تبیان، دستیار زندگی
در این بخش می خواهیم وسائل را جهت انجام آزمایش آماده نموده و آزمایش انجام دهیم....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عایق ها- جلسه 2

اهداف:

•  آماده سازی آزمایش و انجام تست

وسایل مورد نیاز:

 ماسه
 2 عدد شیشه مربای 1 لیتری
 یک پیمانه 250ml
 آب
 2 عدد دماسنج
 یک قوطی (ارتفاع و عرض آن باید حداقل 5 سانت از شیشه ها بزرگ تر باشد)

مقدمه:

عایق ها- جلسه 2
عایق ها- جلسه 2

عایق ها- جلسه 2

روند کار

در این بخش می خواهیم وسایل را جهت انجام آزمایش آماده نموده و انجام دهیم. بدین منظور ابتدا کف جعبه تهیه شده را تا حدود 5/2 سانتی متر ماسه بریزید. حال یکی از شیشه ها را درون این جعبه قرار دهید و درون جعبه در اطراف این شیشه تا حد امکان ماسه پر نمایید. دقت کنید که ارتفاع ماسه در درون جعبه از ارتفاع شیشه بیش تر نشود تا ماسه ها به درون شیشه نریزند. شیشه دیگر را در مجاور جعبه و با فاصله از آن قرار دهید:

حال درون هر دو شیشه را با استفاده از پیمانه تهیه شده، با 500 میلی لیتر آب داغ پر نمایید.

حال ترمومترها را به صورت ایستاده در شیشه ها قرار دهید و برای مدت یک دقیقه صبر نمایید تا با آب درون شیشه ها هم دما شوند. حال دمای نشان داده شده توسط هریک از دماسنج ها را بخوانید و بر روی کاغذ یادداشت نمایید.

حال دماسنج ها را خارج کرده و درب شیشه ها را بر روی آن ها ببندید و بر روی شیشه درون جعبه را با 5/2 سانتی متر ماسه بپوشانید و درب جعبه را نیز ببندید.

حال به ظروف و آب درون آن ها اجازه دهید برای مدت 10 دقیقه در همین حالت باقی بمانند. سپس درب شیشه ها را باز کنید و دماسنج ها را مجدداً درون آن ها قرار دهید.

1 دقیقه صبر کنید تا دماسنج ها با آب درون شیشه ها هم دما شوند و سپس مجدداً دمای نشان داده شده توسط هر دماسنج را یادداشت نمایید. این عمل را 5 بار تکرار نمایید و جدول زیر را با استفاده از نتایج به دست آمده تکمیل نمایید:

دما

شماره تست

ظرف بدون عایق

ظرف عایق دار

1
2
3
4
5

مشاهده می کنید که ظرفی که درون ماسه قرار گرفته بود، دیرتر گرمای خود را از دست می دهد.

تکلیف: به عنوان تکلیف، نتایج به دست آمده را برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: -------------------------------

منابع مطالعه: کتاب مبانی انتقال حرارت- فرانک اینکروپر

مطالب مرتبط

عایق ها، جلسه اول

عایق ها، جلسه دوم

عایق ها، جلسه سوم

عایق ها، جلسه چهارم

عایق ها، جلسه پنجم

عایق ها، جلسه ششم

عایق ها، جلسه هفتم

عایق ها، جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: یگانه داودی