سازه های فشاری نوعی پل با دهانه كوتاه، كه اكثر اعضای آن در فشار می باشند. از مزیت های این رشته از مسابقات طراحی اعضای فشاری و بررسی پدیده كمانش در آن ها ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه هفتم

اهداف: معرفی انواع سازه های ماکارونی و همچنین خصوصیات آن ها

 

انواع سازه های ماکارونی

1) سازه های فشاری: نوعی پل با دهانه كوتاه، كه اكثر اعضای آن در فشار می باشند. از مزیت های این رشته از مسابقات طراحی اعضای فشاری و بررسی پدیده كمانش در آن ها می باشد. اصولا در این سازه ها انتخاب ماکارونی که در اثر تنش فشاری مقاومت بیشتری داشته باشد بهترین مصالح برای این نوع سازه هاست.

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه هفتم

2) Tower Crain: دراین نوع از سازه های ماكارونی، هدف طراحی جرثقیل هایی است كه بر روی برج های بلند به كار گرفته می شوند .

این سازه ها باید قادر باشند با داشتن ارتفاع معین شعاع خاصی را تحت پوشش قرار دهند.

در این نوع سازه ها بیشتر سازه های دیگر طرح و مهندسی حرف اول را در سازه می زند زیرا همان طور که در شکل می بینید به یک طرف سازه وزنه آویزان می شود و طرف دیگر سازه خالی از وزنه است همین باعث می شود که داشتن تعادل حرف اول را در این سازه می زند زیرا اگر سازه تعادل نداشته باشد واژگونی آن صددرصد است مسئله دیگر آن است که این سازه باید با شعاع معینی نیز وزنه ها را حرکت دهد که این هم یه پارامتر مهم دیگر در طراحی طرح است.

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه هفتم

3) پل با بار متمركز: این سازه از به هم پیوستن دو خرپای دوبعدی به وجود می آید و بارگذاری از وسط دهانه صورت می گیرد. این نوع پل هر سه نوع عضو فشاری، كششی و خمشی را دارا می باشد.

این سازه که از معروف ترین سازه هاست و ما نیز در این پروژه طرز ساخت و طراحی آن را به طور کامل ذکر می کنیم  کامل ترین سازه ها را در بر می گیرد چرا که انواع تنش ها را در آن می بینیم.

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه هفتم

4) پل با بار گسترده: پل به شكل ظاهری شبیه خرپا می باشد، كه بارگذاری به صورت گسترده و یكنواخت در تمام طول دهانه صورت می گیرد. در عمل می توان چنین فرض كرد كه تمام وسایل نقلیه به دلیل ترافیک به صورت ثابت بر روی پل قرار گرفته اند.

 

5) پل با بار متحرک: این نوع از سازه ماكارونی در واقع پیشرفته ترین و كامل ترین حالت از سازه ها می باشد كه در آن طراحان اقدام به طراحی یک پل واقعی می كنند.

بار قرار گرفته بر روی پل به صورت متحرک می باشد  كه این امر با عبور دادن یک وسیله نقلیه كوچک با سرعت معین كه بر روی آن وزنه قرار داده می شود، صورت می گیرد.

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه هفتم

در این پروژه و در ادامه جلسات می خواهیم بر روی پل ماکارونی آن هم پل ماکارونی با بارگذاری متمرکز در 3 نوع گرایش سبک، سنگین و آزاد بحث کنیم.

 

تکلیف: در مورد سازه های متفاوت تحقیق کنید.

 

مطالب مرتبط:

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه اول

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه سوم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه چهارم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه پنجم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه ششم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه هشتم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه نهم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دهم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه یازدهم

طراحی و ساخت سازه های ماکارونی - جلسه دوازدهم

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم: فاطمه گودرزی