تبیان، دستیار زندگی
برای ساختن انواع مختلف سازه ماکارانی‌، تیم‌های شرکت‌کننده فقط و فقط مجاز به استفاده از ماکارانی ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

پل خرپایی با بار متمرکز سازه راندمانی

قوانین ساخت سازه ماکارانی

الف) مصالح:

برای ساختن انواع مختلف سازه ماکارانی‌، تیم‌های شرکت‌کننده فقط و فقط مجاز به استفاده از ماکارانی و چسب طبق شرایط زیر می‌باشند:

1. مصالحی غیر از ماکارانی و چسب به کار نرود. (شرکت کنندگان مجاز به استفاده از هر نوع ماکارانی تولید کارخانه و با مارک تجاری می باشند)

2. ماکارانی‌ها نباید تحت هیچ گونه تغییر شیمیایی یا تغییر در ساختار قرار گیرند.

3. حداکثر قطر ماکارانی قابل استفاده 3 میلی‌متر می‌باشد.

4. داخل ماکارانی‌های توخالی، تحت هیچ شرایطی نباید ماده دیگری، حتی ماکارانی عبور کند.

5. تنها قسمتی که در آن می‌توان از ماده‌ای به غیر از ماکارانی و چسب استفاده کرد، ریسمان بارگذاری می‌باشد.

نصب ریسمان در سازه قبل از شرکت دادن سازه در مسابقه، باید توسط گروه انجام شده باشد.

ریسمان‌های بارگیری می‌توانند از جنس طناب، سیم. نخ و... باشند. استفاده از هر نوع جنسی بلامانع است. (ریسمان سازه در واقع نوعی کابل محسوب میشود یعنی فقط نیروی کششی تحمل می کند. پس استفاده از چوب یا مفتول خلاف قوانین است)

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

طول ریسمان بارگذاری نباید بیش از 15 سانتی‌متر باشد.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

نخ یا طناب یا ریسمان استفاده شدهارتجاعی نباشد.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی ریسمان ها باید توسط شرکت کنندگان قبل مسابقه تراز شده باشند.
قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

ریسمان باید طوری نصب شده باشد که از درون آنها میله ی بارگذاری به قطر 2 سانتیمتر عبور کند.

6. چسب‌های قابل استفاده عبارتند از:

دوقلو

SUPER GLUE

چسب قطره ای

چسب حرارتی

ب) ابعاد:

1. حداکثر طول مجاز پل 80 و حداقل آن 70 سانتی‌متر می‌باشد. توجه داشته باشید که فاصله‌ی لبه به لبه‌ی تکیه‌گاه 70 سانتی‌متر می‌باشد. بنابراین برای این که پل بتواند روی تکیه‌گاه مستقر شود باید طولی بیش‌تر از70 سانتی‌متر داشته باشد.

2. حداکثر ارتفاع مجاز پل از سطح تکیه گاه 50سانتی‌متر می‌باشد.

3. حداکثر ارتفاع مجاز برای پایین‌آمدگی پل 15سانتی‌متر می‌باشد.

4. حداکثر عرض مجاز پل 20 سانتی‌متر (با احتساب تکیه گاه) و حداقل آن 5 سانتی متر است که می‌تواند در ارتفاع متغیر باشد.

5. فضای داخل پل باید به نحوی باشد که حداقل یک مکعب به ابعاد 5×5×5 بتواند از میان آن در تراز تکیه‌گاه از عرشه‌ی پل عبور کند. بنابراین عرض پل باید بیش از 5 سانتی‌متر باشد.

پ) وزن

قبل از بارگذاری، پل‌ها وزن خواهند شد و تنها به پل هایی مجوز بارگذاری داده خواهد شد که حداکثر 50 گرم اضافه تر از وزن مجاز رشته‌ی موردنظر باشد. لازم به ذکر است که برای سازه ای که وزن آن در این بازه قرار گیرد یعنی از 1 تا 50 گرم اضافه تر از حد مجاز باشد امتیاز منفی در نظر گرفته خواهد شد که میزان امتیاز منفی توسط داوران منظور می گردد.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

وزن ریسمان بارگذاری جزو وزن سازه محسوب می‌شود.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

در سازه با گرایش راندمانی، وزن سازه ماکارانی نباید بیش از 400 گرم باشد.

ت) ساخت سازه ماکارانی

1. رشته‌ها باید تنها در محل گره (اتصالات) چسب خورده باشند و طول آن‌ها در مناطق موازی و مماس به چسب آغشته نباشد.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

در چسب كاری دقت لازم به عمل آید تا چسب مربوط به اتصالات، روی عضو بیش از حد مجاز نیاید.

قوانین مسابقه سازه ماکارونی راندمانی
قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

مقدار طول مجاز برای چسب کاری حداکثر 25% طول هر عضو بوده ولی در هر صورت این مقدار در هر گره (اتصال هر عضو یا بیشتر را در یک نقطه گره می نامند) نباید  از 2.5 سانتیمتر بیشتر باشد. یعنی حداقل طولی که باید عاری از چسب باشد 75% طول هر عضو می باشد.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

هرگونه چسب کاری اضافه امتیاز منفی دارد واز امتیاز نهایی کاسته می شود.

