تبیان، دستیار زندگی
الف) آیا در عقد ازدواج بالغه باکره، اذن ولیّ شرط صحت عقد می باشد یا وجوب اذن، حکم تکلیفی است؟ ب) غیر از مورد عزل و عدم دسترسی به پدر، در چه صورت وجوب اذن ساقط می شود؟ مثلاً اگر دختر بداند در صورت انتظار جهت دریافت اذن ولیّ به گناه می افتد، وظیفه چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شرطیّت اذن ولیّ در ازدواج دختر بالغه باکره

ازدواج

سوال: الف) آیا در عقد ازدواج بالغه باکره، اذن ولیّ شرط صحت عقد می باشد یا وجوب اذن، حکم تکلیفی است؟ ب) غیر از مورد عزل و عدم دسترسی به پدر، در چه صورت وجوب اذن ساقط می شود؟ مثلاً اگر دختر بداند در صورت انتظار جهت دریافت اذن ولیّ به گناه می افتد، وظیفه چیست؟

امام خمینی(ره):

اذن ولیّ و اذن خود باکره با هم به طور مشترک معتبر می باشد.

(تحریرالوسیله، 1383، ج3، ص 453، م2)

آیة الله اراکی(ره):

بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا از جدّ پدری خود اجازه بگیرد.

(توضیح المسائل، ص 441، م 2391)

آیة الله بهجت(ره):

به مسئله 1891 و 1892 رساله مراجعه شود.

الف) بنابر احتیاط تکلیفاً باید از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد.

ب) اگر پدر و جدّ پدری غائب باشند، به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج برای دختر لازم باشد، یا در ازدواج نکردن ضرر یا حرج (یعنی مشقت شدیدی) باشد، و همچنین اگر پدر یا جدّ پدری از ازدواج او با کسی که هم کفو اوست با وجود تمام مقدمات و شرایط، ممانعت کنند، و او نیز تمایل به ازدواج دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد، با اجتماع تمام شرایط می تواند ازدواج نماید.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

(توضیح المسائل، ص 379 م 1891 و 1892)

آیة الله تبریزی(ره):

الف و ب) ازدواج دختر باکره باید به اذن ولی او یعنی پدر یا جد پدری باشد و بدون آن بنابر احتیاط صحیح نیست و امر مذکور در سوال موجب سقوط شرطیت اذن نمی شود والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

الف) در فرض مرقوم اذن ولی بنابر احتیاط واجب شرط صحت عقد می باشد.

ب) اگر دختر نیاز به ازدواج دارد و خواستگار هم کفو شرعی و عرفی او می باشد و در حال حاضر خواستگار دیگری که واجد شرائط باشد وجود ندارد، اذن پدر ساقط است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خوئی(ره):

بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد.

(توضیح المسائل، ص 426، م 2385)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف- شرط صحت است.

ب- در فرض عدم دسترسی اگر انتظار برای او مشکل باشد و نیاز به ازدواج باشد اذن ساقط است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا جدّ پدری باطل است.

(توضیح المسائل، ج2، ص 193، 192، م2385 )

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) این حکم به نظر حقیر بنابر احتیاط واجب است و شرط صحت عقد است. واله العالم

ب) در فرض سوال هم اذن شرط است و به گناه افتادن دختر طوری نیست که دختر مجبور به آن و اختیار از او سلب شده باشد بلکه اختیار او محفوظ است و تکلیف از او برداشته نشده لذا باید خود را حفظ کند تا به گناه نیفتند. واله العالم.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) دختر باکره برای ازدواج بنابر احتیاط باید از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد ولی اجازه مذکور شرط صحت نیست.

ب) خوف گناه مجوز نیست. بلکه باید صبر کند. بلی اگر پدر بدون عذر موجه مخالفت کند یا اصلاً در شئون دخترش دخالت نکند اذن او ساقط است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله گلپایگانی(ره):

بنابر احتیاط باید از پدر و جدّ پدری خود اجازه بگیرد.

(توضیح المسائل، 1372، ص 405، م 2385)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

الف) بنابر احتیاط واجب شرط صحت است.

ب) در صورتی که خواستگار عقد دائم کفو دختر باشد و پدر بی جهت مخالفت کند اذن وی ساقط می گردد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله نوری همدانی(دام ظله):

الف) اذن ولی شرط صحت عقد می باشد.

ب) در صورتی که همسر مناسب شرعی و عرفی پیدا شود و پدر دختر مخالفت کند اذن او شرط نیست.

در فرض سوال اگر رشیده باشد یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اذن پدر شرط نیست هر چند که بهتر است که بدون نظر و اجازه آن ها اقدام به ازدواج نکند جهت اطلاعات بیشتر به مسئله 2372 توضیح المسائل مراجعه نمائید.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا از جدّ پدری خود اجازه بگیرد.

(توضیح المسائل، ص 657، م 2440)

بخش احکام اسلامی تبیان


مطالب مرتبط:

حد پوشش در مقابل پسر بچه نامحرم

حکم حضور مردان در محفل زنانه

لزوم پوشاندن زینت از نامحرم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.