تبیان، دستیار زندگی
روی هر کارت کلیک کنید، شکل آن ها را به خاطر بسپارید. سعی کنید شکل های هم سان را پشت سر انتخاب کنید و جورچین را کامل کنید و اطلاعات مفید هر قسمت را با دقت مطالعه کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جورچین اعضای بدن

جورچین اعضای بدن

روی هر کارت کلیک کنید، شکل آن ها را به خاطر بسپارید. سعی کنید شکل های هم سان را پشت سر انتخاب کنید و جورچین را کامل کنید و اطلاعات مفید هر قسمت را با دقت مطالعه کنید.

قرار دادن این آموزش تعاملی در سایت های دیگر با ذکر منبع بلا مانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان