کف دیوار قرار می دهیم سپس از تراز کردن شیشه ها (یعنی مطمئن شدن از این که دو شیشه عمود بر هم هستند) مرحله ی بعد را آغاز می کنیم.

1-2: یک طرف سازه را به شیشه ای که به دیوار چسبیده شده است می چسبانیم (با چسب کاغذی که بعد از انجام کار دوباره آن را آزاد کنیم از شیشه)

1-3: پس از چسباندن یک طرف پل به وسیله خط کش ماکارونی را به اندازه ی عرض پل که طراح مشخص کرده آماده می کنیم و از طرف مفصل ها دو طرف پل را به هم می چسبانیم (در واقع یک نفر دیگر با طرف دیگر سازه را به صورت منطبق نگه داری کند تا ماکارونی در عرض چسبانده شوند) و باید در این مرحله دقت کنیم که دو طرف بر هم منطبق باشند و ماکارونی هایی که در عرض زده می شود کامل به هر طرف پل عمود باشد این کار را برای تمام مفصل های دو طرف پل انجام دهید و بگذارید که چسب های حرارتی زده شده خشک شوند آنگاه آن طرف پل را که به شیشه چسبانده بودید را از شیشه جدا کنید اینک پل شما آماده است و ساخته شده مطابق شکل زیر:

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه یازدهم
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه یازدهم

2-1: در این طریق سه بعدی کردن که آسان تر از روش قبلی است به این صورت عمل می کنیم که یک طرف پل را بر روی شیشه قرار می دهیم یونولیتی به ضخامت عرض پل تهیه می کنیم یونولیت را مانند شکل بر روی یک طرف قرار می دهیم و طرف دیگر پل را بر روی یونولیت قرار می دهیم پس از اطمینان از این که دو طرف سازه بر هم منطبق هستند که باید از همان روش استفاده کرد که به صورت عمود بر پل نگاه می کنیم اگر طرفی را که در پایین یونولیت قرار گرفته ندیدم این دو طرف بر هم منطبق هستند توجه ویژه کنید که هنگام اندازه گیری عرض پل و آماده سازی های ماکارونی ها که بوسیله کاتر انجام می شود سر ماکارونی ها صاف بریده شود و این ماکارونی دو طرف پل را به هم متصل می کنند مانند شکل زیر:

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه یازدهم
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه یازدهم

2-2: در این مرحله مانند سه بعدی کردن قبلی عرض را به وسیله ماکارونی ها از طرف مفصل ها دو طرف سازه را به هم وصل می کنیم مطابق شکل باز هم دقّت کنید که دو طرف سازه برهم منطبق باشند و گرنه سازه در هنگام بارگذاری دچار مشکل می گردد به تصاویر زیر دقّت کنید.

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه یازدهم
طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه یازدهم

پس از اتمام این مرحله سه بعدی کردن سازه به پایان رسیده است.

 

تکلیف: سه بعدی کردن را تمرین کنید.

 

مطالب مرتبط:

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه اول

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه سوم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه چهارم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه پنجم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه ششم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه هفتم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه هشتم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه نهم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دهم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم: فاطمه گودرزی