تبیان، دستیار زندگی
فرصت انجام این کار فراهم نبوده و برخی قصد چنین کاری ندارند و طرح هایی مانند طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را مطرح می کنند که موجب گسترش تبعیض علیه زنان می شود و شایسته سالاری را از بین می برد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ورزش دختران به علت کمبود فضاهای بسته در مدارس تقریبا تعطیل است

ورزش دختران به علت کمبود فضاهای بسته در مدارس تقریبا تعطیل است


یک جامعه شناس درباره امکان استفاده مطلوب از قابلیت ها و توانایی های زنان، گفت: فرصت انجام این کار فراهم نبوده و برخی قصد چنین کاری ندارند و طرح هایی مانند طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را مطرح می کنند که موجب گسترش تبعیض علیه زنان می شود و شایسته سالاری را از بین می برد.


دکتر امیر محمود حریرچی افزود: ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر به دنبال توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و برنامه های پنج ساله کشور نیز بر این مبنا برنامه ریزی می شود، بنابراین برنامه ها باید به محرومیت ها در دسترسی به امکانات و رشد و توسعه توجه داشته باشد، در غیر این صورت با شکست مواجه می شوند.

وی با بیان اینکه نگرش به جنسیت در ارایه خدمات یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: اگر به این مورد توجه نکنیم، همچنان تبعیض بین دو جنس ادامه می یابد و تا برنامه ریزی ها به تفکیک دختران و پسران صورت نگیرد، همه آنها با شکست مواجه می شود البته در برنامه ریزی ها به جز جنسیت باید به موارد دیگری مانند قومیت و شرایط مناطق محروم نیز توجه شود.

این متخصص بهداشت عمومی افزود: اگر قصد برنامه ریزی برای سلامت جامعه را داریم، باید زنان را به صورت جداگانه مورد توجه قرار دهیم چون آنها نیازهای متفاوتی نسبت به مردان دارند و نیازمند ارائه خدمات ویژه برای زنان و مادران هستند.

حریرچی تاکید کرد: ابتدا لازم است تفاوت بین دو جنس را قبول کنیم و سپس به برنامه ریزی بپردازیم و در این شرایط می توانیم به موفقیت دست یابیم.

فقرزدایی جزو سیاست های ماست و باید به این موضوع توجه کنیم که در کشور ما زنان بیشتر درگیر فقر هستند، بنابراین نمی توانیم این موضوع را عام ببینم؛ بلکه باید به صورت خاص به آن بپردازیم. به عنوان نمونه راه های فقرزدایی از زنان سرپرست خانوار را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه ورزش کردن برای حفظ سلامتی بسیار اهمیت دارد، گفت: بسیاری از زنان از این امکان محروم هستند و برنامه ریزان حوزه ورزش لازم است برای زنان و دختران جداگانه برنامه ریزی کنند، این در حالیست که ورزش دختران به علت کمبود فضاهای بسته ورزشی در مدارس تقریبا تعطیل است.

این جامعه شناس افزود: فقرزدایی جزو سیاست های ماست و باید به این موضوع توجه کنیم که در کشور ما زنان بیشتر درگیر فقر هستند، بنابراین نمی توانیم این موضوع را عام ببینم؛ بلکه باید به صورت خاص به آن بپردازیم. به عنوان نمونه راه های فقرزدایی از زنان سرپرست خانوار را مد نظر قرار دهیم.

این جامعه شناس تاکید کرد: اگر در برنامه ریزی های مربوط به زنان ویژه در حوزه اجتماعی نگاه جامعی نداشته باشیم و مشارکت زنان را جلب نکنیم، تضمینی برای موفقیت برنامه ها نیست.

حریرچی در پایان با بیان اینکه باید در دیدگاه خود نسبت به نان آور بودن صرف مرد تجدیدنظر کنیم، گفت: بررسی ها نشان می دهد که در برخی از خانواده ها زنان و مردان به صورت مشترک نان آور خانواده هستند و در بسیاری از موارد نیز زنان به عنوان سرپرست خانوار این مسئولیت را بر عهده دارند. در حال حاضر شرایطی نیست که صرفا مردان را نان آور خانواده بدانیم.


منبع: خبرگزاری ایسنا

بخش سفیران تبیان