تبیان، دستیار زندگی
در حالی‌که وزیر صنعت مخالف ادامه طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی ( شبنم) است وزیر اقتصاد معتقد است این طرح در صورت رفع ایرادات قابل اجراست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اختلاف نظر دو وزیر بر سر شبنم


در حالی‌که وزیر صنعت مخالف ادامه طرح "شبکه بازرسی و نظارت مردمی" ( شبنم) است وزیر اقتصاد معتقد است این طرح در صورت رفع ایرادات قابل اجراست.
طرح شبنم

از 20 مهر ماه طرح ایران کد و شبنم به دستور وزیر صنعت و آن هم به دلیل دست‌و پاگیر بودن این دو در روند ترخیص کالاها حذف شد در حالی که این دو طرح مصوبه مجلس را به همراه داشته است و شاید لازم بود با مجلس در این مورد نظر خواهی شود. البته گمرک و اتاق بازگانی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی از عمده‌ترین نهاد‌های معترض به ایران کد و شبنم و موافق حذف آن دو بودند. حال مجلس از نعمت‌زاده خواسته تا درباره مخالفت‌های خود با این طرح در کمیسیون اقتصادی پاسخ دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه حذف ایران‌کد و شبنم در شرایط ورود 20 میلیارد دلاری قاچاق غیر قانونی است، گفت: تا یک هفته دیگر نعمت‌زاده برای پاسخ‌گویی به سۆالات نمایندگان باید به کمیسیون اقتصادی مجلس بیاید.

ارسلان فتحی‌پور در خصوص حذف ایران کد و طرح شبنم از تجارت خارجی کشور و همچنین الزامات آن اظهار داشت: حضور ایران کد و طرح شبنم در تجارت خارجی قانون است و اگر دولت هر گونه تغییری بخواهد داشته باشد، باید با لایحه و همچنین با دلایل قانع کننده اقدام به این کار کند چرا که نمی‌توان به یکباره قانون را اجرا نکرد.

وی با اشاره به اینکه در بدنه اقتصادی کشور نیازمند توسعه سامانه‌های الکترونیکی و زیرساخت‌های مناسب آن هستیم، گفت: طرح شبنم یک طرح زیر ساختی برای مبارزه با ورود کالای قاچاق است و نمی‌توان آن را حذف کرد. با جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور در واقع از تولید داخلی حمایت کرده و همچنین باعث توسعه اشتغال در کشور خواهیم بود.

از 20 مهر ماه طرح ایران کد و شبنم به دستور وزیر صنعت و آن هم به دلیل دست‌و پاگیر بودن این دو در روند ترخیص کالاها حذف شد در حالی که این دو طرح مصوبه مجلس را به همراه داشته است و شاید لازم بود با مجلس در این مورد نظر خواهی شود. البته گمرک و اتاق بازگانی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی از عمده‌ترین نهاد‌های معترض به ایران کد و شبنم و موافق حذف آن دو بودند

وی افزود: ورود کالاهای قاچاق به کشور بدتر از مواد مخدر است، چرا که باعث افزایش بیکاری جوانان و همچنین کاهش درآمدهای دولت می‌شود.در شرایطی که سالیانه 19 تا 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، باید در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور جدی بود.در هفته پیش‌رو  جلسه رأی اعتماد به وزیر ورزش برگزار خواهد شد و پس از آنکه نمایندگان از حوزه‌‌های انتخاب خود برگردند، وزیر صنعت باید به کمیسیون اقتصادی آمده و به سۆالات نمایندگان پاسخ دهد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا یک هفته دیگر آقای نعمت‌زاده باید برای پاسخگویی به سۆالات نمایندگان درباره حذف ایران کد و طرح شبنم به کمیسیون اقتصادی مجلس بیاید.

طرح شبنم

مخالفت وزیر اقتصاد با حذف شبنم

عضو کمیسیون اقتصادی از حضور طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و صنعت در این کمیسیون برای بازگشت ایران کد و شبنم بعد از تعطیلات مجلس خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد هفته گذشته در کمیسیون برنامه‌ و بودجه، ایرادات این دو طرح را قابل رفع دانست.

عبدالکریم رجبی در مورد سۆال نمایندگان از وزیر اقتصاد مبنی بر دلیل حذف ایران کد و شبنم و الزام بازگشت آن، اظهار داشت: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ابتدا قرار بود هر دو نفر به کمیسیون اقتصادی مجلس بیایند ولی جلسه با رئیس کل تا ساعت 5 ادامه داشت و جلسه وزیر اقتصاد نیز در کمیسون برنامه و بودجه طول کشید بنابراین وی به کمیسیون اقتصادی نیامد.

وی ادامه داد:‌در کمیسیون برنامه‌و بودجه نمایندگان از وزیر در مورد دلیل حذف ایران کد و شبنم و اینکه لازم است برای شفاف سازی در روند ورود کالاها به کشور این دو طرح بازگردد، پرسیدند و بر همین اساس با توجه به اینکه هفته آینده مجلس تعطیل است، پس از آن وزیر اقتصاد و صنعت به کمیسیون اقتصادی آمده و در مورد بازگشت ایران کد و شبنم و دلیل حذف آن صحبت خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: درست است که این دو طرح ایراداتی دارند ولی باید ابتدا این ایرادات حل و سپس ایران کد و شبنم به چرخه نظارت بر ورود کالاها بازگردد. وزیر اقتصاد نیز به این نکته اشاره کرد که این دو طرح ایراداتی دارد که باید حل شود.

فرآوری: محسن جندقی

بخش اقتصاد تبیان


منابع : تسنیم و فارس