تبیان، دستیار زندگی
مدیر تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اعلام نتایج سنجش سلامت نوآموزان در سال تحصیلی 93-92، گفت: از کل نوآموزانی که در مرحله اول مورد ارزیابی قرار گرفته اند، 87.5 درصد به مدارس عادی راه یافته اند .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج سنجش سلامت نوآموزان اعلام شد

نتایج سنجش سلامت نوآموزان اعلام شد


مدیر تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اعلام نتایج سنجش سلامت نوآموزان در سال تحصیلی 93-92، گفت: از کل نوآموزانی که در مرحله اول مورد ارزیابی قرار گرفته اند، 87.5 درصد به مدارس عادی راه یافته اند.


رضا دلوچی گفت: پیش بینی می شد امسال یک میلیون و 200 هزار نفر مورد سنجش سلامت و ارزیابی قرار بگیرد، اما از ابتدای اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان برای سال تحصیلی 93-92 تاکنون یک میلیون و 107 هزار و 400 نفر مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

وی افزود: بر این اساس از کل دانش آموزانی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند، 87.5 درصد معادل 966 هزار و 209 نفر به مدارس عادی راه یافته اند و 12.5 درصد معادل 138 هزار و 191 نفر به مراکز تخصصی ارجاع داده شده اند.

بر این اساس از کل دانش آموزانی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند، 87.5 درصد معادل 966 هزار و 209 نفر به مدارس عادی راه یافته اند و 12.5 درصد معادل 138 هزار و 191 نفر به مراکز تخصصی ارجاع داده شده اند.

مدیرتشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تصریح کرد: از بین تعداد نوآموزانی که به مراکز تخصصی ارجاع داده شده اند، 2.6 درصد (29 هزار و 230 نفر) مشکوک به مشکلات بینایی، 1.6 درصد (18 هزار و 150 نفر) مشکوک به مشکلات شنوایی و نوآموزانی که مشکوک به مشکل ذهنی بوده اند و نمره آمادگی تحصیلی دریافت کردند، 6.7 درصد معادل 74 هزار و 650 نفر است.

دلوچی تصریح کرد: از بین نوآموزانی که به مراکز تخصصی ارجاع داده شده اند، 29 نفر با مشکل رفتاری اوتیسم تشخیص داده شده اند. همچنین 1.5 درصد از نوآموزان نیز که معادل 16 هزار و 118 نفر است، بیش از یک مشکل در کارنامه سلامت آنها برای آنها ثبت شده است.

وی با بیان اینکه سنجش سلامت نوآموزان در برخی از استان های بزرگ از جمله خراسان رضوی و تهران در حال انجام است، تاکید کرد: پایان مهرماه کارنامه سنجش تکمیلی نوآموزان بسته خواهد شد و پیش بینی می شود امسال 40 تا 50 هزار نفر بیش از آمار سال گذشته مورد ارزیابی قرار بگیرند.


منبع: خبرگزاری ایسنا

بخش سفیران تبیان