تبیان، دستیار زندگی
مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح شرعا و عرفا و قانونا، ازطرف مرد به زن پرداخت می گردد و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می شود. مهریه، عند المطالبه است. یعنی به محض انعقاد حق نکاح زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در مورد مهریه چه میدانید؟

مهریه


زوجه به محض جاری شدن عقد نکاح، مالک نیمی از مهریه می شود و نیم دیگر را بعد از اولین رابطه زناشویی مالک خواهد شد. زوجه شرعا می تواند تا قبل از اخذ این حق، از برقراری اولین رابطه زناشویی ممانعت کند.


مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح شرعا و عرفا و قانونا، ازطرف مرد به زن پرداخت می گردد و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می شود.

مهریه، عند المطالبه است. یعنی به محض انعقاد حق نکاح زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است.

به عبارت دیگر یعنی: زوجه به محض جاری شدن عقد نکاح، مالک نیمی از مهریه می شود و نیم دیگر را بعد از اولین رابطه زناشویی مالک خواهد شد. زوجه شرعا می تواند تا قبل از اخذ این حق، از برقراری اولین رابطه زناشویی ممانعت کند.

انواع مهریه:

مهریه انواع مختلف دارد که عبارتند از:

1-مهر السنه (مهر محمدی)

2-مهر المسمی

3-مهر المثل

4-مهر المتعه

1- مهر السنه یا مهر محمدی: مهری است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله برای حضرت فاطمه علیهاالسلام مقرر کردند و آن عبارت از دویست و شصت و دو مثقال و نیم پول نقره مسکوک است.

2- مهر المسمی: عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین است.

3- مهر المثل: در عقد نکاح می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین کنند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهر المثل است و مهر المثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقرباء و نزدیکان زوجه تعیین می شود.

4- مهر المتعه: چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد.

بنابراین تعیین میزان مهر المثل به وضع خانوادگی زوجه و مهر المتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد.

شرایط مهریه:

مهریه باید واجد شرایط زیر باشد:

1- مهر باید حتما ارزش مالی داشته باشد. بنابراین آنچه را که ارزش مالی ندارد نمی توان به عنوان مهریه تعیین کرد.

2- ازنظر شرع و قانون قابل انتقال و معامله باشد. لذا نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات حرام گوشت مانند خوک رابعنوان مهریه تعیین کرد.

3-زوج مالی را می تواند مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد بنابر این اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهر قرار داد.

4- ضرورتی ندارد که مهر حتما معین باشد. بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یاتدریس هم می تواند مهریه باشد. مثل آموختن قرآن یا آموختن رایانه به زوجه میتواند موضوع مهر باشد.

بعد از این مقدمه یک پرسش و دو پاسخ در این رابطه را مطرح می کنیم:

سوال: مهریه دختری به شرح ذیل اعلام شده که مورد تأیید داماد نیز قرار گرفته:

سالی دو مرتبه ترجیحاً ولادت و شهادت آقا ابا عبدالله (علیه السلام) تشکیل مجلس برای سید الشهداء همراه با اطعام مدعوّین حداقل پنج نفر و اطعام از نوع  متوسط جامعه و استمرار مجلس مذکور تا چهارده سال پس از فوتم. لطفاً حکم شرعی آن را اعلام فرمائید که آیا این نوع مهریه را شرع مقدس تأیید می فرماید؟

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

مهریه مذکور اشکالی ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

اشکال ندارد و شایسته تقدیر است وفقکم الله تعالی

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

سایت اسک قرآن

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.