2. منعی برای عبور رشته‌ها از روی هم وجود ندارد و اعضا می‌توانند بدون اینكه در محل برخورد تشكیل گره دهند و نیاز به چسب باشد از روی هم عبور كنند.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

قوانین مسابقه سازه ماکارونی راندمانی لزومی به قطع عضو در گره وجود ندارد.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

ماکزیمم طول مجاز (قطر) چسب کاری در محل گره مرکزی 70میلیمتر می باشد.

قوانین مسابقه سازه ماکارونی راندمانی

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

در نقاطی که چند عضو با طول های متفاوت به هم می رسند ملاک طول چسب کاری ¼ طول کوتاه ترین عضو می باشد.

ث)تکیه‌گاه

تکیه‌گاه بخشی از سازه است که روی دستگاه بارگذاری قرار می‌گیرد.

در محل تکیه گاه هیچ محدودیتی در تعداد گره ها وجود ندارد.

در هنگام بارگذاری و یا ساخت در محل تکیه گاه ها نباید از هیچگونه مواد اضافی (مانند سکه، کاغذ،  پلاستیک و...) در زیر گره ها استفاده شود لذا مسئولیت تراز بودن سازه بر عهده ی شرکت کننده می باشد، پایه های بارگذاری مسابقه تراز می باشد. ( استفاده از چسب حرارتی یا هریک از مصالح مجاز، برای تراز کردن تکیه گاه بلامانع است)

قوانین برگزاری مسابقه سازه ماکارانی

الف) شرایط بارگذاری

دراین مسابقه ابتدا پل بر روی دستگاه بارگذاری قرار گرفته و بعد یک میله ی آهنی درون ریسمان قرار داده وقلاب لودسل ( دستگاهی است برای نشان دادن بار وارد شده به سازه ) به میله آویزان شده سطل به سر دیگر قلاب لودسل وصل می‌گردد و بارگذاری شروع می‌شود.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

برای اتصال ریسمان بارگذاری به پل باید تنها یک گره در هر صفحه‌ی خرپا انتخاب شود.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

این گره باید در وسط طول پل باشد.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

بستن ریسمان بارگذاری به گره‌ای بالاتر از تراز تکیه‌گاه، تخلف محسوب شده و باعث حذف سازه خواهد شد.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

بهتر است ریسمان ها از جنسی انتخاب شوند که در طول بارگذاری پاره نشوند. در صورت پاره شدن ریسمان ها بارگذاری متوقف می شود و پاره شدن ریسمان به منزله انهدام کل سازه است.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

در گرایش راندمانی بارگذاری با وزن اولیه‌ی سطل(حدود 15 کیلوگرم) یا بیشتر آغاز می شود. لازم به ذکر است که به محض آویزان کردن سطل از سازه این بار به صورت تدریجی وارد شده و در هر لحظه بار وارد شده توسط سطل با 1 ثانیه تاخیر روی لودسل نمایش داده می شود.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

پیش از شروع مسابقه سازه وزن می‌شود.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

در طول مسابقه تیم شرکت کننده فقط می توانند از راهنمایی های مربی خود بهره مند شوند بدیهی است دخالت مربی در امر مسابقه منجر به کسر امتیاز یا حذف کامل تیم خواهد شد.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

در گرایش راندمانی رتبه‌دهی به سازه بر اساس راندمان آن انجام می‌شود به طوری که هر چه راندمان بیش‌تر باشد، سازه، رتبه بالاتری به دست می‌آورد.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

راندمان از تقسیم وزن تحمل شده بر وزن سازه به دست می‌آید.

قوانین مسابقه سازه ماکارانی راندمانی

بین دو سازه با راندمان مساوی، سازه‌ای که وزن کم‌تری دارد، رتبه‌ی بالاتری به دست می‌آورد

ب) دفاع از طرح

از امتیاز کل 70درصد مربوط به بارگذاری می‌باشد و 30درصد مربوط به نحوه‌ی دفاع اعضای گروه در مصاحبه‌ی اولیه و نحوه‌ی پاسخ‌گویی اعضای تیم شرکت‌کننده به پرسش‌های داور درباره‌ی طرح، تحلیل سازه و چگونگی و دلیل شکست پل و مستندسازی می باشد.

پیش و پس از انجام مسابقه و ثبت رکوردها، سازه‌ها به لحاظ اتصال گره، طرز ساخت، مصالح مورد استفاده و سایر موارد مشروح در آیین‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت عدم تعارض تأیید می‌گردند.

امتیاز تشویقی برای گروهی در نظر گرفته می شود که سازه خود را قبل از شروع رقابت در پک مناسب تحویل داوران بدهند.

مطالب مرتبط:

قوانین عمومی مسابقات

قوانین مسابقه سازه ماکارانی فشاری

قوانین مسابقه سازه ماکارانی سنگین

قوانین مسابقه سازه ماکارانی هدفمند

برنامه نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی

چگونه در نهمین جشنواره شرکت کنیم؟

تماس با ما

آدرس دبیرخانه:  تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد و فناوری دانشگاه، طبقه منفی 1، مرکز یادگیری موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

تلفن: 22431771، 22407639، 22407705

نمابر: 22431764

پست الکترونیکی: project@tebyan.com

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم: فاطمه گودرزی