تبیان، دستیار زندگی
کیستم من؟ پیشـوای چـارم اهـل ‌یقینـم سیّـد سجّاد، بـاب الله، زین‌ العابدینم قطب عرفان، روح ایمان، جان قرآن، رکن دینم هل اتی و کوثر و فرقان و نور و یا و سینم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کیستم من

امام سجاد

کیستم من؟ پیشـوای چـارم اهـل ‌یقینـم                               سیّـد سجّاد، بـاب الله، زین‌ العابدینم

قطب عرفان، روح ایمان، جان قرآن، رکن دینم                         هل اتی و کوثر و فرقان و نور و یا و سینم

   چون نبی مشکل‌گشایم، چون علی حبل ‌المتینم

من علی بن ‌حسین بن‌ امیرالمۆمنینم

نیتم، تکبیر و حمدم، کعبه‌ام، حجرم، مقامم                          زمزمم، سعیم، صفایم، مروه‌ام، رکنم، مقامم

هم قنوتم هم سجودم هم تشهد هم سلامم                        هم جهادم هم زکاتم هم صلاتم هم صیامم

هم حیاتم هم نجاتم هم امانم هم امینم

من علی بن ‌حسین بن‌ امیرالمۆمنینم

رکن می‌ بالد که دست من نمـاید استلامش                          کعبه می ‌نازد که من از سوی حق باشم امامش

هر‌که ما را دوست دارد از خدا بـادا سلامش                           هرکه با ما بـود دشمن تـا ابد لعن مدامش

من قسیم جنت و دوزخ بـه روز واپسینم

من علی بن‌ حسین بن‌ امیرالمۆمنینم

آسمانی ‌هـا همه محـو مناجـات شب من                             نور خیزد از کلام و، وحی جوشد از لب من

آسمان پیچد به خود در شعله تاب و تب من                           ذات حق لبیک‌گـو با ذکر یارب ‌یارب من

گشته محـراب دعـا آغوش رب العالمینم

من علی بن‌ حسین بن‌ امیرالمۆمنینم

من به شهر شام، روز شامیان را شام کردم                          در غل و زنجیـر دشمن یاری اسلام کردم

فتــح ثــارالله را در سلسله اعـلام کـردم                                آل سفیان را بسی رسوای خاص و عام کردم

بـا بیــان دلنشیـن و بـا کـلام آتشینـم

من علی بن‌ حسین بن‌ امیرالمۆمنینم

جسم بابم گشت پـامال سواران، صبر کردم                           پیکـرم از بام ‌هـا شد سنگ ‌باران، صبر کردم

سینه‌ ام آتش گرفت از داغ یاران، صبر کردم                            خورد سیلی بر عذار گل‌عـذاران، صبر کردم

با وجود آن که بودی دست حق در آستینم

من علی بن ‌حسین بن‌ امیرالمـۆمنینم

من که خود اصل دعا روح دعا قلب دعایم                               شامیـان بی ‌حیـا دادنـد دشنـام از جفایم

حلقه ‌های سلسله‌ خون گریه کردند از برایم                          سخت‌تر بود از زمیـن کربـلا شـام بلایم

ریختند از بام، خاکستر بـه فـرق نازنینم

من علی بن ‌حسین بن‌ امیرالمۆمنینم

ظلم و بیداد و ستم از دشمنان پیوسته دیدم                         ده عزیـز خویش را در ریسمـانی بسته دیدم

چشمِ گریان، صورت خونین، سر بشکسته دیدم                    شامیـان را بهـر استقبـال، دسته‌دسته دیدم

حمله با تیغ زبـان کردند بـر قلب حزینم

من علی بن ‌حسین بن‌ امیرالمۆمنینم

عمه ‌ها منزل به منزل چشمشان در اشک ‌ریزی                     متحـد گشتنـد اهـل شام بـا قرآن ‌ستیـزی

وای بر احوال آن ‌کو خوار شد بعد از عزیزی                              سرخ ‌رویی خواهرم را خواست از بهر کنیزی

گشت از غیرت عرق جاری به صورت از جبینم

من علی بن‌حسین بن‌ امیرالمۆمنینم

من که خورشید جمالم، شـد غبار غم نقابم                          بـا سـر پـاک پـدر بردنـد در بــزم شـرابم

پیش چشمم چوب می ‌زد خصم بر لب‌ های بابم                    خارجـی کردنـد در اوج مسلمانـی خطابم

گرچه دانستند نـور چشم ختم ‌المرسلینم

من علی بن‌ حسین بن‌ امیرالمۆمنینم

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


غلامرضا سازگار

مطالب مرتبط:

درد شهادت

پیغمبر گودال

راوی رنج نینوا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.