تبیان، دستیار زندگی
آزمون بهره هوشی
آزمون بهره هوشی
آزمون بهره هوشی
گرچه آزمون مذکور، ضریب نسبتاً صحیحی از هوش شما را در اختیارتان قرار می دهد، ولی بسیاری از جنبه های دیگر ذهن انسان مانند خلاقیت، استعداد، موسیقی و مهارت های روانی – حرکتی نیز وجود دارند که آزمون بهره ی هوشی ...
تست IQ (هوش)
تست IQ (هوش)
تست IQ (هوش)
مشخص کنید در جای خالی کدامیک از اشکال A تا H باید قرار گیرد که با 8 شکل دیگر هماهنگ باشد.
آزمون تحلیل کلامی
آزمون تحلیل کلامی
آزمون تحلیل کلامی
اگر مايل هستيد ضريب هوشي تان را بدانيد، اين برنامه كامپيوتري مي تواند ضريب هوشي شما را با استناد به منابع معتبر روانشناسي حساب كند. توجه - شما 30 دقيقه فرصت داريد تا پاسخ بدهيد...
تست هوش احساسی
تست هوش احساسی
تست هوش احساسی
هوش احساسی در تئوری بهره هوشی جدید، به جای ارائه یك عدد كلی به عنوان بهره هوشی افراد، سعی شده است موارد مختلفی برای ارزیابی بهره هوشی افراد، در نظر گرفته شود و بدین ...
آزمون سنجش توانایی مشاهده
آزمون سنجش توانایی مشاهده
آزمون سنجش توانایی مشاهده
آزمونی را كه در اختیار شما می گذاریم ، سرعت تشخیص بینایی شما را می سنجد . این آزمون از نوع آزمون های ادراك به حساب می آید .آزمون های ادراك نقش مهمی در آزمایش های كارآمدی دارند . زیرا نتیجه آنها با عملكرد  شغلی افراد همب...
آزمون آدمك ( گودیناف) تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال)
آزمون آدمك ( گودیناف) تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال)
آزمون آدمك ( گودیناف) تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال)
آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است. این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودینافFlorence Goodenoughاست که در سال 1920 در ایالت نیوج...