تبیان، دستیار زندگی
علی اصغر فانی 59 ساله، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش لیسانس و فوق‌لیسانس خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران دریافت کرده است. او همچنین فوق لیسانس مدیریت دولتی از مرکز مدیریت دولتی دارد و دکترای خود را در رشته مدیریت منابع انسان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اگر وزیر آموزش و پرورش شوم...


علی اصغر فانی 59 ساله، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش لیسانس و فوق‌لیسانس خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران دریافت کرده است. او همچنین فوق لیسانس مدیریت دولتی از مرکز مدیریت دولتی دارد و دکترای خود را در رشته مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی از دانشگاه تربیت مدرس تهران گرفت.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان از دی ماه 1360، معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش از دی ماه 1364، معاون فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در سال 1372، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از سال 1376، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از سال 1380، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در سال 1384، رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت و کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1384 از سوابق کاری فانی محسوب می شود. او در برنامه خود به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به فرهنگیان قول داده که برای ارتقای معیشت آنها تلاش کند. در زیر بخشی از برنامه فانی را می خوانید:

علی اصغر فانی

برنامه کلان

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه کلان و بلندمدت نظام آموزش و پرورش می‌باشد که در برنامه این جانب، با هدف همگرایی، انسجام و هماهنگی در اجرای «بنیان‌های نظری نظام آموزش و پرروش» مورد توجه قرار گرفته است.

سیاست‌های اجرایی

1.  ایجاد مفاهیم مشترک و عزم ملی برای همکاری هر چه بیشتر نهادهای قانونگذار و دستگاه‌های اجرایی؛ برای تحقق اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش.

2. تدوین نقشه راه مدون و یکپارچه و در برگیرنده همه برنامه‌های لازم برای تحقق زیرنظام»‌های سند تحول بنیادین؛ با تاکید بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت قوانین و اسناد بالادستی.

3.  توانمندسازی نیروی انساین و افزایش صلاحیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای و مهارتهای علمی و تخصصی معلمان.

4.  ظرفیت‌سازی نهادها در سطح مختلف؛ به منظور تقویت دانش فنی، ایجاد انگیزه و جلب مشارکت کلیه عوامل موثر، به ویژه نهاد خانواد.

5.  اجرای تدریجی؛ هوشمندانه و به دور از شتابزدگی برنامه‌ها؛ متناسب با اولویت و تامین زیرساخت‌های کلدی و فراهم آوردن بسترهای اجرایی مورد نیاز.

6.  توجه جدی به اقتصاد آموزش و پرورش؛ در همه سطوح تصمیم‌گیری و تلاش برای ارتقای بهره‌وری منابع موجود و تامین منابع جدید.

7. کاهش تمرکز و تفویض اختیار به ادارات کل استان‌ها، ادارات مناطق و مدارس؛ با تاکید بر تعیین و اجرای استانداردها و شاخص‌های مربوط (ملی و استانی).

8. نظارت، ارزیابی و پایش مستمر برنامه‌ها، فعالیت‌ها و نتایج آنها.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان از دی ماه 1360، معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش از دی ماه 1364، معاون فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در سال 1372، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از سال 1376، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از سال 1380، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در سال 1384، رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت و کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1384 از سوابق کاری فانی محسوب می شود

برنامه‌ها

الف - ارتقاء رهبری و مدیریت در آموزش و پرورش:

1. افزایش کارآمدی و اثربخشی مدیریت آموزش و پرورش با تاکید بر:

* چابک‌سازی سازمانی و حوزه‌های صف و ستاد؛

* استقرار نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر کاربست بافته‌های پژوهشی؛

* اصلاح نظام برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرروش در سطوح کلان، میانی و خرد؛ متناسب با نقش و ماموریت واحدهای ستادی، استانی و مدراس؛ با تاکید بر کاهش تمرکز؛

* ارتقای سلامت نظام اداری؛ ترویج قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع.

2. طراحی و استقرار مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک آموزش و پرورش.

3. نهادینه کردن برنامه‌محوری در سطوح مختلف مدیریت آموزش و پرورش.

علی اصغر فانی

4. طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی برای مدیران آموزش و پرورش، در سطوح مختلف.

5.  طراحی و استقرار نظام توزیع عادلانه و بهینه منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی در مدارس.

6.  طراحی، تدوین و استقرار الگوی استفاده هوشمند از فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام جامع اطلاعات مدیریت در آموزش و پرورش.

7.  تدوین و اجرای نظام رتبه‌بندی مدارس در دوره‌های مختلف تحصیلی.

8.  ارتقای جایگاه زنان در مدیریت‌های عالی و میانی و سطوح کارشناسی و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش.

9.  طراحی و استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش و پرورش.

10.  تدوین و ترویج و اشاعه فرهنگ اعتدال در نظام آموزش و پروش؛ به ویژه در سطوح مختلف مدیریتی.

11.  ارتقای کارایی و اثربخشی مدارس خارج از کشور با تاکید بر:

* تقویت کارکرد فرهنگی آنها؛

* بازنگری ضوابط و مقرارت تامین منابع انسانی مورد نیاز مدارس؛

* بازنگری برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارم.

ب - منابع انسانی و ارتقای آن:

1.  طراحی، تدوین و استقرار نظام جامع تربیت معلم در چهار بخش: جذب، تربیت و آماده‌سازی، نگهداشت و ارزشیابی؛ با تاکید بر فراهم آوردن مشوق‌های موثر برای جذب افراد مستعد و علاقه‌مند.

