تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوران دبیرستان و راهنمایی با یک میکروسکوپ حرکت اتم های یک ماده را در سه حالت جامد، مایع و گاز مشاهده می کنند و با افزایش و کاهش دما تاثیر را روی تغییرات مواد بررسی خواهند کرد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جامد، مایع و گاز

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوران دبیرستان و راهنمایی با یک میکروسکوپ حرکت اتم های یک ماده را در سه حالت جامد، مایع و گاز مشاهده می کنند و با افزایش و کاهش دما تاثیر را روی تغییرات مواد بررسی خواهند کرد.

تغییر حالت های آب

برای مشاهده درس، روی بخش های موجود در آموزش تعاملی کلیک کنید.

در طول درس، شما می توانید با لغزنده دما، دمای جسم را تغییر داده و تاثیر تغییر دما را روی حرکت مولکول ها مشاهده کنید.

قرار دادن این آموزش تعاملی در سایت های دیگر با ذکر منبع بلامانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان