تبیان، دستیار زندگی
بسیاری از مردم از بطری های آب معدنی و یا آب بدست آمده از دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده می کنند. آیا به نظر شما این آب ها برای مصرف از آب شیر بهتر و مناسب تر می باشند؟ برای پاسخ به این سوال کافی است چند تست ساده انجام دهید...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواص شیمیایی آب، جلسه هشتم

اهداف: تست کیفیت آب آشامیدنی

وسایل مورد نیاز:

خواص شیمایی آب، جلسه هشتم
خواص شیمایی آب، جلسه هشتم

8-1: تست کیفیت آب

بسیاری از مردم از بطری های آب معدنی و یا آب بدست آمده از دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده می کنند. آیا به نظر شما این آب ها برای مصرف از آب شیر بهتر و مناسب تر می باشند؟ برای پاسخ به این سوال کافی است چند تست ساده انجام دهید.

چند نمونه آب آشامیدنی شامل آب شیر، بطری آب معدنی، آب تصفیه شده و... آماده کنید. از هر نمونه دو شیشه را تا نصفه پر کنید و درب آن را ببندید و بر روی آن ها برچسب زده و بنویسید از چه نوع می باشند. نمونه ها را خوب مشاهده کنید و بو نمایید. آیا مواد معلقی در آن ها مشاهده می کنید؟ آیا طعم خاصی دارند؟ مشاهدات خود را در جدولی مانند جدول زیر ثبت نمایید:

خواص شیمایی آب، جلسه هشتم

در مرحله بعد سختی این آب ها تست می شود. آب سخت دارای موادی است که باعث می شود برای کف کردن به صابون بیش تری نیاز داشته باشد. البته هیچ مدرکی دال بر خطرناک بودن نوشیدن آب سخت وجود ندارد. به یکی از شیشه های حاوی هر نمونه، یک قطره صابون مایع بیافزایید، درب آن را بسته و خوب آن را تکان دهید. هرچه کف کم تری تولید شود، یعنی سختی آب بیش تر می باشد.

PH شیشه دوم هر نمونه را توسط محلول معرف ساخته شده اندازه بگیرید. آیا PH تمامی این آب ها برای آشامیدن مناسب است (5/8- 5/6)؟ سایر خواص آن ها چطور؟ آیا بهتر است برای آشامیدن از آب شیر استفاده نمود یا خیر؟ دلیل خود را بیان کنید.

خواص شیمایی آب، جلسه هشتم

نمونه ها را دور بریزید.

این تست ها، تست های ساده و ابتدایی برای تعیین کیفیت آب آشامیدنی بودند. تست های دقیق تری نیز توسط دستگاه ها و کیت های مخصوصی تعیین کیفیت آب قابل انجام می باشند.

خواص شیمایی آب، جلسه هشتم

تکلیف:

1- مشاهدات و جداول بدست آمده را برای ما ارسال نمایید.

2- ph صابون های مختلف را تست نموده و مناسب ترین آن ها را بیان کنید.

3- به سوپر رفته و دقت کنید PH چه موادی بر روی آن ها نوشته شده؟ دلیل این امر چیست؟

4- PH خاک باغچه چند است؟ آیا این عدد با PH خاک های مجاور دیوار خانه یکسان است؟ چرا؟ برای تعیین PH خاک آن را با 2 برابر آب مخلوط کرده و اجازه دهید ته نشین گردد. می توانید از صافی نیز استفاده کنید.

5- تحقیق کنید PH مناسب آب آکواریئم چند است؟ آیا این عدد به نوع ماهی بستگی دارد؟ چه چیزی باعث تغییر PH آب آکواریوم می شود؟

خواص شیمایی آب، جلسه هشتم

6- باران اسیدی چه تاثیری بر رشد گیاهان و سازه های فلزی دارد؟

محل بازدید/ اردو/ خرید: -------------------------------------------

منابع مطالعه: -------------------------------------------

مطالب مرتبط:

خواص شیمایی آب، جلسه اول

خواص شیمایی آب، جلسه دوم

خواص شیمایی آب، جلسه سوم

خواص شیمایی آب، جلسه چهارم

خواص شیمایی آب، جلسه پنجم

خواص شیمایی آب، جلسه ششم

خواص شیمایی آب، جلسه هفتم

خواص شیمایی آب، جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی