تبیان، دستیار زندگی
حتماً تا این مرحله این سوال به ذهنتان رسیده که چرا دمای آب موجود در ظرف هنگامی که درون ماسه و عدس قرار داده شد، متفاوت بودند. دلیل این پدیده همان گونه که حدس زده اید تفاوت در ضریب رسانایی حرارتی ماسه و عدس می باشد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عایق ها- جلسه 4

اهداف:

•  آشنایی با عایق ها، تکرار آزمایشات یا عایق های مختلف

وسایل مورد نیاز: وسایل تهیه شده در جلسه 1، دو عایق جدید از لیست عایق های موجود در این جلسه

آشنایی با خواص مواد

حتماً تا این مرحله این سوال به ذهنتان رسیده که چرا دمای آب موجود در ظرف هنگامی که درون ماسه و عدس قرار داده شد، متفاوت بودند. دلیل این پدیده همان گونه که حدس زده اید تفاوت در ضریب رسانایی حرارتی ماسه و عدس می باشد. در زیر لیستی مواد مختلف و ضریب رسانایی حرارتی آن ها آورده شده است.

ضریب رسانایی گرما با K نشان داده می شود و واحد آن وات بر روی متر. درجه کلوین می باشد یعنی در ماده مورد نظر به ازای هر درجه کلوین اختلاف دما در لایه 1 متری، چه میزان گرما انتقال می یابد.

تکرار آزمایشات با عایق جدید

حال که با عایق ها و مواد مختلف آشنا شدید، سعی کنید عایق های جدید را برای تحقیقات خود استفاده کنید. باتوجه به امکانات موجود، 2 عایق جدید را تست نمایید و نتایج تست را مشابه تست های انجام شده اولیه یادداشت نمایید. دقت کنید که دمای اولیه آب در تمام تست ها باید یکسان باشد.

تکلیف:  نتایج بدست آمده از تست ها را برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: می توانید به تاسیسات مدرسه یا ساختمان خود مراجعه نموده و عایق کاری های موجود را در آن جا بررسی نمایید.

منابع مطالعه: کتاب مبانی انتقال حرارت / frank p. Incropera

مطالب مرتبط

عایق ها، جلسه اول

عایق ها، جلسه دوم

عایق ها، جلسه سوم

عایق ها، جلسه چهارم

عایق ها، جلسه پنجم

عایق ها، جلسه ششم

عایق ها، جلسه هفتم

عایق ها، جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: یگانه داودی