تبیان، دستیار زندگی
هم اکنون نمایشگاهی از آثار هنرمندان مکتب سقاخانه در موزه معاصر تهران برپاست . در این نوشتار می توانید آرائ دوتن از پیشکسوتان و اساتید هنر را پیرامون این جنبش هنری بخوانید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جنبش سقاخانه مقابل جریان پرهیاهوی هنر غرب


هم اکنون نمایشگاهی از آثار هنرمندان مکتب سقاخانه در موزه معاصر تهران برپاست . در این نوشتار می توانید آرائ دوتن از پیشکسوتان و اساتید هنر را پیرامون این جنبش هنری بخوانید.

جنبش سقاخانه مقابل جریان پرهیاهوی هنر غرب

ابراهیم جعفری استاد دانشگاه و ازهنرمندان پیشکسوت نقاشی معتقد است: در نگاه من جریان سقاخانه تنها یک جریان است بین افراد آن، همبستگی و مشارکت در یک دلی و یک زبانی نیست زیرا کلمه مکتب یا سبک معنی مشخصی دارد.

ابراهیم جعفری از هنرمندان نقاش و از استادان دانشگاه در ارتباط با نمایشگاه مروری بر آثار جنبش سقاخانه در هنر معاصر ایران گفت: سقاخانه یک مکتبی که دور هم جمع شوند و تصمیم بگیرند که کاری انجام دهند نیست.

در حقیقت نقاشانی که به طرف درون گرایی حرکت می‌کردند و دوست داشتند در مقابل جریان پر هیاهوی غرب کاری هنرمندانه و درون گرا انجام دهند مثل شاعری که بیشتر به دیار خود و گذشته خود فکر می‌کند کارهایی را آغاز کردند که هرگز چنین اسمی را در نظر نداشتند.

یکی از این هنرمندان زنده یاد منصورقندریز بود که با توجه به اینکه در عنفوان جوانی از بین رفت، در خیلی از کارهایش شما اثری حتی از تقلید ظاهری فضاهای معماری و معماری داخلی مساجد را نمی‌بینید؛ اما در درون کار حسی اصیل از بودن در این فضاها و تاثیر درونی این کارها موجود است.

ابراهیم جعفری در ادامه گفت: در حقیقت وقتی که از افرادی که وقتی نامشان را ببریم ناچاریم همگی را نام ببریم و از ذکر نام آنها می‌گذریم، دقت و دیدار از آثار صنعتگران و هنرمندان قدیم را که در حقیقت از طریق صنایع دستی به هنر اصیل شان رسیده بودند منبع الهام خود و گاه سرمشق خود قرار دادند.

هنوز بعضی از هنرمندان مشهور و موفقی که در این نمایشگاه آثارشان در مجموعه سقاخانه قرار دارد از پذیرش این واقعیت اجتناب می‌کنند.

جعفری درباره نمایشگاه مکتب سقاخانه و نگاه هنرمندانه خودش نسبت به این نمایشگاه افزود: در نگاه من جریان سقاخانه تنها یک جریان است بین افراد آن، همبستگی و مشارکت در یک دلی و یک زبانی نیست زیرا کلمه مکتب و یا سبک معنی مشخصی دارد که برای دست اندرکاران هنر مشخص است و این از نظر من تنها جریان است که هنوز هم با همدلی و هم زبانی گروهی جوان جای حرکت داشته و قادر است نگاه جوانان را که متاسفانه امروز به طور عجیبی به خارج از مرزها کشیده شده است به دنیای درون خود و الهام از این گذشته راز آمیز و پربرکت راهنمایی کند.

من به رنگ ابر و به بوی خاک و به طعم اشک و به عمق آسمان صمیمی ام، تشنه قطره آبی قدیمی ام.

این یک شعر نو است ولی ریشه در کهن دارد.

در حقیقت نقاشانی که به طرف درون گرایی حرکت می‌کردند و دوست داشتند در مقابل جریان پر هیاهوی غرب کاری هنرمندانه و درون گرا انجام دهند مثل شاعری که بیشتر به دیار خود و گذشته خود فکر می‌کند کارهایی را آغاز کردند که هرگز چنین اسمی را در نظر نداشتند.

عبدالمجید حسینی راد استاد دانشگاه از هنرمندان نقاش و از پژوهشگران هنر در ارتباط با نمایشگاه مروری برآثار جنبش سقاخانه در هنر معاصر ایران نیز گفت: این حرکت را مکتب سقاخانه نمی توان گفت که به اعتقاد من جنبش است چون ویژگیهای یک مکتب را ندارد با توجه به شرایط اجتماعی خاص که در آن دوره وجود داشت و توجهی که رژیم گذشته به بازنگری برخی از هنرهای قدیمی ایران داشت وهمینطور تاسیس دانشگاه هنرهای تزیینی وهمچنین شرایط اقتصادی خاص ایران زمینه ای فراهم شد تا این جنبش شکل بگیرد.

حسینی راد همچنین به شروع حرکتی تحت عنوان بی ینال تهران از سال 1337 که نیاز به نوعی بازنگری در هنر آن روز ایران احساس می شد را عنوان کرد گفت: این شرایط که به نحوی ادامه مسیر تحول نوگرایی در هنر ایران بود که از اواخر دوره پهلوی اول به وجود آمده بود، موجب شکل گیری جنبش و بازگشت به ویژگی های هنر ایران واساس توجه به تحولات مدرنیسم در هنر ایران شد. نباید فراموش کنیم که جنبش فکری، نظری، سیاسی واجتماعی ایران هم عوامل تاثیر گزار به این رویکرد به هنر ملی بوده اند.که این نمایشگاه می تواند آثار بیشتری از این گرایش به هنر ملی را در برگیرد.

در نمایشگاه مروری برآثارجنبش سقاخانه درهنرمعاصر ایران 92 اثرنقاشی وحجمی از آثارهنرمندانی همچون ناصراویسی،صادق تبریزی،ژازه تباتبایی،فرامرزپیلارام،منصورقندریز،مسعودعربشاهی،پرویزتناولی و حسین زنده رودی ازمجموعه گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران و گنجینه موزه هنرهای دینی امام علی (ع) به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه تا 21 آبان ماه همه روزه به جز جمعه ها وایام تعطیل از ساعت 10صبح تا 6 بعداز ظهر برقرارمی باشد.

فراوری: سمیه رمضان ماهی

بخش هنری تبیان


منابع:

همشهری آنلاین

خبرگزاری آریا