تبیان، دستیار زندگی
: قدرت یون +H چه میزان است؟ حتماً تا به حال با واژه PH برخورد داشته اید. در PH حرف P مخفف potenz به معنی قدرت و H مخفف Hydrogen می باشد و PH میزان اسیدیته یک محلول را نشان می دهد. اگر PH برابر 7 باشد، محلول خنثی، کمتر از 7، اسیدی و بیش تر از 7 قلیایی...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواص شیمیایی آب، جلسه هفتم

اهداف:  تحقیق درباره این که یون های هیدروژن چه میزان قدرتمند می باشند.

وسایل مورد نیاز:

7-1: قدرت یون +H چه میزان است؟

حتماً تا به حال با واژه PH برخورد داشته اید. در PH حرف P مخفف potenz به معنی قدرت و H مخفف Hydrogen می باشد و PH میزان اسیدیته یک محلول را نشان می دهد. اگر PH برابر 7 باشد، محلول خنثی، کمتر از 7، اسیدی و بیش تر از 7 قلیایی می باشد.

خواص شیمیایی آب، جلسه هفتم

هرچه PH کم تر باشد، محلول اسیدی تر و کم تر قلیایی می باشد. هرچه PH بالاتر باشد نیز محلول بیش تر قلیایی بوده و اسیدیته آن کم تر می شود. هنگامی که PH محلول یک واحد زیاد شود، در حقیقت خاصیت اسیدی آن خواص شیمیایی آب، جلسه هفتمو خاصیت قلیاییخواص شیمیایی آب، جلسه هفتم آن 10 برابر می شود و بالعکس هنگامی که PH برای مثال از 5 به چهار برسد، خاصیت قلیایی و اسیدیته 10 برابر می گردد.

PH آب مقطر برابر 7 می باشد. آب قابل شرب باید PH بین 5/6 تا 5/8 داشته باشد و در خارج این محدوده، مناسب آشامیدن نخواهد بود.

محلول معرف ساخته شده، تخمینی با دقت پایین می زند ولی برای بسیاری از آزمایشات کفایت می کند و امکان دارد رنگ های بدست آمده کمنی تغییر نموده و باتوجه به چشم های شخص ناظر تغییر نماید.

باتوجه به شکل زیر می توانید PH محلول ها را با استفاده از محلول ساخته شده تخمین بزنید.

خواص شیمیایی آب، جلسه هفتم

حال با کمک جدول فوق، PH محلول های زیر را تخمین بزنید و در یک جدول دیگر یادداشت نمایید:

شیر- آب سیب- نوشابه سفید عادی- نوشابه سفید رژیمی- براکس- جوش شیرین- نمک- شکر- آسپرین- قرص ضد اسید معده برای تست مواد جامد، آن ها را در مقداری آب حل نمایید.

برای تست PH، محلول های فوق یک قاشق غذاخوری از آن ها را درون لیوان چینی بریزید و 4 قطره محلول معرف به آن ها اضافه نمایید.

جدول زیر را با استفاده از اطلاعات فوق تکمیل نمایید:

خواص شیمیایی آب، جلسه هفتم

مواد آزمایش شده در جلسه های پیش را نیز در جدول فوق بیاورید.

هرچند که محلول معرف ساخته شده یک محلول دست ساز نسبتاً مناسب می باشد، می توانید با کمک یک کاغذ PH سنج آماده نیز به سادگی PH محلول های مورد نظر را پیدا نمایید.

خواص شیمیایی آب، جلسه هفتم

این کاغذها بسیار دقیق تر می باشند و می توانند بازه بزرگ تری از اسیدها و بازها را نشان بدهند. این کاغذها در محلول های مختلف تغییر رنگ می دهند و با مقایسه رنگ آن ها با جدول رنگ موجود بر روی جعبه می توانید PH محلول را حدس بزنید.

خواص شیمیایی آب، جلسه هفتم

قوی ترین اسید PH برابر صفر و قوی ترین باز PH برابر 14 دارد.

جدول PH بدست آمده را با کمک کاغذ تورنوسل کامل نمایید و مقایسه PH های بدست آمده را برای ما ارسال نمایید. دلیل این تفاوت در چیست؟

تکلیف: ------------------------------------

محل بازدید/ اردو/ خرید: -------------------------------------------

منابع مطالعه: -------------------------------------------

مطالب مرتبط:

خواص شیمایی آب، جلسه اول

خواص شیمایی آب، جلسه دوم

خواص شیمایی آب، جلسه سوم

خواص شیمایی آب، جلسه چهارم

خواص شیمایی آب، جلسه پنجم

خواص شیمایی آب، جلسه ششم

خواص شیمایی آب، جلسه هفتم

خواص شیمایی آب، جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی