تبیان، دستیار زندگی
یک اصطلاح‏ کاملاً حرفه‏اى مى‏گوید تیتر باید بتواند مقاله را به خوانندگان بفروشد! خوانندگان روزنامه از خودشان مى‏پرسند چرا باید مقاله ما را بخوانند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

6 نکته طلایی برای تیتر زنی


یک اصطلاح ‏کاملاً حرفه‏اى مى‏گوید تیتر باید بتواند مقاله را به خوانندگان بفروشد! خوانندگان روزنامه از خودشان مى‏پرسند چرا باید مقاله ما را بخوانند

روزنامه زرد

براى نوشتن یک تیتر خوب چنانچه براى تبلیغات باشد یا یک سرمقاله،ما نیازمند شناخت و درک چگونگى ساختار تیترها هستیم و اینکه چگونه‏انواع تیترها مى‏توانند براى اهداف متفاوت استفاده شوند. یک اصطلاح‏کاملاً حرفه‏اى مى‏گوید تیتر باید بتواند مقاله را به خوانندگان بفروشد! خوانندگان روزنامه از خودشان مى‏پرسند چرا باید مقاله ما را بخوانند. تیترهر داستان خبرى باید یک فعل قوى داشته باشد. اما در مقاله‏هاى‏غیرخبرى feature article  تیترها مى‏توانند خلاقانه‏تر باشند. در مقالات غیرخبرى سعى‏کنید لید را در تیتر تکرار نکنید. کوتاه بنویسید. سه کلمه یا حتى یک‏کلمه در عین حال توجه داشته باشید اگر ضرورت یک شروع و لیدجذاب را پذیرفته‏ایم، این ضرورت براى تیتر چند برابر مى‏شود.

تیتر باید مطابق فضا و جوّ، مقاله باشد. لذا:

1, تیتر سبک براى یک مقاله جدى استفاده نکنید.

2, تیتر را با داستان هماهنگ کنید.

3, از نوشتن تیترهاى کلیشه‏اى پرهیز کنید.

4, اگر اصطلاح و سبک خاصى را بکار گرفته‏اید مطمئن شوید که دیگران‏نیز همان برداشت شما را خواهند داشت.

5- اگر از ایهام در تیتر استفاده مى‏کنید با خودتان صادق باشید، آیاخواننده با خواندن آن لبخندى بر لب مى‏آورد یا اینکه انتقاد مى‏کند و غُرمى‏زند؟

در مقالات غیرخبرى سعى‏کنید لید را در تیتر تکرار نکنید. کوتاه بنویسید. سه کلمه یا حتى یک‏کلمه در عین حال توجه داشته باشید اگر ضرورت یک شروع و لیدجذاب را پذیرفته‏ایم، این ضرورت براى تیتر چند برابر مى‏شود

نهایتاً اینکه لازم است به توصیه‏هاى داگ سیمپسون Douq Simpson براى تیترنویسى توجه‏داشته باشیم:

1, بهترین نویسندگان تیتر، آدم‏هاى خود جوش و خلاقى هستند وبهترین تیترها فورى و فى‏البداهه به ذهن مى‏رسد.

2, تیترنویسان باید بهترین نویسندگان روزنامه باشند.

3, بعضى وقت‏ها بهترین تیترهاى شما قابل چاپ نیست. لذا خیلى‏افسوس نخورید.

4, اگر مى‏خواهید تیترنویس قهارى شوید سعى کنید روز به روز بهترشوید.

5, تیترهاى دیگران را بخوانید و ایده‏هاى جدید کسب کنید. اما در عین‏حال سعى کنید مهارت‏هاى خود را براى کارى بهتر از کار آنان تقویت کنید.

6, نهایتاً اینکه بدانید مردم تیترهاى صمیمى را بیشتر دوست دارند.

بخش ارتباطات تبیان

منبع: رودرو- سایت دکتر احمد توکلی-