تبیان، دستیار زندگی
این طرح دانش آموزان با شیوه ی نوشتن و ویژگی های یک نوشته آشنا می شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راز و رمز نوشتن

گل

اهداف یادگیری:

 • آشنایی با ویژگی های یک نوشته و شیوه ی نوشتن

شرح درس:

در این طرح دانش آموزان با شیوه ی نوشتن و ویژگی های یک نوشته آشنا می شوند.

خواندن نیمه ی دوم نوشتن است. درک رمز نوشتاری کلام متوقف بر رمز گفتاری کلام است و هدف از رمز گفتاری رمز نوشتاری است. بهتر است خواننده نوشته را به همان صورتی دریابد که نویسنده ان را قصد کرده است.

انسان در خواندن یک نوشته باید به نحوی مرور کند که:

 • با یک نگاه واژه ها را بازشناسد.
 • معنی هر واژه به روشنی از ذهنش بگذرد.
 • از مجموعه واژه ها مفهومی را دریابد ( جمله ).
 • سپس پیامی را که دریافته است مورد ارزشیابی قرار دهد.

این نوع مطالعه بهترین نوع خواندن است.

 • گفتار تبدیل اندیشه است به نشانه های صوتی و نوشتار تبدیل اندیشه است به نشانه های بصری ( برای انتقال به دیگران ).

ویژگی نوشته

در نوشتن تنها یک هدف داریم و آن این است که آنچه را که می دانیم با دیگران در میان نهیم. برای اینکه دیگران را برانگیزیم تا آنچه را که نوشته ایم بخوانند، باید:

 • سبک، زبان و بیانی شیوا برگزینیم.
 • برای ارائه ی افکار خود طرحی داشته باشیم.
 • مقدمه، نتیجه و متن را مشخص کنیم.
 • فهرستی از آگاهی هایی را که باید به خواننده بدهیم، فراهم سازیم.
 • مطالب متن را فهرست بندی ، طبقه بندی و مرتب کنیم.
 • پس از نگارش برای اطمینان از درستی آنچه نوشته ایم، یک بار دیگر آن را ویرایش کنیم.

نوشتن تنها مطالعه، تمرین،تکرار، انتقادپذیری و نظم می خواهد.

در نگارش توجه به موارد زیر لازم است:

انتخاب موضوع: عنوان و موضوع نوشته باید ساده، کوتاه، زیبا، گویا و رسا باشد. کلمه ها و ترکیب هایی که هجای کمتر و بار عاطفی بیشتری دارد برای موضوع مناسب تر است.

عنوان یک آگهی تجاری فریب دهنده نیست ، یک پیام است.عنوان خوب آن است که بگوید درون یک کتاب، مقاله و یا تحقیق چیست.

گردآوری اطلاعات: کمتر نویسنده ای است که ادعا کند آنچه نوشته است تنها زاده ی اندیشه ی خود اوست. ممکن است این ادعا درباره ی شاعران و نویسندگان خلاقی که بیانگر عواطف و تخیلات خویشند، صادق باشد ولی آن عواطف و تخیلات هم بدون تردید ریشه هایی پنهانی در تجربه ،عمل، اندیشه و آثار دیگران دارد.

پس باید نویسنده تمام اطلاعات مورد نیاز خود را در زمینه موضوع مورد نظر فراهم آورد. این اطلاعات باید عمیق، گسترده ، کافی و اطمینان بخش باشد.

نکاتی پیرامون نگارش

1-    خواننده را با نوشته ها و گزارش های خود، همراه، همدل و هم زبان سازید.

2-    آن چنان بنویسید که می خواهید دیگران برای شما بنویسند.

3-    لغات و اصطلاحات مشکل را آنچنان بیاورید که برای همه قابل فهم باشد.

4-    تنوع در نوشته را هرگز فراموش نکنید.

5-    تا می توانید از جمله های کوتاه استفاده کنید.

6-    لغات تصویری و جامد را به کار ببرید.

7-    نامه های اداری را شبیه نامه های دانشگاهی ننویسید.هر لغت را در جای مناسب و زمان مناسب به کار برید.

تست:

کدام گزینه نادرست است؟

الف) در نگارش توجه به انتخاب موضوع و گردآوری اطلاعات لازم است.

ب) خواندن نیمه ی دوم نوشتن است.

ج) عنوان و موضوع نوشته باید طولانی باشد.

د) نوشتن تنها مطالعه، تمرین،تکرار، انتقادپذیری و نظم می خواهد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاطمه شیرزاده