تبیان، دستیار زندگی
اگر در هنگام شستشوی مقعد در دستشویی آب به جاهای دیگر بریزد چه حکمی دارد و نیز آیا دستها بعد از آن پاک است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم شستشوی مقعد در دستشویی

احکام

اگر جایى از بدن یا لباس را با آب قلیل، آب بكشند، اطراف آنجا كه متّصل به آن است و معمولًا موقع آب كشیدن، آنجا نجس مى‏شود (در صورتى كه آبى كه براى پاك شدن محل نجس مى‏ریزند به آن اطراف جارى شود) با پاك شدن جاى نجس پاك مى‏شود. و همچنین است اگر چیز پاكى را پهلوى چیز نجس بگذارند و روى هر دو آب بریزند. پس اگر براى آب كشیدن یك انگشت نجس، روى همه انگشتها آب بریزند و آب نجس به همه آنها برسد، بعد از پاك شدن انگشت نجس، تمام انگشتها پاك مى‏شود.


در این مقاله از پرسش و پاسخهای بحث طهارت و نجاست چند مورد را انتخاب کردیم که تقدیم شما می کنیم:

سوال: اگر در هنگام شستشوی مقعد در دستشویی آب به جاهای دیگر بریزد چه حکمی دارد و نیز آیا دستها بعد از آن پاک است؟

خوشبختانه امروزه در اکثر توالت و دستشویی ها آب لوله کشی وجود دارد که حکم آب کر را دارد. در صورتی که با این آب مخرج غائط (مقعد) را بشویند بعد از برطرف شدن عین نجاست، بدن و دست انسان و هر جایی که این آب برسد پاک می شود مگر جایی که در آن عین نجاست وجود داشته باشد. بنابراین در چنین دستشویی هایی تمام آب ها و رطوبت هایی که در هنگام شستشوی مقعد به کف دستشویی می ریزد اگر در آن عین نجاست وجود نداشته باشد پاک است. همچنین در صورتی که با آب قلیل (آب آفتابه) مخرج غائط (مقعد) را طوری بشویند، که ذره ای مدفوع نماند، ( باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد)، مخرج غائط پاک شده و دوباره شستن لازم نیست‏. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 60، مسأله 67)

این آب با پنج شرط پاك است: اول: آن كه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد. دوم: نجاستى از خارج به آن نرسیده باشد. سوم: نجاست دیگرى مثل خون، با بول یا غائط بیرون نیامده باشد. چهارم: ذرّه‏هاى غائط در آب پیدا نباشد. پنجم: بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 42، مسأله 27) بنابراین اگر انسان علم به نجس بودن آبهایی که در کف دستشویی ریخته است نداشته باشد ، تمام آب ها و رطوبت های کف دستشویی پاک است.

همچنین اگر جایى از بدن یا لباس را با آب قلیل، آب بكشند، اطراف آنجا كه متّصل به آن است و معمولًا موقع آب كشیدن، آنجا نجس مى‏شود (در صورتى كه آبى كه براى پاك شدن محل نجس مى‏ریزند به آن اطراف جارى شود) با پاك شدن جاى نجس پاك مى‏شود. و همچنین است اگر چیز پاكى را پهلوى چیز نجس بگذارند و روى هر دو آب بریزند. پس اگر براى آب كشیدن یك انگشت نجس، روى همه انگشتها آب بریزند و آب نجس به همه آنها برسد، بعد از پاك شدن انگشت نجس، تمام انگشتها پاك مى‏شود. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 111،مسأله 174)

در مسأله دیگری آمده است: كسى كه چیزى را با دست خود آب مى‏كشد (اگر دست و آن چیز با هم آب كشیده شود بعد از پاك شدن آن چیز دست او هم پاك مى‏شود. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 128، مسأله 213)

سوال: اگر لباسى را غیر مسلمان شسته باشد، ولى لباس در آفتاب خشك شده باشد، آیا آن لباس پاك است؟

آفتاب لباس را پاك نمى كند، فقط اشیاى غیر منقول اگر با آفتاب خشك شود پاك مى شود و در تماسّ دست غیر مسلمان، اگر رطوبت سرایت كننده اى در دست باشد، احتیاطاً آب بكشید و اگر احتمال بدهید با ماشین لباسشویى یا با دستكش شسته است، آن هم پاك است و جستجو لازم نیست.

استفتائات حضرت آیة اللّه العظمى مكارم شیرازى (مدّظلّه)

سوال: پوسته اى كه روى زخمها به وجود مى آید و معمولاً متشكّل از خون و ترشّحات زخم مى باشد، آیا حكم نجاست را دارد؟

هرگاه استحاله گردد، یعنى تبدیل به پوست بدن یا شبیه آن باشد، نجس نیست، و اگر واقعاً خون است و با شستشو از بین مى رود نجس است.

استفتائات حضرت آیة اللّه العظمى مكارم شیرازى (مدّظلّه)

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

سایت راسخون

استفتائات حضرت آیة اللّه العظمى مكارم شیرازى (مدّظلّه)

توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.