قبل از رسم نمودار این نكته را یاد آور شوید كه میزان كلر، سختی و pH در آب اندازه گرفته شده پس سه نمودار لازم است برای این منظور كافیست كه برای مثال مقدار ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : فاطمه گودرزی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آلودگی آب - جلسه هشتم

اهداف:

اصول تشكیل جدول داده ها

رسم نمودار ها از روی جدول داده ها

تحلیل نتایج از روی نمودار و جدول

وسایل مورد نیاز:

نتایج آزمایش های جلسات گذشته

نرم افزار صفحه گسترده Excle   

 

 تشكیل جدول داده ها، رسم نمودار ها و تحلیل نتایج

پیشنهاد می شود این جلسه در اتاق رایانه برگزار گردد.

الف)جدول داده ها (در صورت دسترسی به رایانه این كار را با نرم افزارExcle انجام دهید)

از دانش آموزان بخواهید:

1 - ابتدا ا تمام نتایج گذشته راتحلیل نمایید.

2 - سپس نتایج را در یک جدول وارد نمایید، جدول باید حاوی تمام نتایج به صورت دسته بندی شده و مرتب باشد.

3 – اطلاعات جدول را بر اساس یكی از داده های مهم مرتب نمایید(همانند لیست كلاسی كه بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی مرتب می شود)

4 – حال سخت ترین آب، اسیدی ترین آب، بازی ترین آب و كلردارترین آب را مشخص نمایید.

5 - سپس بهترین و بدترین آب را مشخص نمایید.

 

ب)رسم نمودارها

(در صورت دسترسی به رایانه این كار رابا نرم افزارExcle انجام دهید)

1 - سه نمودار ستونی و سه نمودار معمولی رسم نمایید. حال چرا سه نمودار؟

قبل از رسم نمودار این نكته را یاد آور شوید كه میزان كلر، سختی و pH در آب اندازه گرفته شده پس سه نمودار لازم است برای این منظور كافیست كه برای مثال مقدار pH را روی محور عمودی و نمونه آب را روی محور افقی قرار داده و مقدار pH را به شكل نمودار ستونی نشان دهید ،در این صورت اسیدی ترین و بازی ترین آب از روی ارتفاع ستون قابل تشخیص است. مقدار كلر و میزان سختی را هم بر حسب میلی گرم بر لیترppm را بر روی محور عمودی و نمونه آب را روی محور افقی قرار گیرد(البته در دو نمودار جداگانه)

آلودگی آب - جلسه هشتم

2- برای رسم نمودار معمولی كه از به هم وصل كردن نقاط به دست می آید كافیست به مقدار سختی، كلر و یا pH را به شكل نقطه مشخص كرده و سپس نقاط را به هم وصل نمایید در این صورت برآمدگی MAX (در اصطلاح علمیPic) نمودار بیش ترین مقدار و فرورفتگی min كم ترین مقدار می باشد، در این حالت نیز سه نمودار مجزا رسم می گردد.

حال تحلیل نهایی را از روی نمودار ها انجام دهید.

 

تکلیف: برای این جلسه كل جداول داده و نمودار ها را رسم و تحلیل نمایید.

منابع مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نرم افزار اکسل فایل های زیر را مطالعه نمایید.

 كتاب آمار(سال دوم متوسطه)

مطالب مرتبط:

رسم نمودار در اکسل

چگونه یک جدول درج كنیم؟ 

چگونه پس زمینه جدول را تغییر دهیم؟

چگونه خطوط جدول را تغییر دهیم؟

آلودگی آب - جلسه اول

آلودگی آب - جلسه دوم

آلودگی آب - جلسه سوم

آلودگی آب - جلسه چهارم

آلودگی آب - جلسه پنجم

آلودگی آب - جلسه ششم

آلودگی آب - جلسه هفتم

 

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: فاطمه گودرزی