تبیان، دستیار زندگی
کلاس های فوق العاده برای عارفان و بیداران و شب زنده داران دایراست (نیمه شب تا اذان صبح، نمازشب).
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بشتابید...ثبت نام شروع شد...


نام آموزشگاه: نماز

مدیرآموزشگاه: خداوند بی نیاز

معاون: پیامبراعظم (صلی الله و علیه وآله)

مزایا: آرامش روحی و روانی، جلوگیری از افسردگی و ناامیدی و پریشان خاطری، سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت ....

شرایط ورود: برای پسران حداقل 15 سال و برای دختران 9 سال

یادآوری: شرکت دوگروه فوق لازم و اجباری است.

مدارک مورد نیاز: آگاهی و بصیرت، عشق و علاقه، صبر و استقامت .....

هرچه تعدادبیشتر منفعت هم زیادتر «نماز جماعت»


نماز جماعت

نماز جماعت

غیر از آثار فردی و اجتماعی نماز جماعت (که به آنها اشاره خواهدشد) پاداش‌های عظیمی برای آن بیان شده که در اینجا به بعضی ازروایات، اشاره می‌شود. از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نقل شده که: «من سمع النداء فلم یجبه من غیرعلة فلا صلاة له‏» (1) نماز کسی که صدای اذان را بشنود و بی دلیل، در نماز جماعت‌مسلمانان شرکت نکند، ارزشی ندارد.

در حدیث، تحقیر نماز جماعت، به منزله تحقیر خداوند بشمار آمده‌است: «من حقره فانما یحقر الله‏» (2) شرکت دائم در نماز جماعت، انسان را از منافق شدن بیمه می‌کند. (3) و برای هر گامی که به سوی نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب ‌و حسنه در نظر گرفته شده است. (4)

همین که کسی برای شرکت در نماز جماعت از منزل خارج‌می‌شود، یا در مسجد، در انتظار نماز جماعت ‌به سر می‌برد پاداش کسی ‌را دارد که در این مدت، به نماز مشغول بوده است. (5)

تعداد حاضران در نماز جماعت، هر چه بیشتر باشد، پاداش آن بیشتراست. این کلام رسول خداست که فرمود: «ما کثر فهو احب الى الله‏» (6)

حدیث جالبی در بیان فضیلت نماز جماعت است که قسمتی از آن‌در رساله‌های عملیه هم ذکر شده است. ترجمه تمام حدیث چنین است:

اگر اقتدا کننده 1 نفر باشد، پاداش 150 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا کننده 2 نفر باشد، پاداش 600 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا کننده 3 نفر باشد، پاداش 1200 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا کننده 4 نفر باشد، پاداش 2400 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا کننده 5 نفر باشد، پاداش 4800 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا کننده 6 نفر باشد، پاداش 9600 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا کننده 7 نفر باشد، پاداش 19200 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا کننده 8 نفر باشد،پاداش 36400 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا کنندگان و امام جماعت به 10 نفر رسیدند، پاداش72800 نماز دارد.

ولی، همین که عدد افراد از ده نفر گذشت، حساب آنرا جز خداکسی نمی‌داند. (7)

در حدیث دیگر است: هر که نماز جماعت را دوست ‌بدارد، خدا و فرشتگان او را دوست می‌دارند. (8)

در زمان پیامبر (صلی الله و علیه وآله) هرگاه افراد نماز جماعت کم می‌شدند، آن حضرت به جستجو و تفقد از افراد می‌پرداخت و می‌فرمود: شرکت درنماز صبح و عشاء، بر منافقان از هر چیز سنگین‌تر است. (9)

هرکسی می تواند با کمک به فقیران و ضعیفان و یتیمان یا باساختن مدرسه و مسجد و کارگاه و آزمایشگاه و کتابخانه و یا ازدواج و اشتغال جوانان با دادن صدقه ای دین خودرا نسبت به آموزشگاه ادا نماید

قرآن نیز، از اوصاف منافقان، بی حالی و کسالت هنگام نماز را بیان کرده است. (10) چرا که سحر خیزی و حضور در جماعت مسلمین، آن هم ازراه‌های دور و در گرما و سرما، نشانه صداقت در ایمان و عشق نمازگزاراست.

حضور در نماز جماعت، خاص یک منطقه نیست. انسان در هر جا که باشد، خوب است ‌به فکر نماز جماعت و حضور در آن و تشویق‌دیگران باشد.

رسول خدا (صلی الله و علیه) درباره اهمیت جماعت، فرمود:

«صلاة الرجل فى جماعة خیر من صلاته فى بیته اربعین‏سنة.قیل:یا رسول الله!صلاة یوم؟ فقال(صلی الله و علیه وآله):صلاة‏واحدة‏» (11) یک نماز با جماعت، بهتر از چهل سال نماز فرادی در خانه‌است. پرسیدند: آیا یک روز نماز؟ فرمود: بلکه یک نماز.

و می‌فرمود: صف‌های نماز جماعت، همانند صف‌های فرشتگان درآسمان چهارم است. (12)

اولین نماز جماعتی هم که بر پا شد، به امامت رسول خدا و شرکت‌ حضرت علی (علیه السلام) و جعفر طیار (برادر حضرت علی (علیه السلام)) بود. همین که ‌ابوطالب، فرزندش علی (علیه السلام) را دید که به پیامبر اقتدا کرده، به فرزند دیگرش جعفر گفت: تو نیز به پیامبر اکرم اقتدا کن و این جماعت دو سه‌نفری، پس از نزول آیه «فاصدع بما تۆمر» بود، که فرمان به علنی ساختن ‌دعوت و تبلیغ می‌داد.

