تبیان، دستیار زندگی
 نکات کلیدی 30 جزء قرآن کریم
نکات کلیدی 30 جزء قرآن کریم
نکات کلیدی 30 جزء قرآن کریم
در رمضان، ماه انس با قرآن، باید ویژگی همدم بودن با قرآن را در خود ایجاد کنیم و رابطه تنگاتنگ و جدی با آن داشته باشیم؛ قرآن، کتاب کامل انسان‌سازی است و همه برنامه‌ها و رموز تکامل را دربردارد. قرآن، سخن خدا است و عمل به آن، سبب پیروزی و رستگاری در دنیا و آخرت است.
هزینه زندگی بر عهده مرد است
هزینه زندگی بر عهده مرد است
هزینه زندگی بر عهده مرد است
سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت بدست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود بزداییم.
به اموال یتیمان دست درازی نکنید
به اموال یتیمان دست درازی نکنید
به اموال یتیمان دست درازی نکنید
سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت بدست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود بزداییم.
در سحرها استغفار کنید
در سحرها استغفار کنید
در سحرها استغفار کنید
سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت بدست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود بزداییم.
چگونه وصیت کنیم؟
چگونه وصیت کنیم؟
چگونه وصیت کنیم؟
سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت به دست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود می زداییم.
5 ویژگی متقین
5 ویژگی متقین
5 ویژگی متقین
سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت به دست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود می زداییم. به این امید که از معارف کلام خداوند بیشتر بهره برده و تاثیر پذیر باشیم. هر روز از یک جزء نکات و راهکارهای موفقیت زندگی را استخراج کرده و ارائه می دهیم تا به نکات و دستورات قرآن عمل کنیم.
استفاده نکردن از ظرفیت‌های اقتصادی، کفران نعمت است
استفاده نکردن از ظرفیت‌های اقتصادی، کفران نعمت است
استفاده نکردن از ظرفیت‌های اقتصادی، کفران نعمت است
اگر مدیران و مسئولان کشور و همه افراد جامعه در استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور کوتاهی کنند، در حقیقت در برابر نعمت‌ها ناسپاسی کرده‌اند و باید به جرم ضایع شدن این سرمایه‌های الهی مجازات شوند.
از شر حسود به خدا پناه ببرید
از شر حسود به خدا پناه ببرید
از شر حسود به خدا پناه ببرید
بخش سی‌ام از سلسله راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم را که به مناسبت ماه مبارک رمضان و برای انس مفهومی در کنار انس لفظی با این کتاب آسمانی تهیه شده است را به میهمانان ماه خدا تقدیم می‌کنیم. این بخش به بیان روش‌هایی برای زندگی موفق از جزء سی‌ام قرآن کریم می‌پردازد.
محرمانه و در گوشی سخن نگویید
محرمانه و در گوشی سخن نگویید
محرمانه و در گوشی سخن نگویید
در ادامه کلیدهای معرفتی و معنایی «راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم» که برای انس بیشتر با معنا و مفهوم قرآن کریم تهیه می‌شود به بیست و هشتمین قسمت از این سری مطالب رسیدیم. در این بخش نیز به سبک گذشته نکات کلیدی که مربوط به زندگی موفق است استخراج شده و ارائه می‌کنیم.
نه بخیل باش و نه مردم را به بخل تشویق کن
نه بخیل باش و نه مردم را به بخل تشویق کن
نه بخیل باش و نه مردم را به بخل تشویق کن
بیست و هفتمین بخش از سلسله بحث‌های «راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم» را تقدیم می‌کنیم. توصیه‌ها و دستورات هر جزء ما را گام به گام با روزهای ماه مبارک رمضان به پيش می‌برد تا دریابیم چگونه زندگی موفقی داشته باشیم.
روزیِ زیاد باعث سرکشی انسان می‌شود
روزیِ زیاد باعث سرکشی انسان می‌شود
روزیِ زیاد باعث سرکشی انسان می‌شود
بیست و پنجمین بخش از سلسله راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم را که به مناسبت ماه مبارک رمضان و برای انس مفهومی در کنار انس لفظی با این کتاب آسمانی تهیه شده است را به میهمانان ماه خدا تقدیم می‌کنیم. این بخش به بیان روش‌هایی برای زندگی موفق از جزء بیست و پنجم قرآن کریم می‌پردازد.
دو شرط برای ورود به بهشت
دو شرط برای ورود به بهشت
دو شرط برای ورود به بهشت
در ادامه بحث‌های معرفتی و بیان راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم در این قسمت برای انس مفهومی بیشتر با کلام الهی، آیات جزء بیست و چهارم را مورد بررسی قرار داده و معارفی از آن را استخراج می‌کنیم.
با ناز و عشوه حرف نزنید!
با ناز و عشوه حرف نزنید!
با ناز و عشوه حرف نزنید!
بیست و دومین جزء از قرآن کریم را آیاتی از سوره‌های احزاب، سبأ، فاطر و یس تشکیل می‌دهند. در این قسمت از سلسله مطالب «راهکارهای زندگی موفق» را از قرآن کریم استخراج کرده و نکات طلایی آن را ارائه می‌دهیم.
بدترین آوازها و اصوات!
بدترین آوازها و اصوات!
بدترین آوازها و اصوات!
بیست و یکمین جزء از قرآن کریم را آیاتی از سوره‌های عنکبوت، روم، لقمان، سجده و احزاب تشکیل می‌دهد. در این بخش که قسمتی دیگر از سلسله مطالب «راهکارهای زندگی موفق» از معارفی قرآن کریم است به نکات کلیدی از این سور پرداخته و گوشه‌ای از معارف نهفته در آنها را بیان می‌کنیم.