تبیان، دستیار زندگی
مرکز یادگیری سایت تبیان در راستای اهداف پژوهشی و آموزشی و هم چنین همکاری های مشترک با دانشگاه شهید بهشتی، و .... هم زمان، آشنا ساختن جوانان کشور با مقوله دانش های نوین، شاگرد پروری، ایجاد انگیزه و جهت گیری استعداد‌های نهفته در بین جوانان کشور در نظر دارد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

مرکز یادگیری سایت تبیان در راستای اهداف پژوهشی و آموزشی و هم چنین همکاری های مشترک با دانشگاه شهید بهشتی، و .... هم زمان، آشنا ساختن جوانان کشور با مقوله دانش های نوین، شاگرد پروری، ایجاد انگیزه و جهت گیری استعداد‌های نهفته در بین جوانان کشور در نظر دارد بازدید ها و کارگاه های آموزشی را برگزار می نماید.

در همین راستا اردوی یک روزه ای در پژوهشکده ی گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی با حضور دانش آموزان دبیرستان شایستگان برگزار گردید.

 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
 • ازمایشگاه
  ازمایشگاه
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
در سالهای اخیر رویکردی همه جانبه جهت استفاده از داروهای با منشأء طبیعی و به ویژه گیاهی در بین مردم بوجود آمده است. بطوریکه بخش عمده ای از داروهای عرضه شده در برخی از کشورهای جهان را داروهای با منشأء گیاهی و طبیعی تشکیل می دهند.

بدون شک رسیدن به این جایگاه جز با حمایت همه جانبه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی امکان پذیر نبوده است بویژه آنکه نیاز روزافزون کارخانه های داروسازی به مواد اولیه و همچنین لزوم حفظ منابع طبیعی، اهیمت کشت و فرآوری گیاهان دارویی را دو چندان نموده است بدین خاطر امروزه بسیاری از دانشگاههای معتبر در سراسر جهان، شاخه ای مستقل تحت عنوان تولید و فرآوری داروهای گیاهی تأسیس نموده و به تربیت نیروهای متخصص و کارآمد مشغولند.

با توجه به سابقه و پیشینیه درخشان ایران در استفاده از گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی با تأسیس پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی قدم در این عرصه گذاشته و امیدوار است با استفاده از نیروهای متخصص، حرکتی نهادینه و پویا را آغاز نماید. لازم به ذکر است که این پژوهشکده با مجوز سازمان توسعه صنعت ملل متحد(unido) و در راستای نیاز کشور برای استفاده بهینه از گیاهان دارویی بومی ایران تأسیس شده است. این پژوهشکده شامل چهار گروه فیتوشیمی، بیولوژی، کشاورزی و مهندسی شیمی می باشد که اساسنامه و تشکیلات آن به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی