تبیان، دستیار زندگی
در جلسات گذشته دانش آموزان با ساخت پل با سبک ترین وزن آشنا شدند. در این جلسه از دانش آموزان خواسته می شود که پل هایی بسازند که با وزن حداکثر ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت پل ماکارونی - جلسه دهم

اهداف: ساخت پل ماکارونی، ساخت پل سنگین

ساخت پل سنگین

در جلسات گذشته دانش آموزان با ساخت پل با سبک ترین وزن آشنا شدند. در این جلسه از دانش آموزان خواسته می شود که پل هایی بسازند که با وزن حداکثر 1kg، بیشترین بار ممکن را تحمل کند. در این پل ها اعضا بیشتر و سنگین تر می باشند، هدف از ساخت این پل طراحی برای بیشترین بار ممکن است که البته در پل سبک وزن بی شتر هدف بهینه سازی پل برای سبک تر کردن آن با بار ثابت 2kg برای همه ی پل ها بود و در پل سنگین وزن هدف این است که با وزن ماکزیمم 1kg برای پل، پلی را بسازیم که بیشتریم وزن را تحمل کند.

 مراحل ساخت

در ساخت این پل بهتر است در عرشه از لازانیا استفاده کنید. یعنی روی عرشه را با لازانیای با سطح صاف بپوشانید.

در جلسات گذشته دانش آموزان با ساخت پل با سبک ترین وزن آشنا شدند. در این جلسه از دانش آموزان خواسته می شود که پل هایی بسازند که با وزن حداکثر

شکل 2-10

بر ای تمرین از مدل های زیر شروع کنید.

در جلسات گذشته دانش آموزان با ساخت پل با سبک ترین وزن آشنا شدند. در این جلسه از دانش آموزان خواسته می شود که پل هایی بسازند که با وزن حداکثر

شکل3-10

هر چقدر تعداد اعضایی که بار را از محل بارگذاری به خرپا انتقال می دهند بیشتر باشد، تحمل خرپا بیشتر است. این اعضا کششی هستند، دانش آموزان لازم است تا حدی پل های خود را تقویت کنند تا وزن پل از 1kg بیشتر نشود.

در جلسات گذشته دانش آموزان با ساخت پل با سبک ترین وزن آشنا شدند. در این جلسه از دانش آموزان خواسته می شود که پل هایی بسازند که با وزن حداکثر

شکل 4-10

چون در این پل وزن وزنه ها بالا می باشد لازم است محل بارگذاری به دقت تقویت گردد و صفحه ی بارگذاری قوی تر از قبل ساخته شود. فلزی که برای قلاب استفاده می شود نیز باید از نوع بسیار قوی باشد.

در جلسات گذشته دانش آموزان با ساخت پل با سبک ترین وزن آشنا شدند. در این جلسه از دانش آموزان خواسته می شود که پل هایی بسازند که با وزن حداکثر

شکل 5-10

دانش آموزان تلاش کنند پل را از حالت چند ضلعی به شکل قوس تبدیل کنند.

در جلسات گذشته دانش آموزان با ساخت پل با سبک ترین وزن آشنا شدند. در این جلسه از دانش آموزان خواسته می شود که پل هایی بسازند که با وزن حداکثر

شکل 6-10

دانش آموزان سعی کنند تا حد ممکن پل، عرشه آن، قسمت بالای آن را تقویت کنند.

در جلسات گذشته دانش آموزان با ساخت پل با سبک ترین وزن آشنا شدند. در این جلسه از دانش آموزان خواسته می شود که پل هایی بسازند که با وزن حداکثر

شکل 7-10

می توان در این حالت نیز برای انجام کارهای بهتر، مثال های مختلف عملی ساخت.

مطالب مرتبط:

ساخت پل ماکارونی - جلسه اول

ساخت پل ماکارونی - جلسه دوم

ساخت پل ماکارونی - جلسه سوم

ساخت پل ماکارونی - جلسه چهارم

ساخت پل ماکارونی - جلسه پنجم

ساخت پل ماکارونی - جلسه ششم

ساخت پل ماکارونی - جلسه هفتم

ساخت پل ماکارونی - جلسه هشتم

ساخت پل ماکارونی - جلسه نهم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم:فاطمه گودرزی