تبیان، دستیار زندگی
دقت نظر كودكان در همان عالم كودكی، بسیار قابل تأمل است. این تصاویر جالب نیز، مهر تأییدی بر این حرف است كه پدرها را از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله‌شان، نشان می‌دهند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعید سخایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!


دقت نظر كودكان در همان عالم كودكی، بسیار قابل تأمل است. این تصاویر جالب نیز، مهر تأییدی بر این حرف است كه پدرها را از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله‌شان، نشان می‌دهند.


پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!
پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!
پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!
پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!
پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!
پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!
پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!
پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!
پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!
پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!
پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!
پدرها از نگاه كودكان 6 تا 8 ساله!

برای بزرگ‌نمایی تصاویر، بر روی آن‌ها كلیك كنید.


باشگاه كاربران تبیان - برگرفته از تبلاگ: زیباترین هدیه