2. تسهیل ادامه تحصیل هدفمند معلمان؛ از طریق تدوین برنامه‌ درسی و تربیت معلم و بازنگری آموزش‌های کوتاه مدت فرهنگیان، با تاکید بر استقرار نظام پودمانی، ارزیابی و معادل‌سازی گواهی‌نامه‌های این قبیل دوره‌ها با دوره‌های بلند مدت.

3. طراحی، تدوین و استقرار تدریجی استاندارد صلاحیت حرفه‌ای و شایستگی‌های تخصصی معلمان و نظام سنجش و رتبه‌بندی فرهنگیان، با هماهنگی مراجع ذیربط.

4.  طراحی، تدوین و اجرای نظام تربیت و نگهداشت کارشناس تخصصی در حوزه‌های اداری و ستادی آموزش و پرورش با استفاده از دوره‌های تحصیلات تکمیلی.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه کلان و بلندمدت نظام آموزش و پرورش می‌باشد که در برنامه این جانب، با هدف همگرایی، انسجام و هماهنگی در اجرای «بنیان‌های نظری نظام آموزش و پرروش» مورد توجه قرار گرفته است

د - اعتلای برنامه‌های آموزشی و تربیتی:

1.  اجرای برنامه درستی ملی با تاکید بر متناسب‌سازی محتوا و حجم منابع درسی، با نیازها و توانمندی‌های دانش‌آموزان.

2.  اصلاح و تقویت نظام مشارکت و تعامل بیشتر حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در تولید برنامه درسی و تربیتی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در تولید مواد آموزشی.

3.  تدوین و استقرار نظام جامع مشاوره و هدایت تحصیلی و تربیتی در کلیه پایه‌های تحصیلی.

4. طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگیف اقتصاد و اجتماعی محلی و استانی در برنامه‌های درسی و تربیتی؛ با تاکید بر تحقق بند «ج» ماده 19 قانون برنامه پنجم توسعه کشور.

5. ارتقای کیفیت آموزش علوم انسانی با مشارکت حوزه‌های علمیه و نهادها و سازمانهای ذیربط و استانداردسازی امکانات و نیروی انسانی مدارس.

6. توانمندسازی معلمان برای طراحی، تدوین و اجرای برنماه درسی بومی و محلی؛ متناسب با نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیای استان؛ به ویژه مناطق روستایی و عشایری در راستای افزایش نقش آنان در تولید برنامه‌های درسی و مواد آموزشی.

7.  سازماندهی، نظارت و ارتقای کیفلیت برنامه‌‌های آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های علمی آزاد.

ز – اقتصاد آموزش و پرورش و رفاه فرهنگیان:

علی اصغر فانی

1. مدیریت بهینه منابع و مصارف؛ به منظور افزایش بهره‌وری و شفاف‌سازی عملکرد مالی آموزش و پرورش.

2. تغییر نظام بودجه‌ریزی آموزش و پرورش، به نظام عملکردی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی.

3. گسترش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها در تامین منابع غیردولتی؛ برای رفع نیازهای آموزشی و پرورشی.

4. بهینه‌سازی نظام پرداخت‌ها؛ مبتنی بر شایستگی‌ها و نظام‌ رتبه‌بندی فرهنگیان.

5. طراحی و استقرار نظام جامع خدمات رفاهی، درمانی، مسکن و مصرف فرهنگیان، از طریق تاسیس "سازمان رفاه فرهنگیان"

6. استفاده بهینه از منابع مالی صندوق ذخیره فرهنگیان؛ به منظور اعطای تسهیلات و رفع نیازهای مالی و فرهنگیان.

7.  طراحی و اجرای نظام خاص بازنشستگی و فرهنگیان.

ح – تقویت مشارکت عمومی در آموزش و پرورش:

1. تهیه و اجرای «طرح همکاری و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی» در اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی.

2. افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی؛ از طریق سامانه تشکل‌های دانش‌آموزی، با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی، انجمن اسلامی دانش‌آموزان و مجلس دانش‌آموزی.

3.  تقویت مشارکت تشکل‌ها و انجمن‌های علمی و صنفی معلمان در برنامه‌های آموزش و تربیتی و صیانت از حریم حرفه‌ای و حقوقی آنان.

4. اجرای کامل قانون مدارس غیردولتی؛ با تاکید بر تاسیس صندوق حمایت از موسسان مدارس غیردولتی و پرداخت سرانه دانش‌آموزان به این مدارس.

5. ایجاد سازوکارهای مناسب برای حفظ و ارتقای مستمر سطح مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و واقفین.

ک - خلاقیت و نوآوری:

1. تدوین «سند توسعه خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش» با تاکید بر حمایت‌های مادی و معنوی از دانش‌آموزان و معلمان خلاق و نوآور.

2. ایجاد بانک اطلاعاتی فعال و کارآمد برای ثبت آثار علمی و پژوهشی دانش‌آموزان و معلمان، برگزیدگان المپیادهای علمی و مهارتی، جشنواره‌های برتر الگوهای تدریس و ارتباط نظام‌مند آن با بنیاد نخبگان و سایر مراکز علمی و پژوهشی.

3. تاسیس و تجهیز موزه و نمایشگاه علم و فناوری.

4. تهیه و اجرای طرح ساماندهی طراحی، تولید و توزیع وسایل بازی کودکان با تکیه بر فرهنگ اسلامی - ایرانی و رعایت استانداردهای سلامت و امینی، با استفاده از ظرفیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

فرآوری: محسن جندقی

بخش اجتماعی تبیان


منابع: ایسنا، فارس، تسنیم، مهر، ایرنا