تبیان، دستیار زندگی
سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به مدیران مدارس اجازه داده می شود که دانش آموزان را بدون شناسنامه ثبت نام کنند، اما باید دانش آموزان در مهلتی معین شناسنامه خود را ارائه دهند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه آموزش وپرورش برای خانواد ه هایی که به فرزندانشان اجازه تحصیل نمی دهند

برنامه آموزش وپرورش برای خانواد ه هایی که به فرزندانشان اجازه تحصیل نمی دهند


سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به مدیران مدارس اجازه داده می شود که دانش آموزان را بدون شناسنامه ثبت نام کنند، اما باید دانش آموزان در مهلتی معین شناسنامه خود را ارائه دهند.


علی اصغر فانی در حاشیه اجلاس سراسری سرپرستان پردیس ها، مراکز آموزش عالی و مسئولان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به ثبت نام دانش آموزان بدون شناسنامه در مدارس اظهار کرد: دانش آموزی که شناسنامه ندارد در مدرسه ثبت نام می شود، اما چون باید برای وی کارنامه صادر شود، حتما باید شناسنامه خود را به مدرسه ارائه دهد.

وی با اشاره به کمبود معلم در برخی از مناطق گفت: درست است که در بعضی مناطق با کمبود معلم مواجه هستیم، اما این کمبود را از طریق پرداخت اضافه کاری به معلم موجود، جبران می کنیم.

سیاست خرید ظرفیت خالی مدارس غیر انتفاعی و تهیه دستورالعمل مربوطه برای سال تحصیلی آینده

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به خرید ظرفیت خالی مدارس غیر انتفاعی خاطر نشان کرد: تاکنون دستورالعمل آن را ننوشته ایم اما یک سیاست است که در کمیته توسعه مشارکت در آموزش و پرورش قطعی کردیم و باید دستورالعمل آن برای سال آینده تدوین شود.

وی افزود: ممکن است در منطقه ای فضا کم داشته باشیم که دانش آموز می تواند با معرفی آموزش و پرورش در یک مدرسه غیرانتفاعی تحصیل کند و هزینه آن را آموزش و پرورش پرداخت خواهد کرد.

ممکن است در منطقه ای فضا کم داشته باشیم که دانش آموز می تواند با معرفی آموزش و پرورش در یک مدرسه غیرانتفاعی تحصیل کند و هزینه آن را آموزش و پرورش پرداخت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این مسئله مربوط به دانش آموز خاصی نیست، گفت: هیچ گزینشی در این راستا انجام نخواهد شد و تنها بستگی به نیاز ما دارد.

اثربخشی مدارس قرآنی بررسی می شود

فانی در خصوص وضعیت مدارس قرآنی نیز، اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش درباره مدارس قرآنی صحبت شد که طبق آن مقرر شد که پژوهشی در میزان اثربخشی این مدارس صورت گیرد و به دنبال آن در عمق بخشی کار در مدارس قرآنی گام برداریم.

فانی با بیان اینکه تمام اقدامات بر مبنای پژوهش و نظارت کارشناسی انجام خواهد شد، تاکید کرد: طی دو ماهی که به وزارت آموزش و پرورش آمده ام تمام کارهایم را بر اساس نظرات کارشناسی پیش برده ام.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مدارس هیات امنایی که اولیا جزو هیات امنا هستند برنامه ها و فعالیت هایی بیش از برنامه های متعارف مدرسه ارائه می شود که هزینه آن توسط اولیا پرداخت می شود.

دانش آموزی که شناسنامه ندارد در مدرسه ثبت نام می شود اما چون باید برای وی کارنامه صادر شود حتما باید شناسنامه خود را به مدرسه ارائه دهد.

فانی با اشاره به ثبت نام دانش آموزان بدون شناسنامه در مدارس اظهار کرد: دانش آموزی که شناسنامه ندارد در مدرسه ثبت نام می شود اما چون باید برای وی کارنامه صادر شود حتما باید شناسنامه خود را به مدرسه ارائه دهد.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به مدیران مدارس اجازه داده می شود که دانش آموزان را بدون شناسنامه ثبت نام کنند اما باید در مهلتی معین شناسنامه خود را ارائه دهند.

برنامه آموزش و پرورش برای خانواد ه هایی که اجازه تحصیل فرزندان خود را نمی دهند

فانی با اشاره به برنامه آموزش و پرورش برای خانواد ه هایی که اجازه تحصیل فرزندان خود را نمی دهند، گفت:

مواردی در برنامه چهارم توسعه پیشنهاد شد که مجلس آنها را تصویب کرده است، اما در سالهای گذشته اجرا نشده است که اگر لازم باشد این مصوبه برنامه چهارم را تسری می دهیم و از طریق قوه قضاییه دنبال می کنیم.


منبع: خبرگزاری ایسنا

بخش سفیران تبیان