تبیان، دستیار زندگی
بسیاری از مردم معتقدند که بو بر طعم اثر می گذارد. برای مثال، فردی که سرما خورده باشد، حس بویایی این افراد کم می شود و نمی توانند طعم خوراکی ها را به خوبی احساس کنند. طعم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه بو بر طعم اثر می گذارد؟

چگونه بو بر طعم اثر می گذارد؟

بسیاری از مردم معتقدند که بو بر طعم اثر می گذارد. برای مثال، افردی که سرما خورده باشند، حس بویایی این افراد کم می شود و نمی توانند طعم خوراکی ها را به خوبی احساس کنند. طعم، احساس حاصل از چشیدن یک ماده غذایی و درک مزه و بوی آن می باشد. طعم، مجموع ویژگی های یک ماده غذایی که سبب احساس خاصی در انسان می شود را مشخص می کند. طعم غذا نقش اساسی در انتخاب و پذیرش آن دارد. مزه و بو هر کدام می توانند اثر دیگری را افزایش دهند.

فرضیه

حس بویایی بر درک طعم خوراکی ها تاثیر می گذارد.

دانش پژوهان گرامی برای انجام این پروژه چیزهایی که نیاز دارید به شرح زیر می باشند:

1-  توت فرنگی

2-  گلابی

3-  کیوی

4-  گوجه فرنگی

5-  موز

6-  هندوانه

7-   پرتقال

8-  خلال دندان

9-  اسانس نعناع

مراحل کار

1-  25 نفر مرد و 25 نفر زن را انتخاب کنید.

2-  تکه های میوه را در خلال دندان فرو کنید.

3-  اسانس نعناع را، بر تکه های میوه برای مخفی کردن بو واقعی آن ها بمالید.

4-   از یک فردی که چشم هایش را بسته اید کمک بگیرید.

5-  از این شخص در باره ی مزه میوه هایی که با اسانس نعناع آغشته شده اند سوال کنید.

6-  نتایج را یادداشت کنید.

7-  این بار از شخص مورد نظر درباره ی مزه میوه هایی که با اسانس نعناع آغشته نشده اند سوال کنید.

8-  نتایج را دوباره یادداشت کنید.

چگونه بو بر طعم اثر می گذارد؟

تعدادی از نمونه هایی که به درستی شناسایی شدند.

بدون اسانس نعناع

بدون اسانس نعناع

با اسانس نعناع

با اسانس نعناع
زن
مرد
زن
مرد
10
16
17
10
توت فرنگی
2
5
5
3
گلابی
15
12
15
15
کیوی
15
12
18
8
گوجه فرنگی
17
17
18
17
موز
17
18
20
16
هندوانه
18
10
19
13
پرتقال

نتایج

نتیجه می شود فرضیه، اثر بو بر طعم خوراکی ها درست است، زیرا افراد کمتر قادر به شناسایی طعم  خوراکی هایی که با اسانس نعناع آغشته شده بود شدند. هم چنین دیده شد جنسیت افراد هیچ اثری بر حس بویایی و چشایی افراد ندارد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

تغییر رنگ شیر

چگونه DNA را از میوه کیوی استخراج کنیم؟

حجم آب پرتقال