تبیان، دستیار زندگی
ا به حال حتماً دقت نموده اید که آهن در مجاورت آب زنگ می زند. آیا این پدیده بدین معنا است که آب با آهن واکنش شیمیایی داده است؟ برای یافتن پاسخ این سوال، آزمایش زیر را انجام دهید. ابتدا یک سیم ظرف شویی تهیه نمایید. دقت کنید که این سیم نباید به مواد شوینده..
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواص شیمیایی آب، جلسه سوم

اهداف: بررسی واکنش پذیری آهن با آب

وسایل مورد نیاز:

3-1: بررسی واکنش پذیری آهن با آب

تا به حال حتماً دقت نموده اید که آهن در مجاورت آب زنگ می زند. آیا این پدیده بدین معنا است که آب با آهن واکنش شیمیایی داده است؟ برای یافتن پاسخ این سوال، آزمایش زیر را انجام دهید. ابتدا یک سیم ظرف شویی تهیه نمایید. دقت کنید که این سیم نباید به مواد شوینده آغشته باشد. به وسیله قیچی آن را به سه قسمت تقسیم نمایید.

خواص شیمیایی آب- جلسه سوم

یکی از قسمت ها را در شیشه مربا قرار دهید و آنقدر بر روی آن آب بریزید که تمام سطح آن را بپوشاند، سپس درب شیشه را محکم ببندید.

قسمت دوم را در یک فنجان خشک قرار دهید. قسمت سوم را نیز مرطوب نموده و درون فنجان دیگر قرار دهید. درب هر دو فنجان را با کمک تکه ای کاغذ بپوشانید.

هر سه ظرف را در محلی امن دور ازنور آفتاب قرار دهید و به آن ها دست نزنید. برای مدت 2 تا 3 هفته، هرچند روز یک بار، هر سه ظرف را مشاهده نموده و مشاهدات خود را در جدولی مانند جدول زیر یادداشت نمایید.

خواص شیمیایی آب- جلسه سوم
خواص شیمیایی آب، جلسه سوم

هنگامی که آهن با اکسیژن واکنش می دهد و زنگ می زند، آب نقش یک کاتالیست را بازی می کند و به واکنش سرعت می بخشد.

بدون حضور کاتالیست، واکنش آهن و اکسیژن بسیار ارام انجام می پذیرد. در این حالت آب سرعت واکنش را افزایش می دهد ولی خودش هیچ گونه تغییر شیمیایی متحمل نمی شود. این آزمایش را برای چند ماه ادامه دهید به چه مشاهداتی می رسید؟ دلیل مشاهدات خود را بنویسید.

خواص شیمیایی آب- جلسه سوم

برای گسترش دادن پروژه می توانید تاثیر حرارت را نیز بر قسمت های فوق بررسی نمایید.

کشتی های زیر آب برای مدت زمان های طولانی سالم و صحیح باقی می مانند. دلیل این امر چیست؟

تکلیف:  پاسخ سوال فوق را به همراه مشاهدات خود برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: -------------------------------------------

منابع مطالعه: -------------------------------------------

مطالب مرتبط:

خواص شیمایی آب، جلسه اول

خواص شیمایی آب، جلسه دوم

خواص شیمایی آب، جلسه سوم

خواص شیمایی آب، جلسه چهارم

خواص شیمایی آب، جلسه پنجم

خواص شیمایی آب، جلسه ششم

خواص شیمایی آب، جلسه هفتم

خواص شیمایی آب، جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی