تبیان، دستیار زندگی
تا توانی دلی بدست آور!
تا توانی دلی بدست آور!
تا توانی دلی بدست آور!
جملات و سخنان بزرگان از بهترین چراغ های راه ماست؛ چرا که اگر خود نمی توانیم به صورت گسترده به مطالعه و تحقیق بپردازیم می توانیم با نشستن پای منبر خطیبان دانشمند از چکیده ی جملات و مطالعات بزرگواران بهره مند شویم. در ادامه قسمتی کوتاه از سخنرانی خطیب توانا
در شب اول قبر، نکیر و منکر با چه زبانی سوال می پرسند؟
در شب اول قبر، نکیر و منکر با چه زبانی سوال می پرسند؟
در شب اول قبر، نکیر و منکر با چه زبانی سوال می پرسند؟
هنگامی که انسان را در قبر گذاشتند ، دو فرشته از فرشتگان الهی به سراغ او می آیند و از اصول عقائد او و توحید و نبوت و ولایت و طبق برخی روایات ، از چگونگی مصرف کردن عمر در طرق مختلف و طریق کسب اموال و مصرف آنها سوال می کنند ، چنانچه از مومنان راستین باشد ،
ماهیت مرگ چیست؟
ماهیت مرگ چیست؟
ماهیت مرگ چیست؟
تصور ابتدایی که از مرگ به ذهن انسان می رسد خصوصا در تصور ما دی گراها که این تصور را علم فرض کردند این است که مرگ باعث نابودی انسان می شود. آیا واقعاً مرگ همین است؟ یعنی مرگ باعث نابودی انسان می شود؟
همه می دانیم که مسافریم اما نمی دانیم چگونه!
همه می دانیم که مسافریم اما نمی دانیم چگونه!
همه می دانیم که مسافریم اما نمی دانیم چگونه!
تقریباً هر سؤالی که درباره¬ی چگونگی مردن از اهل بیت علیهم السلام شده است، در پاسخ، به یک دوگانه اشاره کرده¬اند: مرگ مؤمن/ مرگ کافر؛ یا مرگ انسان درستکار/ مرگ انسان گناهکار. چنان¬که آیات قرآن هم همین تفکیک دوگانه را اشاره دارند.
مرگ برای ما چطوریه؟
مرگ برای ما چطوریه؟
مرگ برای ما چطوریه؟
بعضی از گناهانی که انسان مرتکب شده باعث تلخی جان کندن و سختی احتضار می شود. از طرفی بعضی از کارهای خوبی که فاسق و غیرمومن انجام داده باعث می شود خداوند با راحت جان دادنش پاداش او را در همین دنیا به او بدهد.
آیا به تاخیر انداختن زمان مرگ امکان پذیر است؟
آیا به تاخیر انداختن زمان مرگ امکان پذیر است؟
آیا به تاخیر انداختن زمان مرگ امکان پذیر است؟
امام صادق علیه السلام فرمودند: یاد مرگ، خواهش هاى نفس را مى میراند و رویشگاه هاى غفلت را ریشه كن مى كند و دل را با وعده هاى خدا نیرو مى بخشد و طبع را نازك مى سازد و پرچم هاى هوس را درهم مى شكند و آتش حرص را خاموش مى سازد و دنیا را در نظر كوچك مى كند.
ماهیت مرگ چیست؟
ماهیت مرگ چیست؟
ماهیت مرگ چیست؟
از امام جواد (علیه السلام) نقل شده که به امام سجاد (علیه السلام) گفتند که مرگ چیست؟ فرمود: مرگ برای افراد مختلف فرق می کند... برای مومن مثل در آوردن لباس کثیف آلوده به انواع باکتری ها به تعبیر امروزی ها و رها شدن از قید و بندهای سنگین که به دست و پای انس