تبیان، دستیار زندگی
مسجد کبود از مسجدهای تاریخی تبریز است.تنوع و ظرافت کاشی‌کاری و انواع خطوط به‌کاررفته در آن و به‌خصوص به دلیل رنگ لاجوردی کاشی‌کاری‌های معرق آن سبب شده‌است که به «فیروزهٔ اسلام» شهرت یابد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسجد کبود تبریز

مسجد کبود از مسجدهای تاریخی تبریز است.تنوع و ظرافت کاشی‌کاری و انواع خطوط به‌کاررفته در آن و به‌خصوص به دلیل رنگ لاجوردی کاشی‌کاری‌های معرق آن سبب شده‌است که به «فیروزهء اسلام» شهرت یابد.

 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
 • مسجد کبود تبریز
  مسجد کبود تبریز
بخش گردشگری تبیان