تبیان، دستیار زندگی
وزیر آموزش و پرورش گفت: به عنوان بخشی از اقدام های این وزارتخانه در قالب برنامه ریزی برای سال تحصیلی 94-93 ، عملکرد مجتمع های آموزشی و پرورشی اصلاح می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عملکرد مجتمع های آموزشی و پرورشی اصلاح می شود

عملکرد مجتمع های آموزشی و پرورشی اصلاح می شود


وزیر آموزش و پرورش گفت: به عنوان بخشی از اقدام های این وزارتخانه در قالب برنامه ریزی برای سال تحصیلی 94-93 ، عملکرد مجتمع های آموزشی و پرورشی اصلاح می شود.


"عی اصغر فانی" با اشاره به برخی انتقادها در خصوص عملکرد مجتمع های آموزشی و پرورشی تاکید کرد: برنامه ریزی های مناسب برای اصلاح ساختار و روند فعالیت این مجتمع ها انجام می شود.

وی مشکل عمده این مجتمع ها را این عنوان کرد که رییس مدرسه ای که زیر نظر مجتمع قرار دارد باید با واسطه رییس مجتمع با رییس آموزش و پرورش مرتبط شود.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص محتوای مد نظر در اصلاح این مجتمع ها احتمال داد که لایه میانی مدیریتی آنها حذف شود تا روسای مدارس به نحو مستقیم با روسای آموزش و پرورش مرتبط شوند.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص محتوای مد نظر در اصلاح این مجتمع ها احتمال دادکه لایه میانی مدیریتی آنها حذف شود تا روسای مدارس به نحو مستقیم با روسای آموزش و پرورش مرتبط شوند.

وی افزود: از سوی دیگر تفاوت هایی بین مجتمع های شهری و روستایی دیده می شود که تمام این موارد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.


منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

بخش سفیران تبیان