تبیان، دستیار زندگی
دقت کنند که قطعات 5 سانتی متری دقیقاً به صورت عمودی و صاف باشند. در مرحله بعد یکی از دانش آموزان مدل A را صاف نگه دارد و دانش آموز دیگر مدل B را در جای ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت پل ماکارونی - جلسه هشتم

اهداف: ساخت نمونه پل خرپایی در حالت سه بعدی

وسایل لازم: ماکارونی، خط کش، چسب، کارتر

ساخت مدل سه بعدی (پل سبک وزن)

دو نمونه خرپای ساخته شده را روبروی هم قرار دهید.

ساخت پل ماکارونی - جلسه هشتم

شکل 1-8

ابتدا سه قطعه ماکارونی 5 سانتی متری را از یک طرف به یکی از قطعات متصل کنید: (مطابق شکل زیر)

ساخت پل ماکارونی - جلسه هشتم

شکل 2-8

دقت کنند که قطعات 5 سانتی متری دقیقاً به صورت عمودی و صاف باشند. در مرحله بعد یکی از دانش آموزان مدل A را صاف نگه دارد و دانش آموز دیگر مدل B را در جای خود مطابق شکل زیر قرار دهد. دقت شود تا بالای دو خرپا طوری قرار داده شوند تا بر هم منطبق باشند. دو دانش آموز دیگر برای چسباندن خرپای B به نوک اتصالات دیگر نیز همکاری کنند.

ساخت پل ماکارونی - جلسه هشتم

شکل 3-8

دانش آموزان لازم است مدتی صبر کنند تا اتصالات سفت شده و خرپا بایستد. این نمونه ساخته شده اولین مدل ساخته شده توسط دانش آموزان است. بدیهی است اولین مدل با اشکالات و نارسائی هایی همراه باشه و شاید در این مرحله بار قابل توجهی را تحمل کند.

این مدل برای بارگذاری ساخته نشده است و فقط یک مدل ابتدایی برای آشنایی دانش آموزان با قدرت چسب و اثر آن روی ماکارونی، آشنایی با مصالح می باشد.

در این جلسه نمونه ی دیگری را تمرین می کنیم.

ابتدا 2 مدل سه بعدی از خرپای زیر بسازید. (برای اعضایی که فکر می کنید از تحلیل نیروی آن ها فشاری است اعضای کلفت تری بگذارید.)

ساخت پل ماکارونی - جلسه هشتم

شکل 4-8

سپس 7 قطعه ی 5 سانتی متری برای اتصال عرشه ی پل و 5 قطعه ی 4 سانتی متری برای اتصال بالای پل تهیه کنند.

دو مدل دو بعدی ساخته شده را مطابق شکل زیر به هم متصل کنید.

ساخت پل ماکارونی - جلسه هشتم

شکل 5-8

ساخت پل ماکارونی - جلسه هشتم

شکل 6-8: عرشه پل

در جلسه ی بعد یاد می گیریم که چطور پل ساخته شده را تقویت کنیم.

برای تمرین بیشتر، دانش آموزان می توانند شکل های دیگری از خرپا را تهیه و مطابق روش های ذکر شده در بالا، خرپاهای سه بعدی بیشتری با کمک از عکس های پیوست شده تهیه کنند.

دانلود عکس

مطالب مرتبط:

ساخت پل ماکارونی - جلسه اول

ساخت پل ماکارونی - جلسه دوم

ساخت پل ماکارونی - جلسه سوم

ساخت پل ماکارونی - جلسه چهارم

ساخت پل ماکارونی - جلسه پنجم

ساخت پل ماکارونی - جلسه ششم

ساخت پل ماکارونی - جلسه هفتم

ساخت پل ماکارونی - جلسه نهم

ساخت پل ماکارونی - جلسه دهم

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان - تنظیم: فاطمه گودرزی