تبیان، دستیار زندگی
آنتن آن قدر می چرخد تا سیم آن پاره شود یا موتور بسوزد. پس باید به نحوی، ایمنی سیستم را بالا ببریم تا در صورت بروز اشکال، سیستم نتواند ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آنتن چرخان - جلسه ششم

اهداف: نصب میکروسوئیچ

تا این جلسه آنتن را برقی نموده ایم.

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که اگر به موتور چرخاننده آنتن برق وصل کنیم و فراموش کنیم آن را قطع نماییم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بله، آنتن آن قدر می چرخد تا سیم آن پاره شود یا موتور بسوزد. پس باید به نحوی، ایمنی سیستم را بالا ببریم تا در صورت بروز اشکال، سیستم نتواند خودش را نابود سازد.

پس باید از یک کلید استفاده کنیم که در صورتی که آنتن یک دور کامل بزند، برق آن را قطع کند تا آنتن در جهت عکس بچرخد.

وسیله ای که این کار را برای ما انجام می دهد،میکروسوئیچ نام دارد.

میکروسوئیچ در حقیقت یک کلید قطع و وصل ساده می باشد که 3 عدد پایه دارد. میکروسوئیچ ها در ابعاد مختلف و با کاربردهای گوناگون موجود می باشند.

آنتن چرخان - جلسه ششم

آیا می توانید با استفاده از یک مولتی متر، تعیین کنید که پایه های میکروسوئیچ چگونه به هم متصل می باشند؟

مدار داخلی میکروسوئیچ را در شکل زیر مشاهده می کنید:

آنتن چرخان - جلسه ششم

آنتن چرخان - جلسه ششم

پایه های میکروسوئیچ ها با علامت C، NC و NO مشخص می شوند. در حالت عادی پایه NO متصل نمی باشد.

با فشردن شاسی میکروسوئیچ اتصال پایه C از پایه NC قطع می شود و به پایه NO متصل می گردد.

آنتن چرخان - جلسه ششم

حال به نظر شما چگونه می توان از میکروسوئیچ استفاده نمود؟ اگر آن را به صورت عادی بر سر راه موتور قرار دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

آنتن چرخان - جلسه ششم

در این صورت هنگامی که آنتنی یک دور کامل بچرخد، زائده نصب شده بر روی پایه آنتن به میکروسوئیچ می خورد و باعث می شود برق موتور قطع گردد و آنتن دیگر نچرخد و صدمه ای نبیند، ولی در صورتی که جهت جریان را تعویض کنیم نیز آنتن نخواهد چرخید زیرا میکروسوئیچ، مدار برق موتور را قطع نموده. به نظر شما چگونه می توان این مشکل را حل نمود؟

در جلسات پیش با دیود به عنوان عنصری که اجازه عبور جریان را تنها در یک جهت می دهد، آشنا شدیم.

آنتن چرخان - جلسه ششم

در شکل فوق، دیود را در بالا و علامت نمادین آن را در پایین مشاهده می کنید. در دیودها، جریان تنها می تواند از نقطه 1 به نقطه 2 برود. یعنی اگر جهت جریان از 1 به 2 باشد، دیود مانند سیم عمل می کند ولی اگر جهت جریان از نقطه 2 به 1 باشد، دیود مانند مدار باز عمل می کند و اجازه عبور جریان را نخواهد داد.

حال فرض کنید مدار میکروسوئیچ ها را به شکل زیر تکمیل کنیم.

آنتن چرخان - جلسه ششم

مشاهده می کنید که در این حالت با تعویض جهت جریان، جریان از راه دیود به موتور خواهد رسید و لذا دستگاه قادر خواهد بود پس از قطع شدن میکروسوئیچ، در جهت عکس بچرخد. کمی بر روی مدار فوق تمرکز کنید تا طرز کار آن را به طور کامل متوجه شوید.

نکته قابل ذکر دیگر، این است که برای تعویض جهت جریان، چه راهی را انتخاب می کنید؟

آیا برای این کار سیم های تغذیه دستگاه را باز می کنید و در جهت عکس می بنیید؟

به نظر شما چگونه می توان این عمل را توسط یک عدد کلید انجام داد؟

برای این منظور می توانیم از یک کلید 3 حالته دوبل استفاده کنیم. این نوع کلید ها 6 عدد پایه دارند و شاسی آنها در 3 حالت قابل تنظیم می باشند.

آنتن چرخان - جلسه ششم

هنگامی که شاسی کلید در حالت A باشد، پایه های 3 و 5 به جایی متصل نخواهند بود. اگر شاسی در حالت B قرار گیرد، پایه شماره 2 به پایه شماره 3 و پایه شماره 5 به پایه شماره6 متصل می شود.

هنگامی که شاسی در حالت C قرار گیرد، پایه 2 به 1 و پایه 5 به 4 متصل می شود.

حال اگر قطب مثبت منبع تغذیه را به پایه 1 و پایه 1 را به پایه 6 متصل کنیم، همچنین قطب منفی منبع تغذیه را به پایه 4 و پایه 4 را به پایه 3 متصل کنیم و موتور دستگاه را به پایه های 2 و 5 متصل کنیم چه اتفاقی می افتد؟ هنگامی که شاسی در حالت A باشد موتور خاموش می شود. وقتی شاسی در حالت B قرار گیرد موتور خواهد چرخید و هنگامی که در حالت C قرار گیرد موتور در جهت عکس به چرخش در می آید.

آنتن چرخان - جلسه ششم

در انتهای این جلسه باید میکروسوئیچ ها را به همراه کلید تعویض جهت بسازید و نصب نمایید.

میکروسوئیچ ها را بر روی پایه اصلی نصب نمایید و بر روی محور آنتن زائده ای نصب کنید تا در صورتی که آنتن 1 دور کامل در جهت ساعتگرد یا پادساعتگرد چرخید، آن زائده با میکروسوئیچ برخورد کند و دستگاه از حرک باز ایستد. دستاورد شما در انتهای این جلسه آنتنی است که بوسیله کلید تعویض جهت، شروع به حرکت می کند و 1 دور کامل می زند تا به میکروسوئیچ برسد و باز ایستد. در این حالت با تعویض جهت کلید، آنتنی باید یک دور در جهت عکس بچرخد و پس از برخورد با دومین میکروسوئیچ از حرکت باز ایستد.

تکلیف: از مراحل نصب میکروسوئیچ ها عکس بگیرید.

مطالب مرتبط:

آنتن چرخان - جلسه اول

آنتن چرخان - جلسه دوم

آنتن چرخان - جلسه سوم

آنتن چرخان - جلسه چهارم

آنتن چرخان - جلسه پنجم

آنتن چرخان - جلسه هفتم

آنتن چرخان - جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: فاطمه گودرزی