تبیان، دستیار زندگی
مگر می‌شود كه كسی در خدا حل نشود و در دیگران حل شود؟ همان‌گونه كه دو حبه قند تا در آب حل نشوند در یكدیگر حل نمی شوند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باران حكمت (54)

دعا

قند دل در زلال خدا!


اشاره:

در ادامه مباحث تفسیری "باران حکمت"، که به صورت سلسله‌وار پیشکش حضورتان می‌شود، برآنیم تا در هر نوبت، کام جانتان را با یک شاخ نبات مثال از مفاهیم بلند سوره بقره شکربار کنیم.

آیه‌ا‌ی كه در نوشتار حاضر به شرح كوتاهی از آن پرداخته شده است آیه 27 سوره مباركه بقره است.


وفا كن تا ببینی باوفایی

كسانی كه از خدا دور شده و فاصله دارند اولین ویژگی ایشان بی‌وفایی است.

و اولین بی‌وفایی را با خداوند دارند.

الّذینَ یَنقُضونَ عهدَ اللهِ مِن بَعدِ میثاقِه

كسانی كه پیمان خدا را پس از محكم ساختن می‌شكنند.

و كسی كه نسبت به خدا بی‌وفا باشد بی‌گمان نسبت به دیگران بی‌وفایی می‌كند.

مگر می‌شود كسی با خدا باوفا نباشد ولی با دیگران وفا ورزد؟

مگر می‌شود كسی در خدا حل نشود و در دیگران حل شود؟

همان‌گونه كه دو حبه قند تا در آب حل نشوند در یكدیگر حل نمی‌شوند...

مگر می‌شود كسی از خدا دور باشد و به دیگران نزدیك گردد؟

دو طرف پایین یك گنبد را ببین!

ببین چقدر از هم دورند و فاصله دارند، اما همینكه بالا رفته و به رأس گنبد نزدیك شوند، به یكدیگر نیز نزدیكتر می‌گردند.

خداوند رأس عالم است و آدم‌هایی كه به او نزدیك شوند به یكدیگر می‌توانند نزدیك باشند و هرچه از او بیشتر فاصله بگیرند از یكدیگر و آنچه خیر و صلاح و مصلحت ایشان است هم فاصله بیشتری خواهند یافت.

از اینرو قرآن كریم در وصف انسان‌های دور از خدا می‌فرماید:

و یَقطعونَ ما أمر اللهُ به أن یُوصل

این جماعت از آنچه خداوند فرمان نزدیك شدن و وصل به آنها را داده است بریده شده و فاصله می‌گیرند.

بنابراین كسی كه به خدانزدیك نباشد از صداقت هم فاصله می‌گیرد و همچنین از عقلانیت و تمامی خوبی‌ها و نیز از بستگان خود و این‌ها همان چیزهایی است كه خداوند فرمان ارتباط و اتصال به آنها را داده است.

البته شاید در نگاه اول و به ظاهر، در كنار آن‌ها باشداما درست مثل ستاره‌ها كه به ظاهر نزدیك هم می‌نمایند اما در واقع فرسنگ‌ها فاصله دارند او نیز در حقیقت از نزدیكان خود بسیار دور است.

بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد

یك میوه فاسد میوه‌های دیگر را هم فاسد می‌كند.

و آدمی میوه هستی است، وقتی پیمان‌های خداوند را نادیده گرفت و از آنچه باید دور گردد، دوری نگزید؛ او نیز فاسد شده و سپس به گسترش فساد می‌كوشد.

از این رو می‌فرماید:

و یُفسدونَ فِی الارضِ

كسانی كه در زمین فساد می‌كنند

بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد

بلكه آتش در همه آفاق زد

اولئك هُم الخاسِرونَ

آن‌ها زیانكارانند.

فهم ندارد كه زیان می‌كند...

ادامه دارد...

شبكه تخصصی قرآن تبیان