تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی،‌ دانش آموزان متوسطه اول با مفهوم امواج صوتی و دامنه، فرکانس و شدت صوت آشنا می شوند. در این محیط تعاملی با دست زدن، صدایی تولید می شود و امواج توسط ذرات هوا منتشر می شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امواج صوتی

محاسبه بسامد صدا در حالتی كه شنونده متحرّك است.

در این آموزش تعاملی،‌ دانش آموزان متوسطه اول با مفهوم امواج صوتی و دامنه، فرکانس و شدت صوت آشنا می شوند. در این محیط تعاملی با دست زدن، صدایی تولید می شود و امواج توسط ذرات هوا منتشر می شود.

قرار دادن این آموزش تعاملی،‌ در سایت های دیگر با ذکر منبع بلامانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان