تبیان، دستیار زندگی
آیا خواندن قبرنوشته ها، باعث فراموشی می شود؟
آیا خواندن قبرنوشته ها، باعث فراموشی می شود؟
آیا خواندن قبرنوشته ها، باعث فراموشی می شود؟
روایاتی وجود دارد که خواندن نوشته های روی قبرها را موجب فراموشی و یا کُندذهنی اعلام می کنند.[1] این روایات از جهت سندی ضعیف هستند. با فرض پذیرش و قطع نظر از ضعف سندی؛ شاید توصیه به نخواندن سنگ نبشته ها بدان دلیل باشد که انسان نباید در قبرستان ها به جای تف
چرا دست زدن به میت غسل دارد؟
چرا دست زدن به میت غسل دارد؟
چرا دست زدن به میت غسل دارد؟
كسی كه میت را غسل می دهد، باید نیت كند و قصد قربت داشته باشد یعنی غسل را برای انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد، و اگر به همین نیت تا آخرِ غسل سوم باقی باشد كافی است و تجدید نیت در هر غسل لازم نیست ـ بنابراین اگر غسال در غسل میت نیت نكند، غسل میت باطل اس
برخی احکام اموات
برخی احکام اموات
برخی احکام اموات
مستحب است شهادتین و ولایت ائمه معصومین علیه السلام و سایر عقاید حقه را به محتضر تلقین کنند و مستحب است مریض هم با زبان خود یا حداقل با قلب خود سخنان تلقین کننده را تکرار کند و همچنین مستحب است کلمات فرج و سایر جملات مذکور در روایات ائمه معصومین علیه السلا
حکمت دفن اموات
حکمت دفن اموات
حکمت دفن اموات
دفن کردن میت مسلمان واجب کفایی است. پس باید جسد مسلمان زیر خاک شود به گونه ای که از درندگان محفوظ باشد و مردم هم از بوی آن در امان باشند و از این رو، گذاشتن جسد در میان تابوت یا دیوار بدون اینکه زیر خاک شده باشد کفایت نمی کند مگر در هنگام ضرورت.
از آداب کفن و دفن چه می دانید؟
از آداب کفن و دفن چه می دانید؟
از آداب کفن و دفن چه می دانید؟
امام صادق علیه السلام فرمود: «برای اولیای میّت شایسته است که فوت او را برای مومنین اعلام کنند تا آنان در جنازه ی او حضور یابند و بر او نماز بگذارند و برای او آمرزش بطلبند و بدین ترتیب هم برای آنان و هم برای خود میت پاداش و آمرزش نصیب خواهد شد.»
حکم تشریح پیکر مسلمان
حکم تشریح پیکر مسلمان
حکم تشریح پیکر مسلمان
حضرت امام خمینی ره فرموده اند: بریدن عضوى از بدن کافر مرده‏اى که خونش محترم نیست و یا مشکوک الحال است، براى پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است، و پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جارى مى‏شود، زیرا جزئى از بدن او به شمار مى‏رود. همچنین پیوند زدن عضوى از اعضاى
آیا برای چند میت می توان یک نماز وحشت خواند؟
آیا برای چند میت می توان یک نماز وحشت خواند؟
آیا برای چند میت می توان یک نماز وحشت خواند؟
هرچند امر ثواب اعمال و اذکار به دست خداوند تبارک و تعالی است، ولی اگر به نیت چند میت، فقط یک سوره بخوانیم ان شاء الله ثواب تلاوت سوره کامل به هر یک از اموات خواهد رسید؛ لذا شایسته است در هنگام تلاوت قرآن و سایر اعمال خیر برای اموات، دیگر مومنین را نیز در
حکم تصرف در مال الارث
حکم تصرف در مال الارث
حکم تصرف در مال الارث
جنازه مسلمان باید طبق آداب اسلامی دفن شود و وصیت به سوزاندن جسد، باطل است و چنانچه شخصی این عمل را برای میت انجام داده باشد مرتکب گناه شده است و لازم است از کار خود توبه کند و طبق نظر برخی از مراجع (آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی دام ظلهم) باید دیه