نماز

شرکت کنندگان:

باید به خدا تعهد بسپارند تا مادامی که زنده اند دستورات مدیر و معاون آموزشگاه را اطاعت کنند تا ازعهده امتحانات مربوطه برآیند، افرادی که ازعهده امتحانات سرافراز بیرون آیند «دانشنامه تقوا» و بلیط مسافرت و اقامت دائمی به خوش آب و هواترین نقطه هستی (بهشت) دریافت می نمایند.

توجه:

برای سنین کمتراز 9 و 15 سال کلاس های تقویتی، کودکستانی و پیش دبستانی و مستمع آزاد دایر است.

شهریه:

شهریه آموزشگاه به دلخواه می باشد هر کسی می تواند با کمک به فقیران و ضعیفان و یتیمان یا باساختن مدرسه و مسجد و کارگاه و آزمایشگاه و کتابخانه و یا ازدواج و اشتغال جوانان با دادن صدقه ای دین خودرا نسبت به آموزشگاه ادا نماید.

یادآوری:

فراموش نکنیم که نماز، از واجبات بسیار مهمی است که در هیچ حال از انسان ساقط نیست، حتی در مسافرت، بیماری، میدان جنگ، در حال غرق شدن و...

این آموزشگاه به تناسب توانایی جسمی افراد (پیر، ازکارافتاده، معلول، مریض، و ....) تسهیلات و تمهیداتی درنظرگرفته تابتوانند نشسته یا خوابیده درکلاس شرکت نمایند.

همچنین به مسافرین عزیز تخفیف ویژه داده می شود «نمازشكسته» «سفری خوش برای شما آرزومندیم».

این آموزشگاه به تناسب توانایی جسمی افراد (پیر، ازکارافتاده، معلول، مریض، و ....) تسهیلات و تمهیداتی درنظرگرفته تابتوانند نشسته یا خوابیده درکلاس شرکت نمایند

شرایط نماز قصر

مسافر، در مدت مسافرت و در راه، با هشت ‌شرط، نمازهای چهار رکعتی خود را باید شکسته و قصر (دو رکعت) بجا آورد:

شرط اول: آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.

شرط دوم: آنکه از اول مسافرت، قصد هشت فرسخ را داشته باشد.

شرط سوم: آنکه در بین راه، از قصد خود بر نگردد.

شرط چهارم: آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ، از وطن‌خود بگذرد، یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند.

شرط پنجم: آنکه برای کار حرام سفر نکند و سفرش، سفر معصیت‌ نباشد.

شرط ششم: آنکه از صحرانشینان بیابان گرد نباشد.

شرط هفتم: آنکه شغل او مسافرت نباشد.

شرط هشتم: آنکه به حد ترخص برسد.

زمان و ساعت کلاس درس:

صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء تا حداکثر نیم ساعت بعداز اذان، برای کسانی که موفق به شرکت در زمان دقیق نیستند وقت جبران درنظرگرفته شده، صبح تاطلوع آفتاب، ظهر و عصر تا غروب آفتاب، و مغرب و عشاء تانیمه شب.

مکان

کلاس باید تمیز باشد و غصبی نباشد.

کلاس های فوق العاده برای عارفان و بیداران و شب زنده داران دایراست (نیمه شب تا اذان صبح، نمازشب).

اگر امکان شرکت درکلاس های فوق العاده را نداشتید بدانید که مشاورآموزشگاه مولا علی (علیه السلام) فرموده درهیچ واجبی کوتاهی نباید و درهیچ مستحبی سختگیری نشاید.

پس درکلاس های واجب و ضروری شرکت کنید و مطمئن باشید چنانچه شیفته و شیدا شدید و شرکت نمودید ، همیشه شاد و خوشحال و جاودان و سرافراز و سربلند هستید. پس بشتابید.

پی نوشت ها:

1- وسائل، ج 5 ص 375، کنز العمال، ج 8 حدیث 22799.

2- من لا یحضره الفقیه، ج 1 ص 377.

3- مستدرک الوسائل، ج 1 ص 488.

4- کنز العمال، ج 8 حدیث 22815 از پیامبر اسلام (صلی الله و علیه وآله).

5- کنزالعمال، ج 8 حدیث 22818 و 22827.

6- کنزالعمال، ج 8 ص 258.

7- مستدرک الوسائل، ج 1 ص 487، رساله حضرت امام، مسئله 1400.

8- مستدرک الوسائل، ج 1 ص 488.

9- کنزالعمال، ج 8 ص 256.

10- و اذا قاموا الی الصلوة قاموا کسالی (نساء، آیه 142).

11- مستدرک الوسائل، ج 1 ص 488.

12- مستدرک الوسائل، ج 1 ،ص 689، وسائل، ج 5 ص 373. *سوره حجر-94

فرآوری: زهرا اجلال              

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان


منابع:

سایت نماز

وبلاگ معراج المۆمن ؛ مقاله ف.حسین زاده

مرتبط:

طلب حاجات مهم بعد از نماز صبح !

چرا از نماز و عبادت لذت نمی برم؟

راهکارهای هشتگانه توجه به نماز

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.