تبیان، دستیار زندگی
مشكل آب های مورد آزمایش كدر با ذرات معلق مانند رودها و جوی ها را با دانش آموزان در میان بگذارید و از آنان بخواهید راه كار ارائه نمایند، روش های مانند ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آلودگی آب - جلسه ششم

اهداف:

آشنایی با اصول آماده سازی نمونه ها

انتخاب روش مناسب نمونه سازی

وسایل مورد نیاز:

نمونه ها

قیف

كاغذ صافی

ظروف ترجیحاً آزمایشگاهی برای رقیق كردن (از ظروف یک بار مصرف معمولی هم می توان استفاده كرد)

آب مقطر

آماده سازی نمونه ها

از دانش آموزان بخواهید تا درباره درست كردن سبزی پلو، قرمه سبزی و آش توضیح كامل و دقیق دهند، در ابتدا آنان را به این سمت سوق دهید كه بیشتر در مورد سبزی توضیح دهند، بعد به این نكته اشاره كنید كه باید ابتدا سبزی را پاک كنید و بشویید و سپس از آن استفاده نمایید.

مشكل آب های مورد آزمایش كدر با ذرات معلق مانند رودها و جوی ها را با دانش آموزان در میان بگذارید و از آنان بخواهید راه كار ارائه نمایند، روش های مانند صاف كردن را به بحث بگذارید و به این نكته اشاره نماید كه صاف كردن ممكن است باعث تغییر سختی و یا ..... در آب گردد.

آلودگی آب - جلسه ششم

حال روش های مانند رقیق كردن را به بحث گذاشته و به سمتی آن را سوق دهید كه مقدار رقیق كردن و روش محاسبه آن مشخص شود، یعنی دانش آموزان بدانند اگر محلول را 10 مرتبه رقیق كرد باید نتیجه آزمایش را در 10 ضرب نماید. برای توضیح بیشتر به دانش آموزان بگویید كه مثلاً اگر 1 میلی لیتر از نمونه را با 9 میلی لیتر از آب مقطر مخلوط كنند در این حالت محلول 10 مرتبه رقیق شده است ، پس نتیجه باید در عدد 10 ضرب شود، البته بهتر است كم ترین مقدار رقیق سازی صورت گیرد زیرا رقیق كردن بیش از حد باعث عدم امكان تشخیص مقادیر ناچیزی مواد مورد نظر در نمونه ها می شود.

در این هنگام در صورت دسترسی به نمونه ها می توان آن ها را آماده كرد، از هر دو روش صاف كردن و رقیق كردن.

تکلیف: برای این جلسه علاوه بر چكیده، روش های آماده سازی نمونه ها را تحلیل کنید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: برای این جلسه می توانید از تصفیه خانه های تهران بازدید نمایید. در آدرس اینترنتی زیر اطلاعات کامل و مفیدی درباره تصفیه خانه های تهران کسب خواهید کرد.

http://tebyan.net/newindex.aspx?pid=136172

منابع مطالعه: فایل زیر اطلاعات مفیدی درباره مراحل تصفیه آب در اختیارتان قرار خواهد داد.

فایلpdf

مطالب مرتبط:

آلودگی آب - جلسه اول

آلودگی آب - جلسه دوم

آلودگی آب - جلسه سوم

آلودگی آب - جلسه چهارم

آلودگی آب - جلسه پنجم

آلودگی آب - جلسه هفتم

آلودگی آب - جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: فاطمه گودرزی