تبیان، دستیار زندگی
 چرا قیامت با علائم هولناک آغاز می شود؟
چرا قیامت با علائم هولناک آغاز می شود؟
چرا قیامت با علائم هولناک آغاز می شود؟
علائم هولناک قیامت نیز از آن دسته اموری است که قرآن و روایات به کرات به آن اشاره دارند لذا آگاهی کامل از علت وقوع چنین حوادثی از قدرت عقل خارج است اما در عین حال شاید بتوان مواردی را به عنوان بخشی از علت به صورت احتمال ذکر کرد
کسانی که فشار قبر ندارند !!!
کسانی که فشار قبر ندارند !!!
کسانی که فشار قبر ندارند !!!
روایتی از پیغمبر(صلی الله علیه وآله و سلم) نقل شده که این روایت، روایت بسیار زیبایی است که فرمودند: محبت من و محبت اهل بیتم در هفت موطن و در هفت جایگاه برای بندگان خدا نافع و مفید است. این مواطن، مواطن بسیار سخت و وحشتش بسیار بزرگ است. یکی از این مواطن هنگام مرگ، یکی در قبر، یکی هنگام نشر و برانگیخته شدن، یکی هم زمانی است که نامه اعمال را به دست انسان می دهند و دیگری هنگام حسابرسی انسان است. از این روایت چنین فهمیده می شود که هنگام مردن و در قبر به داد انسان می رسند.
ارتباط با عالم مردگان، ارتباطی به سود زنده ها
ارتباط با عالم مردگان، ارتباطی به سود زنده ها
ارتباط با عالم مردگان، ارتباطی به سود زنده ها
روایات اهلبیت گویای آن است که انسان مومنِ مرده از حضور کسانی که در کنار قبر او قرار دارند و برای شادی روح او دعا کرده و با او انس دارند، باخبرند و هنگامی که از سر قبر او دور می شوند، وحشت و اضطراب بر او مستولی می گردد.
 عذاب زن بی‌حجاب در قیامت چگونه است؟
عذاب زن بی‌حجاب در قیامت چگونه است؟
عذاب زن بی‌حجاب در قیامت چگونه است؟
این آیات در واقع دستور خداوند متعال به حفظ حیاء و حجاب است، که واجب است و حکمی است حتمی که توسط بندگان او لازم است رعایت شود و از ضروریات دین مبین اسلام محسوب می‌شود که بین تمام مذاهب اسلام با تمام اختلافی که دارند مشترک است.